Gennem 12 uger har talentteamet, der består af fire personer med baggrunde inden for designformidling/-ledelse, E-handel og marketing arbejdet med at løse en case for det odenseanske gulvfirma, Fionia Parket Aps. Virksomheden har rødder tilbage til 1927 og er i dag er ejet af Henrik Andersen. Produkterne er massive trægulve, der leveres fra hele verden gennem et stort netværk af leverandører og sælges som projektsalg til gulventreprenører i Sverige og særligt Danmark, hvor de anvendes til større byggeprojekter.

Gruppen fik til opgave at løse følgende case:

Fionia Parket Aps ønsker at intensivere salget af gulve til de større byggeprojekter og i den forbindelse er arkitekterne en vigtig nøgleaktør. Ud fra en undersøgelse af arkitekternes præferencer ved valg af trægulvsløsninger skal teamet arbejde med, hvordan Fionia Parket bedst får omformet analysens indsigter til en salgs- og marketingstrategi, optimereret hjemmeside og produktsortiment.

Grundig introduktion til målgruppen for casen

Først og fremmest krævede undersøgelsen, at gruppen fik en introduktion til gulv- og arkitektbranchen. Det stod henholdsvis ejer af Henrik Andersen samt sælger Tomas Lund og arkitekt/Ph.d. Torben Thyregod for. Sidstnævnte anvendte en tragtmodel til at illustrere de tanker, overvejelser og beslutningsprocesser, som arkitekter, bygherrer eller lignende aktører i byggebranchen gennemgår, før de henvender sig til en gulventreprenører og bestiller gulve eller andre materialer hos et firma som fx Fionia Parket Aps.

Fra research til færdigt resultat 

Med udgangspunkt i tragtmodellen og kvalitative interviews med en række arkitekter, byggekonstruktør mm. startede gruppen med at kortlægge arkitektbranchen dvs. lave en model over hvor og hvornår i byggeprocessen beslutningerne bliver taget i forhold til trægulve. Herunder blev det bl.a. undersøgt hvor og hvordan arkitekter søger inspiration til gulve, hvorvidt de kan præge beslutningsfasen og om bæredygtighed er et emne, der optager dem, da alle gulve hos Fionia Parket Aps er miljøcertificerede.

Analysens resultater, der blev nedfældet i en rapport, anvendes til at kortlægge, hvilken markedsførings- og brandingstrategi virksomheden bør anvende, så man rammer ønskede segment så præcist som muligt med hjemmeside, salgsmateriale, fysisk salg mm. For virksomheden har det skabt værdi, at arbejdsgruppen på veldokumenteret vis har redegjort for dennes unique- og emotionelle selling point. Disse selling points betegner de værdier, som Fionia Parket bør slå sig på for at ramme arkitekterne samt overvejelser omkring hvilken vej bør Fionia Parket vælge ift. målsætningen og hvordan man når sine mål.

1-årig handleplan med anbefalinger og initiativer

Med gruppens arbejde får Fionia Parket Aps således en 1-årig handleplan med anbefalinger til initiativer, som virksomheden bør foretage her og nu i forhold til målsætningen om at blive Prefered Partner hos arkitekterne. Her er det vigtigt, at man får drejet virksomhedens branding i en retning, der visuelt og sprogligt taler arkitekternes sprog og i et forum, som de anvender. På baggrund af undersøgelsens resultater er der ligeledes udformet en 5-årig handleplan i skitseform samt en idébank med mulige initiativer. På længere sigt kan undersøgelsens veldokumenterede resultater komme til at betyde, at virksomheden med de anbefalede initiativer og nye investeringer i markedsføringen opnår sin målsætning.

Talent-teamet bestod af: 

Pia-Malin Witter

Katrine Ejgaard

Shilla Sara Rohanimanesh

Camilla Just Gelombickas

 

VIL DU HAVE LØST EN CASE FOR DIN VIRKSOMHED?

Skriv dig op til at blive ringet uforpligtende op af en af vores konsulenter. Så tager vi en snak om forløbet og om hvordan vi kan hjælpe dig.