I løbet af 12 uger har tre talenter fra LEAD THE TALENTs ”High Potentials”-forløb arbejdet med en spændende softwarevirksomhed i vækst, hvor fokus for projektet har været at øge salget gennem forskellige tiltag. Opgaverne har været brede og strækker sig over optimering af hjemmesiden, interviews med samarbejdspartnere samt udformning af salgs- og marketingsmateriale.  

Teknisk knowhow møder andre faglige kompetencer 

Udfordringen fra start har været at ingen af talenterne har nogen tech-baggrund og derfor har skulle sætte sig ind i helt nyt stof. Fra starten af blev der altså stillet mange spørgsmål til Trendlog.io, og de blev ofte gentaget. Det har været nødvendigt for at kunne lære virksomheden at kende og kunne påbegynde projektet. Selvom den tekniske viden har haltet, så har talenterne kunne bidrage med andre kompetencer og præsentere nye perspektiver for virksomheden, som deres baggrunde hurtigt opsnappede.  

Diversitet blandt talenterne har givet forskellige ansvarsområder 

Gruppen har haft nogle forskellige kompetencer og personligheder i spil, hvorfor det i sidste ende blev besluttet at dele opgaverne op, for at gøre brug af deres respektive kompetencer på bedste vis.  

Primært har arbejdet bestået af research, men der har ligeledes været nogle kreative aspekter i form af optimering af hjemmesiden og design af manualer. Det har derudover været nødvendigt at foretage nogle analyser og foretage research for at kunne finde frem til nogle anbefalinger, som kan være med til at løse virksomhedens problemstilling fremadrettet.  

Værdifuldt udbytte for virksomheden og talenterne 

I løbet af tiden hos Trendlog.io har talenterne været med til at sætte skub i nogle projekter og tanker, som virksomheden har gået med længe eller slet ikke har overvejet, og som i sidste ende giver værdi for dem og kan lede til øget salg, der var virksomhedens ønske med forløbet. Ikke nok med at virksomheden har fået et værdifuldt udbytte, så har talenterne også fået muligheden for at udfordre deres kompetencer. Det har derfor været værdifuldt at få testet kompetencerne inden for et anderledes og udfordrende erhverv.  

”Jeg var fra start af skeptisk og vidste ikke, om det var noget, jeg kunne finde ud af, fordi jeg ikke har opsøgt softwarevirksomheder eller andre tech-virksomheder, især ikke hvor jeg skulle gøre brug af mine evner inden for kommunikation og marketing. Det har været nogle kompetenceområder, jeg ikke har turde trække på og kalde mig kvalificeret i. Det har jeg modbevist i dag, hvor jeg endnu engang er blevet bekræftet i, at en proaktiv og åbensindet indstilling til arbejdet er med til at give en god læringskurve og udvikle en.” – Frederikke 

”Vi har stået med nogle mangler på områder omkring bl.a. distribution/salg og kommunikation. Forløbet har været lidt af en øjenåbner, fordi det har vist sig særdeles effektivt i forhold til, hvor hurtigt talenterne har tilpasset sig de nye rammer og vist vilje til at undersøge og være nysgerrig for at grave dybere ned i de udfordringer vi står med, så de kan begynde deres egen proces.” – Trendlog 

Trendlog fremadrettet 

Talenterne har arbejdet sig frem til nogle anbefalinger, som Trendlog kan bruge fremadrettet til at løse deres problemstillinger, der fremgik af deres case. Forløbet har derfor givet Trendlog nogle fremtidige planer, som de kan begynde at handle på.  

”Forløbet har givet os friske øjne på nogle udfordringer, som vi stod med. Derudover har vi fået leveret stærke resultater i form af materialer og struktur omkring marketing samt indsigter i vores partner-samarbejder. I forlængelse af talenternes kreative proces og stærke faglige arbejde har vi kunne lægge en længere sigtet plan for, hvilke områder vi skal bygge videre på i form af kommunikation (marketing) og distribution (salg).” – Trendlog 

Talenterne  

Frederikke Utoft Andersen – Cand.Negot International Relations med tysk 

Sidsel Andresen – Cand.comm. i Journalistik og Geografi 

 

  

 

 

 

 

VIL DU HAVE LØST EN CASE FOR DIN VIRKSOMHED?

Skriv dig op til at blive ringet uforpligtende op af en af vores konsulenter. Så tager vi en snak om forløbet og om hvordan vi kan hjælpe dig.