TalentX

TalentX er et projektorienteret forløb (praktik) der matcher små og mellemstore danske virksomheder med kandidatstuderende på Syddansk Universitet

Switch to English

Hvorfor deltage i TalentX?

Du får afprøvet din teori i praksis gennem en værdiskabende praktik. Du får relevant arbejdserfaring og bliver klogere på hvad du er god til, og hvad du gerne vil arbejde med fremadrettet. Vi finder lokale virksomheder med stort ansættelsespotentiale, så du allerede kan starte din karriere nu.

MATCHING DAY

Kom med til matching day, hvor du møder de deltagende casevirksomheder på forløet.

VI BEGYNDER SNART REKRUTTERINGEN TIL DET KOMMENDE FORLØB I FORÅRET 2023

Hold dig opdateret her på siden

INFOMØDE

Få relevante og praktiske informationer omkring forløbet, dets opstart, afvikling og afslutning samt hvilke virksomheder og cases der deltager. Din tilmelding er ikke bindende

ONLINE INFOMØDE
17. MAJ 2022 KL. 10.15 – 11.30

Tilmeld dig mødet

INFOMØDE PÅ SDU ODENSE
17. MAJ 2022 KL. 15.15 – 16.30

Tilmeld dig mødet

ONLINE INFOMØDE
18. MAJ 2022 KL. 15.15 – 16.30

Tilmeld dig mødet

Virksomheder og cases

Deltagende casevirksomheder til forløbet der løber fra september til december 2022

Her kan du læse mere om casevirksomhederne og de forskellige cases de stiller op med til højre. 

Du er velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål til casene. 

Plan2Fly

Plan2Fly er en SaaS-virksomhed med en online platform, som leverer værktøjer til dronepiloter og behandler data fra droneflyvninger til deres virksomhedskunder. Plan2Fly har udviklet en let integrerbar løsning til alle brancher, der har et ønske om at digitalisere og få adgang til de nyeste droneteknologier.

Plan2Fly oplever stor vækst og i takt med øget aktivitet på platformen er der behov for en professionel Customer Support løsning. Casetamet skal derfor hjælpe med at udvikle en support-løsning baseret på en grundig forståelse af kundernes typiske udfordringer. Ønsket er en overvejende automatiseret løsning. Opgaven består både af en design/UX-mæssig del og den backend kodende del.

LÆS HELE CASEN

 

VisitAarhus

Optilon

Optilon er en førende konsulentvirksomhed inden for Supply Chain Control og optimering, som hjælper sine kunder med at blive mere konkurrencedygtige gennem bedre udnyttelse af deres ressourcer og forsyningskæder.

Optilon er i stor vækst og oplever et ressource-gab, og har brug for hjælp til at designe en strategi for bedre at kunne tiltrække og udvikle nye talenter til virksomheden. For at kunne designe en velbalanceret strategi, skal teamet gennemføre interne undersøgelser, analysere best-practises, samt udvikle en ny employer-branding strategy rettet mod rekruttering af dimittender.

LÆS HELE CASEN

Grundfos

AMU

AMU er forkortelsen for ArbejdsMarkedsUddannelser, og deres primære formål er, at medvirke til at skabe et velfungerende arbejdsmarked, ved at tilbyde efteruddannelse og erhvervsrettede kurser til både faglærte og ufaglærte. AMU tilbyder kurser indenfor et stort udsnit af fag, industrier og serviceudelser. F eks Fødevareproduktion, Transportsektoren, Bæredygtighed, IT og Personaleudvikling mv.

AMU-Fyn ønsker at øge kendskabet til deres kurser og uddannelser ved at styrke deres markedsføring og formidling af deres værditilbud, med særligt fokus på bæredygtighed. Med udgangspunkt i deres grønne udbud af kurser, uddannelser og certificeringer ønsker AMU-Fyn at tiltrække flere virksomheder, regioner og kommuner. Caseteamet skal derfor udarbejde en markedsføringsstrategi, baseret på en grundig analyse af segmenterne og de konkurrerende udbud af ”grønne” uddannelser og kurser.

LÆS HELE CASEN

Dymak A/S

Dymak A/S er en global sourcingvirksomhed, der har specialiseret sig i direkte sourcing, og hjælper deres kunder med at udvikle produkter og koncepter til bolig-, have- og fritidssegmenterne verden over.

Virksomhed stræber altid efter at skabe de bedste løsninger for deres kunder gennem, deres fire værdier (Dynamic, Innovative, Reliable, Transparent). Dymak ønsker at fokusere endnu mere på værdien gennemsigtighed og mere specifikt ift. kommende ESG-krav (Environment, Social & Governance) og -reguleringer med henblik på at kunne imødekomme og udføre ESG-rapportering, der fremmer Dymak’s ESG-fokus og forretningsgrundlag.

Dymak ønsker at få kortlagt og identificeret hvilke regulativer inden for ESG, de bør forholde sig til med henblik på at skabe større transparens- og motivere deres kunder til at tage mere miljømæssige valg. Gennem arbejdet med en specifik kunde-/leverandørcase identificeres, hvor i værdikæden Dymak får størst effekt af en målrettet indsats, hvilke initiativer Dymak bør igangsætte samt hvordan Dymak fremtidigt bør arbejde med ESG i organisationen. Projektet forventes desuden af have et fokus på FN’s verdensmål 12 – ”Ansvarlig forbrug og produktion” og verdensmål 17. ”Partnerskab for handling”. Disse kan indgå i kortlægningen eller prioriteringen af muligheder.

LÆS HELE CASEN

FORLØBETS OPBYGNING

TalentX forløbet består af et primær spor og tre sideløbende aktiviteter, som til sammen udgør hele det projektorienterede forløb.

PRAKTIK UDE HOS EN VIRKSOMHED

Hovedakvititeten for dig, vil være det projektorienterede forløb – også kaldet praktik. Det strækker sig over 12 uger, og er ude ved en virksomhed. Arbejdsopgaverne vil være centeret om en caseløsning udformet af virsomheden.

Tiden ved virksomheden kommer til at foregå i grupper af 4-6 studerende på tværs af uddannelser. På den måde får du større indblik i hvordan du med din uddannelsesmæssige baggrund kan samarbejde med andre fagligheder.

 

JOBRETTEDE AKTIVITETER

Undervejs i forløbet vil du modtage et skræddersyet læringsforløb med fokus på jobrettede aktiviteter – herunder workshops og job events. Læringsforløbet vil styrke dine jobsøgningsevner med fokus på CV og ansøgningsmateriale.

 

VIRKSOMHEDS-MODULER

Der afholdes ligeledes virksomhedsmoduler, hvor du kommer på besøg hos de større danske virksomheder og organisationer. Her vil du få undervisning i udvalgte temaer samt mulighed for at skabe netværk på tværs af virksomheder og studerende.

 

FORANDRINGS-AGENT

Du vil også få adgang til forandringsagent, som er et online uddannelsesforløb indenfor innovation og design. Her lærer du at styre en forandringsproces via selvledelse, og får alle de værktøjer du skal bruge til at udføre et design sprint.

INTERESSERET I TALENTX FORLØBET?

Vil du gerne høre mere om TalentX? Udfyld formularen her, så kontakter vi dig omkring dine muligheder for at deltage i et forløb.

Tilmeldingen er ikke bindende.

HAR DU SPØRGSMÅL? FIND SVARET HER
Hvordan ansøger jeg?

Du ansøger ved at tilmelde dig på tilmeldingsformularen her på siden, hvor du vil blive inviteret med til et informationsmøde. Til mødet gives relevante og praktiske informationer omkring forløbet, dets opstart, afvikling og afslutning samt hvilke virksomheder og cases der deltager i projektet.

Hvordan får jeg godkendelse fra SDU?

Når du er blevet matchet med en virksomhed, findes der en vejleder til dit projektorienterede forløb. Med vejlederen koordineres der hvilke arbejdsopgaver du som studerende skal løse i projektet, samt hvilke kvalifikationer fra din studieretning du vil teste af i erhvervssammenhæng. Hernæst underskrives projektkontrakten af dig, din vejleder samt en repræsentant fra virksomheden, hvorefter du er klar til projektstart til det kommende semesters begyndelse.

Hvilke uddannelse kan deltage?

Studerende fra uddannelser med mulighed for projektorienteret forløb på 3. semester af kandidatstudiet har mulighed for at deltage i TalentX. Det er et krav for deltagelse at det projektorienterede forløb afvikles som minimum 15ECTS-point.

Vælger jeg selv hvilken virksomhed jeg vil i praktik hos?

En uge efter informationsmødet inviteres du til matching-dag. Op til matching-dagen tager du som studerende stilling til, hvilke virksomheder du helst ønsker at samarbejde med. Til matching dagen præsenterer du kort hvordan du tænker at løse den opstillede case, hvorefter virksomheden udpeger et team af 5 studerende til at deltage i det projektorienterede forløb hos dem.

Hvad er praktikforløbets periode og omfang?

Det projektorienterede forløb strækker sig over et semester. Du vil i dette semester løse en case-opgave hos én af de medvirkende virksomheder, hvor du i fællesskab med 4 andre studerende udarbejder en løsning på problemstillingen. Undervejs i forløbet vil der forelægge nedslagspunkter, hvor du vil blive introduceret for workshops og virksomhedsmoduler. Workshopsene indeholder undervisning i karrierestyrkende værktøjer som; CV, ansøgning og netværk, og vil blive afholdt af tre af landets største A-kasser for studerende (Akademikernes A-kasse, Magistrenes A-kasse samt CA Karrierepartner og A-kasse). Virksomhedsmodulerne finder sted hos store lokale virksomheder, hvor du vil blive undervist indenfor områderne; bæredygtighed, digitalisering og/eller internationalisering.

Hvad med praktikeksamen?

Efter endt forløb udarbejdes en projektrapport. Rapportens længde, omfang og eksaminationsform afhænger af de opstillede krav fra din egen studieordning.

TalentX udbydes i samarbejde med:

Akademikernes a-kasse
LEAD THE TALENT

KONTAKT OS

Hvis du har nogle spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på:

info@leadthetalent.dk