TalentX

TalentX er et projektorienteret forløb (praktik) der matcher små og mellemstore danske virksomheder med kandidatstuderende på Syddansk Universitet, Campus Odense, Kolding og Esbjerg. 

Switch to English

Hvorfor deltage i TalentX?

Du får afprøvet din uddannelse i praksis gennem et værdiskabende projektorienteret forløb. Du får relevant arbejdserfaring og bliver klogere på hvad du er god til, og hvad du gerne vil arbejde med fremadrettet. Vi finder lokale virksomheder med stort ansættelsespotentiale, så du allerede kan starte din karriere nu.

BLIV MATCHET

Bliv matchet med en spændende virksomhed til dit projektorienteret forløb

NÆSTE FORLØB STARTER TIL EFTERÅRSSEMESTERET 2023

Skriv dig op for at høre mere om forløbet og virksomhederne

MATCHING DAY

Kom med til matching day, hvor du får relevante og praktiske informationer omkring forløbet, og møder de deltagende virksomheder.

SDU ODENSE (VIDENBYEN)
3. NOVEMBER 2022 KL. 9.00-15.00

Tilmeld dig

Eksempler på tidligere virksomheder og cases i TalentX

Læs her om tidligere virksomheder og cases. 

Hold øje her på siden for opdateringer omkring de kommende virksomheder og cases til efterårssemesteret 2023 eller kontakt vores rekrutteringsansvarlige. 

 

Holtec

Holtec Automatic udvikler og fremstiller high-end industrielle el-løsninger i form af PLC programmering, tavlebyg, HMI og SCADA til industri-, offshore- og marine- og miljømarkedet. Virksomheden er en stærk solution partner til bl.a. Siemens og Beckhoff

CASE: Kortlæg og identificer hvilke regulativer og krav Holtec Automatic bør forholde sig til for at kunne opnå en miljøcertificering iht. ISO 14001 og ISO 45001 iht. arbejdsmiljøledelse. Virksomhedens udfordring er i dag at kunne dokumentere deres værdikædes- og workflows CO2-aftryk i relation til de enkelte kundeordrer samt stille skærpet krav til deres leverandører

LÆS HELE CASEN
VisitAarhus

Optilon

Optilon er en førende konsulentvirksomhed inden for Supply Chain Control og optimering, som hjælper sine kunder med at blive mere konkurrencedygtige gennem bedre udnyttelse af deres ressourcer og forsyningskæder.

Optilon er i stor vækst og oplever et ressource-gab, og har brug for hjælp til at designe en strategi for bedre at kunne tiltrække og udvikle nye talenter til virksomheden. For at kunne designe en velbalanceret strategi, skal teamet gennemføre interne undersøgelser, analysere best-practises, samt udvikle en ny employer-branding strategy rettet mod rekruttering af dimittender.

LÆS HELE CASEN

Plan2Fly

Plan2Fly er en SaaS-virksomhed med en online platform, som leverer værktøjer til dronepiloter og behandler data fra droneflyvninger til deres virksomhedskunder. Plan2Fly har udviklet en let integrerbar løsning til alle brancher, der har et ønske om at digitalisere og få adgang til de nyeste droneteknologier.

Plan2Fly oplever stor vækst og i takt med øget aktivitet på platformen er der behov for en professionel Customer Support løsning. Casetamet skal derfor hjælpe med at udvikle en support-løsning baseret på en grundig forståelse af kundernes typiske udfordringer. Ønsket er en overvejende automatiseret løsning. Opgaven består både af en design/UX-mæssig del og den backend kodende del.

LÆS HELE CASEN

 

Grundfos

AMU

AMU er forkortelsen for ArbejdsMarkedsUddannelser, og deres primære formål er, at medvirke til at skabe et velfungerende arbejdsmarked, ved at tilbyde efteruddannelse og erhvervsrettede kurser til både faglærte og ufaglærte. AMU tilbyder kurser indenfor et stort udsnit af fag, industrier og serviceudelser. F eks Fødevareproduktion, Transportsektoren, Bæredygtighed, IT og Personaleudvikling mv.

AMU-Fyn ønsker at øge kendskabet til deres kurser og uddannelser ved at styrke deres markedsføring og formidling af deres værditilbud, med særligt fokus på bæredygtighed. Med udgangspunkt i deres grønne udbud af kurser, uddannelser og certificeringer ønsker AMU-Fyn at tiltrække flere virksomheder, regioner og kommuner. Caseteamet skal derfor udarbejde en markedsføringsstrategi, baseret på en grundig analyse af segmenterne og de konkurrerende udbud af ”grønne” uddannelser og kurser.

LÆS HELE CASEN

logo LTT diamand

Bureau Veritas, IT-Security

Bureau Veritas er en af verdens største virksomheder inden for inspektion, klassificering, rådgivning og certificering. Virksomhedens kernekompetence er kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed og social ansvarlighed.

Projektet vil være forankret i IT-Security afdelingen. Her arbejder man bl.a. med den kommende lovgivning NIS2, der kommer til at rumme en del nye krav til Kritisk infrastruktur hos virksomheder. NIS2 er et EU-direktiv, som skal sikre infrastrukturen- og samfundskritiske tjenester med nedbrud og cybertrusler gennem et ensartet niveau af cyber- og informationssikkerhed i EU.  

Der er i dag kun ganske få virksomheder, der er underlagt nuværende NIS fra Staten. Iht. NIS2 vil en langt større andel på tværs af sektorer og brancher blive underlagt dette af staten, hvilket vil komme bag på flere virksomheder. Kravene er primært udformede som evnen til at risikovurdere og evnen til at reagere/rapportere en evt. IT-hændelse indenfor 24 timer. Lovgivningen forventes gældende i dansk lov med udgangen af 2024. 

 

CASE: Gennem strategisk analyse og udvikling skal der udarbejdes værktøjer til risikovurdering/GAP-analyse i flere niveauer afhængigt af virksomhedsstørrelse og kompleksitet/branche. Indsigterne benyttes til at udvikle produkter/business support-ydelser med henblik på at sikre virksomhedernes gevinst af deres investeringer gennem Bureau Veritas ydelser og rådgivning. Hertil skal teamet indtænke forankring og kommercialisering gennem marketingskampanger og Auditor træning til medarbejderne. Projektet skal i sidste ende understøtte en øget andel af ISO27001 certificeringer hos Bureau Veritas.  

LÆS HELE CASEN 

 

Dymak A/S

Dymak A/S er en global sourcingvirksomhed, der har specialiseret sig i direkte sourcing, og hjælper deres kunder med at udvikle produkter og koncepter til bolig-, have- og fritidssegmenterne verden over.

Virksomhed stræber altid efter at skabe de bedste løsninger for deres kunder gennem, deres fire værdier (Dynamic, Innovative, Reliable, Transparent). Dymak ønsker at fokusere endnu mere på værdien gennemsigtighed og mere specifikt ift. kommende ESG-krav (Environment, Social & Governance) og -reguleringer med henblik på at kunne imødekomme og udføre ESG-rapportering, der fremmer Dymak’s ESG-fokus og forretningsgrundlag.

Dymak ønsker at få kortlagt og identificeret hvilke regulativer inden for ESG, de bør forholde sig til med henblik på at skabe større transparens- og motivere deres kunder til at tage mere miljømæssige valg. Gennem arbejdet med en specifik kunde-/leverandørcase identificeres, hvor i værdikæden Dymak får størst effekt af en målrettet indsats, hvilke initiativer Dymak bør igangsætte samt hvordan Dymak fremtidigt bør arbejde med ESG i organisationen. Projektet forventes desuden af have et fokus på FN’s verdensmål 12 – ”Ansvarlig forbrug og produktion” og verdensmål 17. ”Partnerskab for handling”. Disse kan indgå i kortlægningen eller prioriteringen af muligheder.

LÆS HELE CASEN

FORLØBETS OPBYGNING

TalentX forløbet består af et primær spor og tre sideløbende aktiviteter, som til sammen udgør hele det projektorienterede forløb.

PRAKTIK UDE HOS EN VIRKSOMHED

Hovedakvititeten for dig, vil være det projektorienterede forløb – også kaldet praktik. Det strækker sig over 12 uger, og er ude ved en virksomhed. Arbejdsopgaverne vil være centeret om en caseløsning udformet af virsomheden.

Tiden ved virksomheden kommer til at foregå i grupper af 4-6 studerende på tværs af uddannelser. På den måde får du større indblik i hvordan du med din uddannelsesmæssige baggrund kan samarbejde med andre fagligheder.

 

JOBRETTEDE AKTIVITETER

Undervejs i forløbet vil du modtage et skræddersyet læringsforløb med fokus på jobrettede aktiviteter – herunder workshops og job events. Læringsforløbet vil styrke dine jobsøgningsevner med fokus på CV og ansøgningsmateriale.

 

VIRKSOMHEDS-MODULER

Der afholdes ligeledes virksomhedsmoduler, hvor du kommer på besøg hos de større danske virksomheder og organisationer. Her vil du få undervisning i udvalgte temaer samt mulighed for at skabe netværk på tværs af virksomheder og studerende.

 

FORANDRINGS-AGENT

Du vil også få adgang til forandringsagent, som er et online uddannelsesforløb indenfor innovation og design. Her lærer du at styre en forandringsproces via selvledelse, og får alle de værktøjer du skal bruge til at udføre et design sprint.

INTERESSERET I TALENTX FORLØBET?

Vil du gerne høre mere om TalentX? Udfyld formularen her, så kontakter vi dig omkring dine muligheder for at deltage i et forløb.

Tilmeldingen er ikke bindende.

HAR DU SPØRGSMÅL? FIND SVARET HER
Hvordan ansøger jeg?

Du ansøger ved at tilmelde dig på tilmeldingsformularen her på siden, hvor efter vi kontakter dig og screener dig til en af vores spændende virksomheder. Har du spørgsmål til forløbet eller virksomhederne, så kontakt vores projektansvarlige, Victor Bak, på: 93 98 76 92

Hvordan får jeg godkendelse fra SDU?

Når du er blevet matchet med en virksomhed, finder du en vejleder til dit projektorienterede forløb. Med vejlederen koordineres der hvilke arbejdsopgaver du som studerende skal løse i projektet, samt hvilke kvalifikationer fra din studieretning du vil teste af i erhvervssammenhæng. Hernæst underskrives projektkontrakten af dig, din vejleder samt en repræsentant fra virksomheden, hvorefter du er klar til projektstart til det kommende semesters begyndelse.

Hvilke uddannelser kan deltage?

Kandidatstuderende fra uddannelser med mulighed for projektorienteret forløb eller virksomhedsprojekt har mulighed for at deltage i TalentX. Det er et krav for deltagelse at det projektorienterede forløb afvikles som minimum 10 ECTS-point.

Hvordan matches jeg med den rigtige virksomhed?

Efter screening og dialog med vores projektansvarlige, matches du med en virksomhed, der lever op til dine ønsker om arbejdsopgaver og område. 

Hvad er praktikforløbets periode og omfang?

Det projektorienterede forløb strækker sig over ét semester. Du vil i dette semester løse en case-opgave hos én af de medvirkende virksomheder, hvor du i fællesskab med 4 andre studerende udarbejder en løsning på problemstillingen. Undervejs i forløbet vil der forelægge nedslagspunkter, hvor du vil blive introduceret for workshops og virksomhedsmoduler. Workshopsene indeholder undervisning i karrierestyrkende værktøjer som; CV, ansøgning og netværk, og vil blive afholdt af tre af landets største A-kasser for studerende (Akademikernes A-kasse, Magistrenes A-kasse samt CA Karrierepartner og A-kasse). Virksomhedsmodulerne finder sted hos store lokale virksomheder, hvor du vil blive undervist indenfor områderne; bæredygtighed, digitalisering og/eller internationalisering.

Hvad med praktikeksamen?

Efter endt forløb udarbejdes en projektrapport. Rapportens længde, omfang og eksaminationsform afhænger af de opstillede krav fra din egen studieordning.

TalentX udbydes i samarbejde med:

Akademikernes a-kasse
LEAD THE TALENT

KONTAKT OS

Hvis du har nogle spørgsmål er du velkommen til at tage kontakt til os.

Victor Dalgaard Bak

Rekrutteringsansvarlig

Kontaktoplysninger:
Mail: vb@leadthetalent.dk
Mobil: +45 93 98 76 92

Katrine Østerhaab

Katrine Østerhaab Kjeldmand

Projektleder

Kontaktoplysninger:
Mail: katrine@leadthetalent.dk
Mobil: +45 31 68 80 78

Katrine Østerhaab

Dominik Sándor

Rekrutteringskonsulent

Kontaktoplysninger:
Mail: dominik@leadthetalent.dk
Mobil:  +45 27 28 59 60