Fonden Kanonen er et helhedsorienteret botilbud til udsatte børn og unge, der ønsker at udvide deres allerede etablerede vifte af tilbud – for bedst muligt at understøtte og hjælpe sårbare grupper i Danmark. Fonden har indgået samarbejde med LEAD THE TALENT for at udvide deres viden og bringe nye perspektiver ind i virksomheden i forbindelse med udviklingen af et nyt privat psykiatrisk ambulant hospital. 

Talenterne blev sat til at løse en case med fokus på at undersøge potentialet og behovet for et sådant privat psykiatrisk hospital – samt grundlaget og rammerne for det. Alt sammen i overensstemmelse med virksomhedens værdier og visioner. Talenterne dykkede derfor ned i en bred vifte af opgaver og tilhørende metodesæt – som blandt andet bestod af kvalitativ dataindsamling og analyse, målgruppeafklaring og behovsanalyse samt udfærdigelse af markedsføringsanalyse, budgetplanlægning og forretningsplaner.  

Talenterne har hver især udvist højt engagement, kompetencer til at indstille sig på virksomhedens rammer og forventninger og har desuden arbejdet utroligt selvstændigt og selvkørende med fokus på løbende sparring og mulighed for at skifte kurs, når det har været nødvendigt. Fortæller en tilfreds Peter Mikkelsen, udviklingskonsulent hos Fonden Kanonen.

Tværfaglig sammensætning blev nøglen til det gode resultat

Talentteamet har udnyttet deres forskellige fagligheder og kompetencer til at skabe en innovativ og refleksiv dynamik, der har skabt grobund for udvikling og nytænkning af casen. 

Det har været utroligt fordrende i arbejdet, at vi har haft hver vores faglige styrker, og vi har givet hinanden plads til at kunne dele vores viden og erfaringer. Det har givet os mulighed for at fordybe os i casen og samtidig udfordre os selv og tænke ud af boksen”, udtaler talentet Camilla om gruppens sammensætning.  

Det har samtidig også betydet, at vi som talenter har kunnet kaste lys på nye perspektiver og værdier for virksomheden, uden at give afkald på deres egne visioner”, supplerer talentet Christina. 

Et styrket talentteam efter LEAD THE TALENT-forløbet

LEAD THE TALENT-forløbet har givet talenterne mulighed for at lære om – og udnytte deres personlige kompetencer, samarbejdsprofiler og specialiseringer.  Samtidig har forløbet givet gruppen mulighed for at bruge deres faglige kompetencer i praksis og få erfaring med nye kompetencer og udfordringer, erhvervslivet og tværfagligt samarbejde: 

Det har været givende at kunne afprøve sin faglige viden i nye sammenhænge”  lyder det fra talentet Julie. 

“Særligt har jeg kunnet udnytte den viden, jeg har erhvervet gennem min faglighed i konstellationer, jeg ikke umiddelbart troede var oplagte” tilføjer talentet Cindy. 

Alle talenterne har været utroligt glade for deres forløb hos LEAD THE TALENT, fordi det har sat fokus på og udviklet deres personlige og faglige kompetencer. Det har desuden givet dem mulighed for at medbringe dette i den videre jobsøgning, fortæller de alle afslutningsvist. 

Det nytænkende talentteam bestod af

 

 

 

 

VIL DU HAVE LØST EN CASE FOR DIN VIRKSOMHED?

Skriv dig op til at blive ringet uforpligtende op af en af vores konsulenter. Så tager vi en snak om forløbet og om hvordan vi kan hjælpe dig.