På trods af sundhedskrisen har Hotel Koldingfjord brugt tiden på at investere i teknisk udstyr til deres konferencesale. Derved er hotellet er klar til at innovere deres konferencer og afholde sundhedssikre møder, der kobler onsite og online. Hotel Koldingfjords fokus under konferencer og møder er den tætte relation til deres kunder. Ønsket for forløbet med LEAD THE TALENT var derfor at videreudvikle den “Vedkommende Personlige Service” fra alene at være et begreb rettet mod gæster på stedet (onsite) til også at kunne yde “Vedkommende Personlig Service” for gæster, der deltager i hybridmøder udenfor hotellet (online).   

LEAD THE TALENT-teamet har arbejdet med hvilke muligheder, der ligger i hybridmødet som et nyt produkt for Hotel Koldingfjord. Samtidig har de beskæftiget sig med spørgsmålet om, hvordan man bedst afspejler det unikke ved Hotel Koldingfjord i kommunikationen – såvel som i selve produktet. 

Innovative tiltag – som samtidig skaber tryghed

Målsætningen for LEAD THE TALENT-teamet og Hotel Koldingfjord har været at være innovative – samtidig med at der skabes tryghed ved det nye koncept. Opgaven har i den forbindelse ligget i at kortlægge udfordringerne og på den baggrund danne et idékatalog med mere gennemarbejdede ideér. Undervejs gjorde talenterne brug af design-thinking og andre former for idégenerering. 

Det ledte frem til følgende idéer og løsninger til Hotel Koldingfjord:  

  • Refleksionsopgaver til den interne kommunikation om hybridmødet. 
  • Hjemmeside-prototype  
  • Idéer til standard-mødepakker for hybridmøder.
  • Teambuilding-aktiviteter til selve mødet. 
  • Video- og billedindhold til kommunikationen af hybridmøder. 
  • Idé til anden brug af det nye udstyr.  
  • Videreudvikling af et snackbox-koncept til mødet. 
  • Andre visuelle kommunikationskampagner såsom postkort. 

Afslutningsvist er alle grundige analyser, idéer og tiltag desuden samlet i en virksomhedsrapport.  

“LEAD THE TALENT-gruppen bestod af 5 meget engagerede unge mennesker med vidt forskellige akademiske baggrunde. (…) LEAD THE TALENTgruppen har løst denne opgave med en række meget konkrete forslag til produkter og services for hotellets gæster. Det har været til stor inspiration for vores virksomhed at deltage i dette samarbejde og vi ser frem til at kunne omsætte de gode forslag til endnu bedre oplevelser for vore gæster”, fortæller en tilfreds Peder J. Madsen, adm. direktør, Hotel Koldingfjord.

VIL DU HAVE LØST EN CASE FOR DIN VIRKSOMHED?

Skriv dig op til at blive ringet uforpligtende op af en af vores konsulenter. Så tager vi en snak om forløbet og om hvordan vi kan hjælpe dig.