bliv mentor

vil du være mentor?

Mentorordningen er en integreret del af vores High Potentials-forløb. Som mentor tager du derfor del i vores deltageres udvikling på deres vej mod det første job.

Alle vores mentorer agerer på frivillig basis.

Om mentorSkabet

Mentorskabet er en central del af vores talentudviklingsprogram, High Potentials. Central, fordi vi gang på gang ser, hvilken betydning det har for vores talenter, at sparre med en person der er rig på erfaring og indsigter.

Som mentor tager du altså del i talenternes udvikling og, med din tid, viden og erfaring, inspirerer en nyuddannet akademiker på vej mod sit første job.

Du er med andre ord et udsnit af virkeligheden – og heri er der guld at hente for en mentee der stifter bekendtskab med arbejdsmarkedet for første gang.


 

FAQ

HVAD BESTÅR ET MENTORFORLØB AF?

Et mentorforløb består af 3-4 møder med mentee, som fordeles ud over forløbets 12 uger. Det er mentees opgave at fastsætte og koordinere møderne med mentoren.

ER DET MENTORENS OPGAVE AT SKAFFE MENTEE JOB?

Nej.

Det er mentoren opgave at bruge sin tid, viden og erfaring til at rådgive, coache, åbne døre osv. Mentee skal selv sætte en dagsorden og omdanne mentorrelationens læringer til handling. Mentoren vil understøtte de handlingsforløb, som mentee gennemgår. 

HVOR AFHOLDES MENTORMØDERNE TYPISK?

Det er helt op til dig og din mentee, hvor I ønsker at holde jeres møder. Ofte afholdes møderne hos mentoren på arbejdspladsen. Mentormøderne afholdes typisk efter mentorens arbejdstid og koordineres så det passer med din kalender.

HVAD ER MØDERNES VARIGHED?

Hvor længe møderne varer afhænger af behovet. Dog ser vi typisk, at særligt det første møde vil være det længste, da det er her at du og din mentee kommer ind på hinanden, afsøger muligheder og lægger en klar linje for forløbet.

Vi anbefaler derfor at det første møde varer ml. halvanden til to timer. 

HVORDAN MATCHER VI?

Når du tilmelder sig som mentor modtager du en velkomstguide hvori du kan læse mere om forløbet, om mentorrollen og hvad du kan forvente sig af mentorforløbet.

Derudover udfylder du et dybdegående spørgeskema, som fortæller os mere om hvem du er og hvordan du ønsker at gribe mentorrollen an.

Vores konsulent matcher dig med mentee pba. fælles forventninger og mentees udviklingsønsker og -behov.

 

HVEM ER MED I MENTORKORPSET?

Vores mentorkorps består af en bred vifte af spændende erhvervsprofiler med erfaringer og indsigter, de brænder for at motivere andre med.

Alle vores mentorer finder stor værdi i, både at udvikle andre og sig selv.

TIlmeld dig vores mentorkorps

Næste mentorforløb er januar-marts 2020. Du kan blive tilknyttet forløb i Aarhus eller Odense – du behøver ikke arbejde eller være bosat i Aarhus eller Odense for at være mentor på forløbene.

ODENSE / SYDDANMARK

AARHUS / REGION MIDT

Hvad siger mentorerne OM FORLØBET?