Gennem et 12 uger langt talentforløb har et skarpt talent team på 4 unge akademikere lånt deres forskellige faglige perspektiver ud til Procudans bæredygtighedsprojekt. Procudan er ekspert i at levere ingredienser og emballageløsninger til fødevare- og medicinalindustrien. I mødet med stigende krav fra kunder og forbrugere, havde Procudan brug for en opdateret Code of Conduct, fornyet CSR strategi samt en baseline beregning af deres CO2 aftryk.  

En effektiv enhed 

Projektets start blev henvist til digitale platforme grundet Corona, hvorfor arbejdet måtte koordineres online. Dette stillede krav til teamets organiseringsevner og kommunikation, hvorfor specifikke roller og opgaver blev tilrettelagt fra start af, og teamet udarbejdede en vision og en tidsplan for projektet. Samarbejdet med Procudan foregik så tæt, som det kunne lade sig gøre, ved at sende alle planer og udkast til godkendelse på tværs af internet bølgerne.  

“Vores oplevelse har været, at gruppen er gået struktureret til opgaven med et godt overblik, og en god intern rollefordeling i teamet. De har opretholdt en god mødestruktur, med opfølgning på deres interne møder, så vi kunne holde tidsrammen for projektet.” – Citat fra Procudan 

… Og så var der tre 

Talent-teamet måtte snart bruge deres mest omstillingsparate side, da de fik at vide, at de ville miste et værdifuldt gruppemedlem. Bianka Ruska gjorde et godt stykke arbejde med at kortlægge Procudans CO2 aftryk på Scope 1 og 2, inden teamet måtte vinke farvel til hende, da hun skulle starte nyt arbejde. Talenterne fortsatte ufortrødent arbejdet, med projektplanen inddelt i 3 faser:  

Fase 1: Vidensindsamling: Gap Analyse og CO2 Beregning 

Fase 2: Fokus og fastlæggelse af målsætninger: De mest relevante Verdensmål og fremtidige fokusområder for CSR samt Udforme bæredygtighedspolitik og Code of Conduct 

Fase 3: Udarbejde rapporter og kommunikationsplan 

Åbne horisonter 

Procudan gav undervejs i processen stort set slip på tøjlerne, så der var plads til, at teamets gode idéer kunne flyde frit, og de kunne tilrettelægge processen efter de bedst mulige resultater. Gap analysen gav teamet en god forståelse for, hvilken forskel, der var mellem Procudans og deres kunders Code of Conduct. Samtidig gav Gap analysen en forståelse for, hvordan Procudans kunder forholder sig til CSR området. Ud fra denne analyse, udvalgte teamet i samarbejde med Procudan hvilke fokusområder og verdensmål, der skulle være fundament for det videre arbejde. Med den indsigt, kunne teamet udvikle målsætninger, der er særligt tilpasset Procudans CSR identitet. Alt i alt har processen givet teamet et solidt indblik i de hensyn og det ansvar, en virksomhed må tage, når den tilrettelægger sin CSR strategi. Arbejdet med Gap analysen, CO2 beregningen og Procudans målsætninger udmøntede sig i en årlig CSR rapport samt en revurderet Code of Conduct for Suppliers.  

God kommunikation er vejen frem

Procudan ønskede naturligvis at informere sine interessenter om sin nye CSR strategi. Hvordan dette bedst skulle gribes an, var en opgave for talent-teamet at få kortlagt. På baggrund af en workshop sammensatte de en kommunikationsplan for, hvordan budskabet kan udbredes og tale til de forskellige interessenters behov.  

God kommunikation har udgjort hjertet af teamets samarbejde med Procudan. Den åbne interne kommunikation og hyppige statusmøder har ikke blot medført et stærkt sammenhold mellem teamets medlemmer, men også et godt produkt gennem kontinuerlig forventningsafstemning med Procudan.  

“Gennem processen har teamet været velformulerede og gode til at tale for deres sag. De har fået skabt sig en bred kontaktflade, både internt i Procudan og til vores eksterne samarbejdspartnere. De er gået til opgaven med god energi, og har været meget initiativrige.” – Citat fra Procudan 

Talent-teamet bestod af:  

Teamet bestod af en forskelligartet gruppe af unge akademikere med hver deres perspektiver, arbejdsstile og erfaringer. Teamet har suppleret hinanden godt og fået indsigt i, hvordan forskellige akademiske baggrunde tænker – både meget ens og meget forskelligt.  

Projektleder: Julie Nederby Larsen – Cand. mag. – Historie 

Kvalitetssikring: Stine Broe Mørk Rasmussen – BA – International Samfundsvidenskab og Kultur- og Sprogmødestudier  

Kommunikation: Anne Berthu Petersen – Cand. scient. san. publ. – Folkesundhedsvidenskab  

Teknisk Ansvarlig: Bianka Ruska – Cand. polyt. – Civilingeniør i Bygge og Anlægskonstruktion. 

VIL DU HAVE LØST EN CASE FOR DIN VIRKSOMHED?

Skriv dig op til at blive ringet uforpligtende op af en af vores konsulenter. Så tager vi en snak om forløbet og om hvordan vi kan hjælpe dig.