InnoCell er en ung virksomhed, der arbejder med udvikling af teknologier til energilagring. Virksomheden er et spinout af et forskningsprojekt på SDU, hvor der blev udviklet en superkondensator, der adskiller sig fra øvrige superkondensatorer på markedet ved at være både miljøvenlig og konkurrencedygtig på pris og performance. InnoCell er klar til kommercialisering, og de fire talenter fra Lead The Talent fik derfor til opgave at foretage en grundig markedsundersøgelse af superkondensatorer og komme med et bud på det videre arbejde med virksomhedens markedsføringsstrategi.

Hvad har teamet opnået

Efter 12 ugers forløb ved InnoCell har teamet undersøgt det eksisterende marked, herunder hvordan superkondensatorer bliver udviklet, hvor de bruges i industrien, og hvor der kunne være nye anvendelsesmuligheder for fremtidens energilagring. Teamet har skabt et overblik over konkurrerende producenter af superkondensatorer, kundesegmenter, virksomhedsprofilering, bestyrelsespræsentation og opstart med udvikling af markedsføringsmateriale og LinkedIn-profil med henblik på, at InnoCell kan overtage et marked på sigt.

Samarbejde på tværs af forskelligheder

De fire talenter i teamet kommer med vidt forskellige kompetencer qua meget forskellige uddannelsesbaggrunde og arbejdserfaring. Forskellighederne har været en stor fordel i teamsamarbejdet både i forhold til rollefordeling og faglig sparring vedrørende retning og metoder, hvor den enkeltes viden og kompetencer har været sat i spil.

Udtalelser fra teamet:

“Vi har været gode til at spille hinanden stærke. Vi har været heldige, at kemien har været god, og der har været rum til at ytre sig og udfolde sine egne styrker”

“Det har været en styrke, at vi er kommet med forskellige fagligheder og erfaringer. Det har både bragt en mere nuanceret analyse med sig, hvor vi har givet hinanden plads til at ‘shine’ med egne kernekompetencer såvel som at blive klogere på andres”

Talenternes udbytte

Teamet har haft en stejl læringskurve hos InnoCell, hvor de har skulle tilegne sig viden om et meget teknisk specifikt område. De er blevet klogere på brugen af superkondensatorer og har via undersøgelser om konkurrenter og potentielle kundeemner opnået en bred viden om energi- og industrisektoren og fået dannet et overblik over det eksisterende marked og mulige indgange til salg af superkondensatorer. Talenterne har i markedsundersøgelsen gjort brug af nogle af de redskaber, som de fik i de indledende dage på Design Sprint, hvor bl.a. brugen af Business Model Canvas har været værdifuldt ift. at give et overblik over segmenterne. Teamet er enige om, at det har været både interessant og lærerigt at få indblik i en start-up virksomhed, hvor gejsten og potentialet for produktet er stort, men ikke uden udfordringer.

Teamoversigt

Katarina Schnoor Laursen – B.Sc. Medievidenskab (linkedin.com/in/katarina-schnoor-laursen)

Mette Holck Amtoft – Diplomingeniør i integreret design (linkedin.com/in/metteholckamtoft)

Mikkel Blok-Andersen – Cand.negot. (linkedin.com/in/mikkel-blok-andersen)

Simon Normann Lauritsen – Cand.scient. Geologi-geoscience (linkedin.com/in/simonnormannlauritsen)

 

 

 

VIL DU HAVE LØST EN CASE FOR DIN VIRKSOMHED?

Skriv dig op til at blive ringet uforpligtende op af en af vores konsulenter. Så tager vi en snak om forløbet og om hvordan vi kan hjælpe dig.