TalentX

TalentX er et projektorienteret forløb (praktik) der matcher små og mellemstore danske virksomheder med kandidatstuderende på Syddansk Universitet

Switch to English

Hvorfor deltage i TalentX?

Du får afprøvet din teori i praksis gennem en værdiskabende praktik. Du får relevant arbejdserfaring og bliver klogere på hvad du er god til, og hvad du gerne vil arbejde med fremadrettet. Vi finder lokale virksomheder med stort ansættelsespotentiale, så du allerede kan starte din karriere nu.

MATCHING DAY

Kom med til matching day, hvor du får relevante og praktiske informationer omkring forløbet, og møder de deltagende virksomheder.

NÆSTE FORLØB STARTER TIL EFTERÅRSSEMESTERET 2023

Hold dig opdateret her på siden

MATCHING DAY

Kom med til matching day, hvor du får relevante og praktiske informationer omkring forløbet, og møder de deltagende virksomheder.

SDU ODENSE (VIDENBYEN)
3. NOVEMBER 2022 KL. 9.00-15.00

Tilmeld dig

Virksomheder og cases

Deltagende casevirksomheder til forårs-forløbet, der løber fra februar til april 2023.

Her kan du læse om casevirksomhederne og de forskellige cases de stiller op med til højre.

Du er velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål til casene. 

Holtec

Holtec Automatic udvikler og fremstiller high-end industrielle el-løsninger i form af PLC programmering, tavlebyg, HMI og SCADA til industri-, offshore- og marine- og miljømarkedet. Virksomheden er en stærk solution partner til bl.a. Siemens og Beckhoff

CASE: Kortlæg og identificer hvilke regulativer og krav Holtec Automatic bør forholde sig til for at kunne opnå en miljøcertificering iht. ISO 14001 og ISO 45001 iht. arbejdsmiljøledelse. Virksomhedens udfordring er i dag at kunne dokumentere deres værdikædes- og workflows CO2-aftryk i relation til de enkelte kundeordrer samt stille skærpet krav til deres leverandører

LÆS HELE CASEN
logo LTT diamand

Bureau Veritas, IT-Security

Bureau Veritas er en af verdens største virksomheder inden for inspektion, klassificering, rådgivning og certificering. Virksomhedens kernekompetence er kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed og social ansvarlighed.

Projektet vil være forankret i IT-Security afdelingen. Her arbejder man bl.a. med den kommende lovgivning NIS2, der kommer til at rumme en del nye krav til Kritisk infrastruktur hos virksomheder. NIS2 er et EU-direktiv, som skal sikre infrastrukturen- og samfundskritiske tjenester med nedbrud og cybertrusler gennem et ensartet niveau af cyber- og informationssikkerhed i EU.  

Der er i dag kun ganske få virksomheder, der er underlagt nuværende NIS fra Staten. Iht. NIS2 vil en langt større andel på tværs af sektorer og brancher blive underlagt dette af staten, hvilket vil komme bag på flere virksomheder. Kravene er primært udformede som evnen til at risikovurdere og evnen til at reagere/rapportere en evt. IT-hændelse indenfor 24 timer. Lovgivningen forventes gældende i dansk lov med udgangen af 2024. 

 

CASE: Gennem strategisk analyse og udvikling skal der udarbejdes værktøjer til risikovurdering/GAP-analyse i flere niveauer afhængigt af virksomhedsstørrelse og kompleksitet/branche. Indsigterne benyttes til at udvikle produkter/business support-ydelser med henblik på at sikre virksomhedernes gevinst af deres investeringer gennem Bureau Veritas ydelser og rådgivning. Hertil skal teamet indtænke forankring og kommercialisering gennem marketingskampanger og Auditor træning til medarbejderne. Projektet skal i sidste ende understøtte en øget andel af ISO27001 certificeringer hos Bureau Veritas.  

LÆS HELE CASEN 

 

Grundfos

Kverneland Group

Kverneland Group er en førende international virksomhed, der udvikler, producerer og distribuerer landbrugsmaskiner og -tjenester. Med 520 medarbejdere i Kerteminde, er de en af Fyns største arbejdspladser, hvor de arbejder efter 3 principper: produktivitet, effektivitet og bæredygtighed.

CASE: Udarbejd en alternativ distributionskanal eller “route to market” i et strategisk vigtigt europæisk marked til Kverneland Groups high-end produktsortiment. Målet er at opnå en større markedsandel, ved at finde nye måder at sælge og kommunikere med deres slutkunder i B2B segmentet.

LÆS HELE CASEN

 

FORLØBETS OPBYGNING

TalentX forløbet består af et primær spor og tre sideløbende aktiviteter, som til sammen udgør hele det projektorienterede forløb.

PRAKTIK UDE HOS EN VIRKSOMHED

Hovedakvititeten for dig, vil være det projektorienterede forløb – også kaldet praktik. Det strækker sig over 12 uger, og er ude ved en virksomhed. Arbejdsopgaverne vil være centeret om en caseløsning udformet af virsomheden.

Tiden ved virksomheden kommer til at foregå i grupper af 4-6 studerende på tværs af uddannelser. På den måde får du større indblik i hvordan du med din uddannelsesmæssige baggrund kan samarbejde med andre fagligheder.

 

JOBRETTEDE AKTIVITETER

Undervejs i forløbet vil du modtage et skræddersyet læringsforløb med fokus på jobrettede aktiviteter – herunder workshops og job events. Læringsforløbet vil styrke dine jobsøgningsevner med fokus på CV og ansøgningsmateriale.

 

VIRKSOMHEDS-MODULER

Der afholdes ligeledes virksomhedsmoduler, hvor du kommer på besøg hos de større danske virksomheder og organisationer. Her vil du få undervisning i udvalgte temaer samt mulighed for at skabe netværk på tværs af virksomheder og studerende.

 

FORANDRINGS-AGENT

Du vil også få adgang til forandringsagent, som er et online uddannelsesforløb indenfor innovation og design. Her lærer du at styre en forandringsproces via selvledelse, og får alle de værktøjer du skal bruge til at udføre et design sprint.

INTERESSERET I TALENTX FORLØBET?

Vil du gerne høre mere om TalentX? Udfyld formularen her, så kontakter vi dig omkring dine muligheder for at deltage i et forløb.

Tilmeldingen er ikke bindende.

HAR DU SPØRGSMÅL? FIND SVARET HER
Hvordan ansøger jeg?

Du ansøger ved at tilmelde dig på tilmeldingsformularen her på siden, hvor du vil blive inviteret med til et informationsmøde. Til mødet gives relevante og praktiske informationer omkring forløbet, dets opstart, afvikling og afslutning samt hvilke virksomheder og cases der deltager i projektet.

Hvordan får jeg godkendelse fra SDU?

Når du er blevet matchet med en virksomhed, findes der en vejleder til dit projektorienterede forløb. Med vejlederen koordineres der hvilke arbejdsopgaver du som studerende skal løse i projektet, samt hvilke kvalifikationer fra din studieretning du vil teste af i erhvervssammenhæng. Hernæst underskrives projektkontrakten af dig, din vejleder samt en repræsentant fra virksomheden, hvorefter du er klar til projektstart til det kommende semesters begyndelse.

Hvilke uddannelse kan deltage?

Studerende fra uddannelser med mulighed for projektorienteret forløb på 3. semester af kandidatstudiet har mulighed for at deltage i TalentX. Det er et krav for deltagelse at det projektorienterede forløb afvikles som minimum 15ECTS-point.

Vælger jeg selv hvilken virksomhed jeg vil i praktik hos?

En uge efter informationsmødet inviteres du til matching-dag. Op til matching-dagen tager du som studerende stilling til, hvilke virksomheder du helst ønsker at samarbejde med. Til matching dagen præsenterer du kort hvordan du tænker at løse den opstillede case, hvorefter virksomheden udpeger et team af 5 studerende til at deltage i det projektorienterede forløb hos dem.

Hvad er praktikforløbets periode og omfang?

Det projektorienterede forløb strækker sig over et semester. Du vil i dette semester løse en case-opgave hos én af de medvirkende virksomheder, hvor du i fællesskab med 4 andre studerende udarbejder en løsning på problemstillingen. Undervejs i forløbet vil der forelægge nedslagspunkter, hvor du vil blive introduceret for workshops og virksomhedsmoduler. Workshopsene indeholder undervisning i karrierestyrkende værktøjer som; CV, ansøgning og netværk, og vil blive afholdt af tre af landets største A-kasser for studerende (Akademikernes A-kasse, Magistrenes A-kasse samt CA Karrierepartner og A-kasse). Virksomhedsmodulerne finder sted hos store lokale virksomheder, hvor du vil blive undervist indenfor områderne; bæredygtighed, digitalisering og/eller internationalisering.

Hvad med praktikeksamen?

Efter endt forløb udarbejdes en projektrapport. Rapportens længde, omfang og eksaminationsform afhænger af de opstillede krav fra din egen studieordning.

TalentX udbydes i samarbejde med:

Akademikernes a-kasse
LEAD THE TALENT

KONTAKT OS

Hvis du har nogle spørgsmål er du velkommen til at tage kontakt til os.

Victor Dalgaard Bak

Konsulent

Kontaktoplysninger:
Mail: vb@leadthetalent.dk
Mobil: +45 31 43 32 88

Katrine Østerhaab

Katrine Østerhaab Kjeldmand

Mentoransvarlig og Projektleder

Kontaktoplysninger:
Mail: katrine@leadthetalent.dk
Mobil: +45 31 68 80 78

Katrine Østerhaab

Anne-Sofie Bornhøft Knudsen

Projektkoordinator

Kontaktoplysninger:
Mail: anne-sofie@leadthetalent.dk
Mobil: +45 31 51 91 32