I løbet af 12 uger har tre talenter fra LEAD THE TALENTs “High Potentials”-forløb arbejdet intensivt med og hos Kolding Kommune i Senior- Sundheds- og Fritidsforvaltningen. Formålet har været at udforme et koncept til et demensvenligt lokalsamfund – som led i Kolding kommunes demenshandleplan 2019-2025. Dette er gjort med udgangspunkt i lokalsamfundet i Lunderskov.   

Struktureret designbaseret proces med velfungerende diversitet blandt talenterne    

Kolding Kommune er en internationalt anerkendt designkommune, og teamet har derfor arbejdet designbaseret med teorier og processer tillært gennem LEAD THE TALENT’s ‘design sprint’ i en kreativ proces for at udarbejde koncepter til et demensvenligt lokalsamfund.    

I overensstemmelse med Senior- Sundheds- og Fritidsforvaltningens vision Selvværd og Sammenhæng har tilgangen til projektet været med borgeren i centrum. Det har derfor været helt centralt for teamet at være nysgerrige på at forstå borgerens situation, ønsker og behov og herudfra forsøge at skabe meningsfulde løsninger.   

Som et led i en indledende research tog talentteamet derfor til Lunderskov for at fornemme og observere byen og dens indbyggere. Det gjorde de for at finde frem til, hvilket grundlag der var for den videre indsats i Kolding Kommune. Den videre proces med indsamling af data bestod i interviews med borgere med demens, deres pårørende, erhvervsdrivende og foreningslivet i Lunderskov samt aktører i Kolding kommune. Interviews og observationer endte ud i en masse indsigter, der lagde fundamentet til videre idegenerering og i sidste ende skabelse af koncepterne.  

Den kreative proces for at nå til de færdige koncepter var vidtrækkende, og her kunne talenterne drage fordel af hinandens forskellige fagligheder og tilgange. Diversiteten i gruppen har været en central spiller og dannet grundlaget for et godt samarbejde i gruppen.  

”Det er privilegeret at de har været et velfungerende team. Der har været sten på vejen, og de er bare kørt videre. Det har været uproblematisk.”   Kirsten Stabel – Leder af Demensområdet og Værdighedsteknologi  

Resultater – ikke bare et koncept 

Da teamet bevægede sig over i idégenereringsfasen, var der enighed om at det ville være spændende at inddrage andre øjne i en fælles brainstorm. Teamet faciliterede derfor en Idegenererings workshop for 18 relevante medarbejdere i kommunen, der hver bidrog med deres faglighed, hvilket resulterede i en masse spændende ideer og diskussioner som opkvalificerede idekataloget.    

Ideerne endte ud i tre konceptbeskrivelser med beskrivelser af prøvehandlinger og roadmaps, der vil blive præsenteret for ledelsen i forvaltningen i forløbets afslutning.  

Interessen for projektet var stor, og teamet blev anmodet om at skrive en artikel om projektet til Kolding ugeavis, der blev bragt i uge 49. Artiklen kan læses her.  

Værdifuldt udbytte for alle parter   

For talentteamet har forløbet bl.a. betydet udvikling af nye faglige kompetencer samt indblik i arbejdet i en visionær og innovativ kommune.  

Kolding Kommune gik ind i samarbejdet med LEAD THE TALENT med håbet om at få skabt et koncept, der kunne anvendes som en del af deres demenshandleplan.    

Samarbejdet blev dog en så stor succes, at Kolding kommune valgte at ansætte en af talenterne i en et-årig stilling efterfølgende, til videre arbejde med projektet.   

”Det har været værdifuldt at få nogle uddannede øjne udefra, der får indblik i en kommunal verden –og fuldstændig ufarvet af den måde vi arbejder på.”  fortæller Kirsten Stabel. 

Talenterne består af:  

Laura Lehnsted - Cand.scient.san.publ.  

Stine Mathorne - Cand. Med.  

Sally Sejersen - Cand.scient.san.publ.  

Camilla Svendsen – Cand. Mag i International Virksomhedskommunikation. Camilla var med halvdelen af vejen. Tak for dit store bidrag!  

VIL DU HAVE LØST EN CASE FOR DIN VIRKSOMHED?

Skriv dig op til at blive ringet uforpligtende op af en af vores konsulenter. Så tager vi en snak om forløbet og om hvordan vi kan hjælpe dig.