Persondatapolitik

Dokument version 2.1

Revideret: 27/3-2023

 

1.0 Indledning

Denne politik forventes kendt og anvendt af alle medarbejdere i LEAD THE TALENT.

 

Formålet med denne politik er at oplyse overfor vores Talenter (jobsøgende), Mentorer og Casevirksomheder, hvilke personoplysninger vi indsamler og behandler i forbindelse med deres tilknytning til LEAD THE TALENT.

 

1.1 Hvad er personoplysninger

Personoplysninger er de oplysninger, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du melder dig til et forløb, er med i vores mentorkorps eller er kommende casevirksomhed, behandler vi denne slags oplysninger om dig. Vi træffer alle nødvendige forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

2.0 Vores behandlingsaktiviteter

Vi behandler personoplysninger på forskellige måder og med forskelligt formål. Du kan herunder læse mere om, hvordan dine personoplysninger behandles.

2.1 Talenter (jobsøgende / studerende) til Info day og Matching day

Formål: Når du udfylder en formular til deltagelse i Info day eller Matching day behandler vi oplysninger med det formål at informere dig om forløbet, og arrangering af en matching proces med udvalgte casevirksomheder.  

 

Retsligt grundlag for behandlingen

Behandlingen af dine oplysninger sker baseret på samtykke (Persondataforordningen art. 6.1 (a)). Du kan til en hver tid tilbagekalde dit samtykke ved at skrive til info@leadthetalent.dk.

 

Typer af oplysninger

Vi registrerer og bruger forskellige typer af personoplysninger herunder:

CPR-nummer, Navn, CV, E-mail, Jobcenter, Jobrådgiver, A-kasse, Køn, LinkedIn (link), Telefonnummer og Uddannelse

 

Særlige kategorier af personoplysninger (“følsomme personoplysninger”)

Vi registrerer som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om personer. Skulle dette undtagelsesvist blive nødvendigt, vil vi bede om dit eksplicitte samtykke jf. persondataforordningens art. 9.2(a) til at registrere følsomme personoplysninger, medmindre vi har en lovbestemt ret til at registrere følsomme personoplysninger, f.eks. i forbindelse med juridiske krav, jf. persondataforordningens art. 9.2(f).

 

Hvorfor og hvordan registrerer og bruger vi dine personoplysninger?

Vi registrerer og bruger personoplysninger i forbindelse med vores levering af ydelser, og i forbindelse med markedsføring.

Vi registrerer og bruger også oplysningerne i forbindelse med andre aktiviteter i relation til bestemte ydelser, herunder:

 • Administration og koordinering
 • Identifikation
 • Udvikling af vores ydelser, systemer og forretning
 • Markedsføring af vores ydelser
 • Identifikation og godkendelse af kunder
 • For at opfylde lovbestemte krav
 • Statistik

Vi indsamler oplysningerne direkte fra dig når du:

 • Du udfylder formularer i forbindelse med tilmelding til Info day og/eller Matching day.
 • Du ringer til os. Vi informerer dig om det, hvis vi optager telefonsamtalen.
 • Du bruger vores hjemmeside.

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til det formål, dine data er blevet registreret og bruges til. Vi gemmer derfor dine oplysninger i 12 mdr. efter forløbsstart.

 

Tredjeparter og dine personoplysninger

Tredjeparter, som vi deler dine personoplysninger med

Vi deler dine personoplysninger med dit Jobcenter og din a-kasse:

 • Vi videregiver oplysninger om dig til Jobcenteret for at sikre at din deltagelse bliver godkendt.

I forbindelse med it-udvikling, hosting og support overfører vi personoplysninger til databehandlere. Vi sikrer, at dine rettigheder er beskyttede, og at beskyttelsesniveauet opretholdes i forbindelse med sådanne dataoverførsler.

 

Automatiserede afgørelser og profilering

Vi bruger ikke dine personoplysninger i forbindelse med automatiserede individuelle afgørelser.

2.2 Talenter (jobsøgende / studerende) i matching proces

Formål: Når du udfylder en formular (her under vedhæfter dit CV) om at deltage i matching proces med en af vores casevirksomheder behandler vi oplysninger med det formål præsenterer dig for virksomheden i en matching proces. 

 

Retsligt grundlag for behandlingen

Behandlingen af dine oplysninger sker baseret på samtykke (Persondataforordningen art. 6.1 (a)). Du kan til en hver tid tilbagekalde dit samtykke ved at skrive til info@leadthetalent.dk.

 

Typer af oplysninger

Vi registrerer og bruger forskellige typer af personoplysninger herunder:

Navn, Billede, CV, E-mail, Køn, Telefonnummer, Uddannelse, Erfaring, Kompetencer, og Prosatekst om dig og din erfaring. Oplysninger om dig som du har udfyldt i dit CV. 

 

Særlige kategorier af personoplysninger (“følsomme personoplysninger”)

Vi registrerer som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om personer. Skulle dette undtagelsesvist blive nødvendigt, vil vi bede om dit eksplicitte samtykke jf. persondataforordningens art. 9.2(a) til at registrere følsomme personoplysninger, medmindre vi har en lovbestemt ret til at registrere følsomme personoplysninger, f.eks. i forbindelse med juridiske krav, jf. persondataforordningens art. 9.2(f).

 

Hvorfor og hvordan registrerer og bruger vi dine personoplysninger?

Vi registrerer og bruger personoplysninger i forbindelse med vores levering af ydelser.

Vi registrerer og bruger også oplysningerne i forbindelse med andre aktiviteter i relation til bestemte ydelser, herunder:

 • Administration og koordinering
 • Identifikation

Vi indsamler oplysningerne direkte fra dig når du:

 • Du udfylder formularer i forbindelse med at deltage i en matching proces med en casevirksomhed.
 • Du ringer til os. Vi informerer dig om det, hvis vi optager telefonsamtalen.
 • Du bruger vores hjemmeside.

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til det formål, dine data er blevet registreret og bruges til. Vi gemmer derfor dine oplysninger i 12 mdr. efter forløbsstart.

 

Tredjeparter og dine personoplysninger

Tredjeparter, som vi deler dine personoplysninger med

Vi deler dine personoplysninger med casevirksomheden du ansøger hos:

 • Vi videregiver oplysninger om dig til casevirksomheden for at præsenterer dig som kandidat til deres case.

I forbindelse med it-udvikling, hosting og support overfører vi personoplysninger til databehandlere. Vi sikrer, at dine rettigheder er beskyttede, og at beskyttelsesniveauet opretholdes i forbindelse med sådanne dataoverførsler.

 

Automatiserede afgørelser og profilering

Vi bruger ikke dine personoplysninger i forbindelse med automatiserede individuelle afgørelser.

2.3 Talenter (jobsøgende / studerende) i forløb

Formål: Når du udfylder en formular om Deltagerbekræftelse, midtvejs- og slutevaluering behandler vi oplysninger med det formål at informere dig om forløbet, administration og koordinering af din deltagelse, herunder matching med en mentor samt understøttelse af din trivsel og udvikling.

 

Retsligt grundlag for behandlingen

Behandlingen af dine oplysninger sker baseret på samtykke (Persondataforordningen art. 6.1(a)). Du kan til en hver tid tilbagekalde dit samtykke ved at skrive til info@leadthetalent.dk.

 

Typer af oplysninger

Vi registrerer og bruger forskellige typer af personoplysninger herunder:

CPR-nummer, Navn, CV, E-mail, Jobcenter, Jobrådgiver, A-kasse, Køn, LinkedIn (link), Telefonnummer, Uddannelse, Alder, Casevirksomhed, Erfaring (faglig), Faglige interesser, Fravær, Kompetencer, Ledighedsstatus op til forløb, Ledighedsstatus efter forløb, Personlige træk og Personlighedstest, noter om dig og vigtige hændelser, samt dine besvarelser fra midtvejs- og slutevalueringskemaer

 

Særlige kategorier af personoplysninger (“følsomme personoplysninger”)

Vi registrerer som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om personer. Skulle dette undtagelsesvist blive nødvendigt, vil vi bede om dit eksplicitte samtykke jf. persondataforordningens art. 9.2(a) til at registrere følsomme personoplysninger, medmindre vi har en lovbestemt ret til at registrere følsomme personoplysninger, f.eks. i forbindelse med juridiske krav, jf. persondataforordningens art. 9.2(f).

 

 

Hvorfor og hvordan registrerer og bruger vi dine personoplysninger?

Vi registrerer og bruger personoplysninger i forbindelse med din deltagelse og andre ydelser i relation hertil:

 • Administration og koordinering
 • Identifikation
 • For at opfylde lovbestemte krav
 • Matching med mentor
 • Udvikling af vores ydelser, systemer og forretning
 • Markedsføring af vores ydelser
 • Statistik

Vi indsamler oplysningerne direkte fra dig når:

 • Du udfylder formularer i forbindelse med din deltagertilmelding og midtvejs- og slutevaluerings formular.
 • Du ringer til os. Vi informerer dig om det, hvis vi optager telefonsamtalen.
 • Du bruger vores hjemmeside.

Vi genererer internt følgende oplysninger:

 • Alder, til internt brug, da ikke alle mentorer er komfortable med af have en mentee, der er ældre end dem selv.

 

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til det formål, som dine data er blevet registreret og bruges til. Vi gemmer derfor dine oplysninger indtil 12 mdr. efter forløbsstart.

 

Tredjeparter og dine personoplysninger

Tredjeparter, som vi deler dine personoplysninger med

Vi deler dine personoplysninger med dit Jobcenter og din A-kasse:

 • Vi videregiver oplysninger om dig til Jobcenteret for at sikre at din deltagelse bliver godkendt.
 • Vi videregiver oplysninger om dit navn, CPR-nummer og telefonnummer til din A-kasse for at bekræfte din deltagelse og til statistiske formål.

Vi deler dine kontaktoplysninger med din Casevirksomhed, dit team, din mentor og andre forløbsdeltagere.

 • Til Casevirksomheden sender vi dit navn, e-mail og telefonnummer.
 • Til din Mentor sender vi dit navn, e-mail, uddannelse, casevirksomhed, beskrivelse indeholdende: Erfaring (faglig), Faglig interesse, Kompetencer og Personlige træk (som vi får fra dig).
 • Til dit team sender vi dit navn, e-mail og telefonnummer.
 • I forløbet bliver du tilknyttet Microsoft Teams i kommunikationsøjemed. Her vil alle i forløbet kunne se din e-mail og navn.

I forbindelse med it-udvikling, hosting og support overfører vi personoplysninger til databehandlere. Vi sikrer, at dine rettigheder er beskyttede, og at beskyttelsesniveauet opretholdes i forbindelse med sådanne dataoverførsler.

 

Automatiserede afgørelser og profilering

Vi bruger ikke dine personoplysninger i forbindelse med en automatiseret individuel afgørelse.

2.4 Mentorer

Formål: Kontakt med personerne i mentorkorpset, med henblik på at lave et match med mentees fra vores High Potentials forløb.

 

Retsligt grundlag for behandlingen

Behandlingen af dine oplysninger sker baseret på samtykke (Persondataforordningen art. 6.1(a)). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at skrive til info@leadthetalent.dk.

 

Typer af oplysninger

Vi registrerer og bruger forskellige typer af personoplysninger herunder:

Navn, Stilling, Virksomhed, Telefonnummer, E-mail, By tilknytning, Erfaring (faglig), Faglige interesser, Kompetencer og Personlige træk.

 

Særlige kategorier af personoplysninger (“følsomme personoplysninger”)

Vi registrerer som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om vores Mentorer. Skulle dette undtagelsesvist blive nødvendigt, vil vi bede om dit eksplicitte samtykke jf. persondataforordningens art. 9.2(a) til at registrere følsomme personoplysninger, medmindre vi har en lovbestemt ret til at registrere følsomme personoplysninger, f.eks. i forbindelse med juridiske krav, jf. persondataforordningens art. 9.2(f).

 

Hvorfor og hvordan registrerer og bruger vi dine personoplysninger?

Vi registrerer og bruger personoplysninger i forbindelse med din deltagelse og andre ydelser i relation hertil:

 • Administration og identifikation
 • For at opfylde lovbestemte krav
 • Matching med mentee
 • Udvikling af vores ydelser, systemer og forretning
 • Markedsføring af vores ydelser
 • Statistik
 • Deltagelse i særlige arrangementer, som vi har inviteret dig til

Vi indsamler oplysningerne direkte fra dig når:

 • Du udfylder formularer i forbindelse med Registrering i Heigh Potentials mentorkorps og Slutevaluering på dit mentorforløb.
 • Du ringer til os. Vi informerer dig om det, hvis vi optager telefonsamtalen.
 • Du bruger vores hjemmeside.

 

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til det formål, dine data er blevet registreret og bruges til eller til du trækker dit samtykke tilbage.

 

Tredjeparter og dine personoplysninger

Tredjeparter, som vi deler dine personoplysninger med

Vi deler dine personoplysninger med din(e) mentee(s):

 • Når du er aktiv mentor i et High Potentials forløb, videregiver vi en beskrivelse af dig til din(e) mentee(s). Beskrivelsen er du selv er med til at bestemme indholdet af, som typisk vil være dit Navn, Stilling, Virksomhed, E-mail, Erfaring (faglig), Faglige interesser, Kompetencer og Personlige træk.

I forbindelse med it-udvikling, hosting og support overfører vi personoplysninger til databehandlere. Vi sikrer, at dine rettigheder er beskyttede, og at beskyttelsesniveauet opretholdes i forbindelse med sådanne dataoverførsler.

 

Automatiserede afgørelser og profilering

Vi bruger ikke dine personoplysninger i forbindelse med en automatiserede individuel afgørelse.

2.5 Person eller virksomhed i dialog med LEAD THE TALENT

Formål: Kontakt med virksomheder der overvejer en case eller tidligere har haft en case via et LEAD THE TALENT High Potentials forløb.

 

Retsligt grundlag for behandlingen

Behandlingen af dine oplysninger sker baseret på samtykke (Persondataforordningen art. 6.1(a)). Du kan til en hver tid tilbagekalde dit samtykke ved at skrive til info@leadthetalent.dk.

 

Typer af oplysninger

Vi registrerer og bruger forskellige typer af personoplysninger herunder:

Navn, Stilling, Virksomhed, Telefonnummer og E-mail.

 

Særlige kategorier af personoplysninger (“følsomme personoplysninger”)

Vi registrerer som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om personer eller virksomheder, vi er i dialog med. Skulle dette undtagelsesvist blive nødvendigt, vil vi bede om dit eksplicitte samtykke jf. persondataforordningens art. 9.2(a) til at registrere følsomme personoplysninger, medmindre vi har en lovbestemt ret til at registrere følsomme personoplysninger, f.eks. i forbindelse med juridiske krav, jf. persondataforordningens art. 9.2(f).

 

Hvorfor og hvordan registrerer og bruger vi dine personoplysninger?

Vi registrerer og bruger personoplysninger i forbindelse med din deltagelse og andre ydelser i relation hertil:

 • Administration og identifikation
 • Udvikling af vores ydelser, systemer og forretning
 • Markedsføring af vores ydelser
 • Statistik

Vi indsamler oplysningerne direkte fra dig når:

 • Du udfylder en formular.
 • Du ringer eller skriver til os. Vi informerer dig om det, hvis vi optager telefonsamtalen.
 • Du bruger vores hjemmeside.

 

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til det formål, dine data er blevet registreret og bruges til eller til du trækker dit samtykke tilbage.

 

Tredjeparter og dine personoplysninger

Vi deler ikke dine oplysninger med Tredjeparter, men i forbindelse med it-udvikling, hosting og support overfører vi personoplysninger til databehandlere. Vi sikrer, at dine rettigheder er beskyttede, og at beskyttelsesniveauet opretholdes i forbindelse med sådanne dataoverførsler.

 

Automatiserede afgørelser og profilering

Vi bruger ikke dine personoplysninger i forbindelse med en automatiserede individuel afgørelse.

2.6 Casevirksomhed med aktiv case

Formål: Administrering af Casevirksomhedens deltagelse i forløbet.

 

Retsligt grundlag for behandlingen

Behandlingen af dine oplysninger sker baseret på opfyldelse af en kontrakt (Persondataforordningen art. 6.1(b)).

 

Typer af oplysninger

Vi registrerer og bruger forskellige typer af personoplysninger herunder:

Navn, Stilling, Virksomhed, Telefonnummer, E-mail, Video og dine besvarelser fra midtvejs- og slutevalueringen.

 

Særlige kategorier af personoplysninger (“følsomme personoplysninger”)

Vi registrerer som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om vores Casevirksomheder. Skulle dette undtagelsesvist blive nødvendigt, vil vi bede om dit eksplicitte samtykke jf. persondataforordningens art. 9.2(a) til at registrere følsomme personoplysninger, medmindre vi har en lovbestemt ret til at registrere følsomme personoplysninger, f.eks. i forbindelse med juridiske krav, jf. persondataforordningens art. 9.2(f).

 

Hvorfor og hvordan registrerer og bruger vi dine personoplysninger?

Vi registrerer og bruger personoplysninger i forbindelse med din deltagelse og andre ydelser i relation hertil:

 • Administration og identifikation
 • Udvikling af vores ydelser, systemer og forretning
 • Markedsføring af vores ydelser
 • Statistik

Vi indsamler oplysningerne direkte fra dig når:

 • Du udfylder en formular.
 • Du ringer til os. Vi informerer dig om det, hvis vi optager telefonsamtalen.
 • Du bruger vores hjemmeside.

 

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til det formål, dine data er blevet registreret og så længe der efterfølgende er en relation.

Tredjeparter og dine personoplysninger

Tredjeparter, som vi deler dine personoplysninger med

Vi deler dine kontaktoplysninger med de talenter (jobsøgende) der er udvalgt til din case og til Jobcenteret:

 • Vi videregiver dit Navn, E-mail, Telefonnummer og Virksomhed til Talenterne.
 • Vi videregiver din virksomheds navn til Jobcentrene hvor Talenterne er registreret.

I forbindelse med it-udvikling, hosting og support overfører vi personoplysninger til databehandlere. Vi sikrer, at dine rettigheder er beskyttede, og at beskyttelsesniveauet opretholdes i forbindelse med sådanne dataoverførsler.

 

Automatiserede afgørelser og profilering

Vi bruger ikke dine personoplysninger i forbindelse med en automatiserede individuel afgørelse.

2.7 Ansøger til LEAD THE TALENT

Formål: Når du sender en opfordret/uopfordret ansøgning til LEAD THE TALENT, behandler vi dine oplysninger med henblik på vurdering og udvælge ansøgere til konkrete eller fremtidige stillinger.

 

Retsligt grundlag for behandlingen

Behandlingen af dine oplysninger sker baseret på legitim interesse (Persondataforordningen art. 6.1(f)). Vi afvejer hensynet til, at du selv har sendt os dine personoplysninger med henblik på, at bliver vurderet til et job.

 

Typer af oplysninger

Vi behandler de personoplysninger, som er indeholdt i ansøgningen og CV med henblik på at vurdere ansøgningen.

 

Særlige kategorier af personoplysninger (“følsomme personoplysninger”)

Vi registrerer som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om ansøgere. Skulle dette undtagelsesvist blive nødvendigt, vil vi bede om dit eksplicitte samtykke jf. persondataforordningens art. 9.2(a) til at registrere følsomme personoplysninger, medmindre vi har en lovbestemt ret til at registrere følsomme personoplysninger, f.eks. i forbindelse med juridiske krav, jf. persondataforordningens art. 9.2(f).

 

Hvorfor og hvordan registrerer og bruger vi dine personoplysninger?

Vi registrerer og bruger personoplysninger i forbindelse med din ansøgning.

Vi indsamler oplysningerne direkte fra dig og med dit samtykke evt. fra andre parter.

 

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger i 6 mdr. hvorefter de slettes med mindre vi har en igangværende dialog, hvormed denne periode forlænges.

 

Tredjeparter og dine personoplysninger

Vi deler ikke dine oplysninger med Tredjeparter, men i forbindelse med it-udvikling, hosting og support overfører vi personoplysninger til databehandlere. Vi sikrer, at dine rettigheder er beskyttede, og at beskyttelsesniveauet opretholdes i forbindelse med sådanne dataoverførsler.

 

Automatiserede afgørelser og profilering

Vi bruger ikke dine personoplysninger i forbindelse med en automatiserede individuel afgørelse.

2.8 Talents from Ukraine

Цель: При заполнении формы Подтверждения участия, промежуточной и итоговой оценки, мы обрабатываем информацию с целью информировать вас о процессе, управлении и координации вашего участия, включая подбор ментора, а также поддержку вашего благополучия и развития.

Правовая основа обработки

Обработка ваших данных осуществляется на основании согласия (статья 6.1 (а) Общего регламента о защите персональных данных). Вы можете в любое время отозвать свое согласие, написав на info@leadthetalent.dk.

Типы информации

Мы регистрируем и используем различные типы персональной информации, в том числе:

Номер даты рождения (CPR), имя, резюме, адрес электронной почты, центр занятости, карьерный консультант, А-касса, пол, LinkedIn (ссылка), номер телефона, образование, возраст, компания, опыт (профессиональный), профессиональные интересы, отсутствия, навыки, статус безработного до прохождения программы, статус безработного после прохождения программы, личностные черты и тесты на личность, заметки о вас и важных событиях, а также ваши ответы из промежуточных и итоговых форм оценки.

Особые категории персональной информации (“чувствительная персональная информация”)

Мы в принципе не регистрируем чувствительную персональную информацию о людях. Если это, исключительно, потребуется, мы попросим ваше явное согласие в соответствии со статьей 9.2 (а) Общего регламента о защите персональных данных, чтобы зарегистрировать чувствительную персональную информацию, если у нас нет законного права на ее регистрацию, например, в связи с юридическими требованиями в соответствии со статьей 9.2 (f) Общего регламента о защите персональных данных.

 

Цель и способ обработки ваших персональных данных

Мы собираем и используем ваши персональные данные в связи с вашим участием и другими услугами, связанными с этим:

 • Администрирование и координация
 • Идентификация
 • Соблюдение законодательных требований
 • Сопоставление с наставником
 • Развитие наших услуг, систем и бизнеса
 • Маркетинг наших услуг
 • Статистика

Мы собираем информацию напрямую от вас, когда:

 • Вы заполняете формы в связи с регистрацией вашего участия и заполняете промежуточные и конечные отчеты.
 • Вы звоните нам. Мы сообщим вам об этом, если будем записывать разговор.
 • Вы используете наш сайт.

Мы также внутренне генерируем следующую информацию:

 • Возраст для внутреннего использования, так как не все наставники комфортно с тем, чтобы иметь менти, старше их самих.

Как долго мы храним ваши персональные данные?

Мы храним ваши данные так долго, как необходимо для целей, для которых они были собраны и используются. Поэтому мы сохраняем ваши данные до 12 месяцев после начала программы.

Третьи лица и ваши персональные данные

Третьи лица, с которыми мы делимся вашими персональными данными

Мы передаем ваши персональные данные вашему Центру занятости и вашей А-кассе:

Мы предоставляем информацию о вас в Центр занятости, чтобы гарантировать одобрение вашего участия. Мы передаем информацию о вашем имени, номере социального страхования и телефонному номеру вашей А-кассы для подтверждения вашего участия и для статистических целей. Мы делаем доступными ваши контактные данные для вашей Компании, вашей группы, вашего наставника и других участников программы.

Для вашей Компании мы отправляем ваше имя, электронную почту и номер телефона. Для вашего наставника мы отправляем ваше имя, электронную почту, образование, Компанию, описание, включающее: опыт (профессиональный), профессиональные интересы, компетенции и личные качества (которые мы получаем от вас). Для вашей группы мы отправляем ваше имя, электронную почту и номер телефона. В процессе вы будете связаны с Microsoft Teams для общения. Здесь все участники смогут видеть вашу электронную почту и имя. В связи с разработкой, хостингом и поддержкой ИТ мы передаем персональные данные третьим лицам-обработчикам. Мы обеспечиваем защиту ваших прав и поддерживаем уровень защиты при таких передачах данных.

Автоматизированные решения и профилирование

Мы не используем ваши персональные данные в автоматизированном индивидуальном решении.

3.0 Dine rettigheder

Indsigt i dine personoplysninger

Du kan få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig og bruger, herunder hvor de kommer fra, og hvad vi bruger dem til. Du kan få at vide, hvor længe vi gemmer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig, i det omfang vi videregiver personoplysninger i Danmark og i udlandet. Din indsigtsret kan dog være begrænset ved lov eller indskrænket i det omfang din indsigt i specifikke oplysninger ville krænke andres rettigheder.

 

Ret til at gøre indsigelse

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Det gælder bl.a., når behandlingen sker på baggrund af vores legitime interesse.

 

Indsigelse mod direkte markedsføring

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål, herunder profilering i tilknytning til et sådant formål.

 

Rettelse eller sletning af data

Hvis vores data er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, er du berettiget til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, som følger af gældende lov eller rettigheder til at behandle data. Disse rettigheder betegnes som “retten til berigtigelse”, “retten til sletning” og “retten til at blive glemt”.

 

Begrænset brug

Hvis du mener, at de oplysninger, vi har registreret om dig, er forkerte, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores brug af oplysningerne, kan du kræve, at vi begrænser brugen af oplysningerne til opbevaring.

 

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke. Bemærk, at hvis du tilbagekalder et samtykke, er vi muligvis ikke i stand til at tilbyde dig bestemte ydelser. Bemærk, at vi også fortsætter med at bruge dine personoplysninger, f.eks. for at overholde en aftale, vi har indgået med dig, eller hvis vi har en lovbestemt ret til at gøre det.

 

Dataportabilitet

Hvis vi anvender oplysninger du selv har givet baseret på dit samtykke eller en aftale, og behandlingen af oplysningerne er automatiseret, har du ret til at modtage en kopi af de oplysninger, du har afgivet, i et elektronisk maskinlæsbart format.

 

4.0 Kontaktoplysninger og klageadgang

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, og hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger. Du kan kontakte os her:

E-mail: info@leadthetalent.dk

Vesterløkken 4

8230 Åbyhøj

Tlf.: +45 21717285

 

Såfremt du ønsker at indgive klage over vores behandling af oplysninger om dig, kan du indgive en klage via Datatilsynet.