Efter et forløb med 12 ugers intenst arbejde har AmiNICs fire talenter udarbejdet alt fra kommunikationsstrategi, virksomhedsanalyse til branding og identitet for AmiNIC. Case-virksomheden AmiNIC har tidligere været med i LEAD THE TALENT, hvorigennem de allerede var blevet introduceret for værdiskabelsen og potentialet i at tage talenter ind i virksomheden. Denne gang blev samarbejdet med LEAD THE TALENT indgået med henblik på at klargøre deres eget brand, identitet, værdier – samt en udførlig udarbejdelse af det marked, de befandt sig i.  

I starten af forløbet benyttede talent-teamet sig af muligheden for at lære hinanden bedre at kende, prøve hinanden af og afgrænse, hvor deres individuelle kompetencer lå, og hvordan de kunne bruge disse til at styrke hinanden i et tværfagligt samarbejde. Sideløbende med dette, i samarbejde med AmiNIC, kortlagde talenterne hvor mulighedsrummene ved forløbet lå – samt den fremadrettede plan for de kommende tre måneder. 

  • Fase 1: Intern analyse af virksomhedens identitet

    og værdier samt ekstern analyse af de mulighedsrum som AmiNIC arbejder indenfor i fødevareindustrien. Herudover kvalitativt arbejde i form af interviews med de pågældende segmenter – med henblik på at afgrænse behovene af disse.

  • Fase 2: På baggrund af analyser, klargøres der til hvem, og hvordan, der bør kommunikeres i de relevante segmenter. Herudover skabelse af ny visuel identitet i form af logo og hjemmeside på baggrund af den klarlagte virksomhedsidentitet. 

  • Fase 3: Udarbejdelse af en kommunikationsstrategi som adresseringsguide til de pågældende segmenter i fødevareindustrien samt en designmanual for en fremtidig stærk visuel identitet af AmiNIC. Herudover færdiggørelse af hjemmeside. 

Klarlæggelse af AmiNICs værdier og det eksisterende marked 

Tidligt i forløbet blev det klart for talent-teamet, at de var nødsaget til at sætte sig grundigt ind i det miljø og marked, hvori AmiNIC befandt sig, for at kunne sikre en korrekt løsning af casen. I den forbindelse foretog teamet grundige analyser af både de interne værdier og de eksterne faktorer på markedet i fødevareindustrien. Dette bestod af en bred vifte af analysemodeller, vidensindsamling og kvalitativt arbejde i flere segmenter – med henblik på at kunne skabe en velfunderet forståelse af markedet. 

Udarbejdelse af en omfattende løsning 

På baggrund af deres vidensindsamling og idé-generering skabte talenterne en løsning, som strakte sig ud over den originale case-beskrivelse. De byggede en hjemmeside op fra bunden med en ny og stærk visuel identitet – herunder designede de også et nyt logo. Samtidig skabte de en klar kommunikationsstrategi og en tilhørende contentkalender, som adresserer både hvorfor, hvordan og hvornår, der bør kommunikeres igennem relevante kanaler. Talent-teamet opsatte desuden analytiske værktøjer i form af Google Analytics, som muliggør dataindsamling og databehandling på al hjemmesidetrafik. Et værdifuldt værktøj for en virksomhed, som ønsker at kunne agere så effektivt som muligt på et meget komplekst marked. 

Talent-teamet bestod af:

Talentteamet hos AmiNIC havde til sammen en bred vifte af faglige kompetencer, hvilket har givet rig mulighed for personlig, såvel som faglig udvikling blandt talenterne. Det tværfaglige samarbejde i teamet har muliggjort, at teamet kunne varetage mange forskellige opgaver for AmiNIC; Kommunikationstrategi, markedsanalyse, design, kvalitativt arbejde m.m.  

Kristian Niklas Olesen – Cand.merc. Forretnings & Markedsudvikling 

Maria Møllebjerg Pedersen – Pba. Digital Konceptudvikling 

Morten Kofod Hansen – Cand.mag. International Business Communication 

Steffen Skott Nielsen – BSc. Market & Management Anthropology 

VIL DU HAVE LØST EN CASE FOR DIN VIRKSOMHED?

Skriv dig op til at blive ringet uforpligtende op af en af vores konsulenter. Så tager vi en snak om forløbet og om hvordan vi kan hjælpe dig.