I samarbejde med LEAD THE TALENT blev et team på 3 talenter med forskellige uddannelsesbaggrunde og kompetencer udvalgt til at komme med deres bud på, hvordan Min Bedste Bog i fremtiden skal udvide og vækste deres forretning.

Min Bedste Bog er en aarhusiansk vækstvirksomhed, som producerer og sælger personlige børnebøger. Virksomheden har de seneste år oplevet stor vækst. I den forbindelse har de et ønske om at udvikle sig som virksomhed og finde nye markeder, som de kan overføre deres personaliserings-setup til.

Grundig opstartsfase og introduktion til virksomheden

Den første del af projektet forløb med introduktion og onboarding. Fra virksomhedens side var der stort fokus på at introducere talenterne til alle medarbejderne og få et indblik i, hvordan deres arbejde og ansvarsområder passede ind i virksomheden som helhed.

Den grundige introduktion gav talenterne et samlet billede af, hvordan Min Bedste Bog fungerer som virksomhed – hvilket fik stor indflydelse på den endelige løsning.

“Den første del af case-perioden bestod af en grundig onboarding for at lære virksomheden at kende. Derefter lavede de en analyse, for at finde uopdaget potentiale i virksomheden. Talenterne lavede et virkelig flot og grundigt arbejde, som endte med konkrete forslag til, hvordan vi kan udvikle os som brand.”  Fortæller Paula MBB. 

En proces med vigtige elementer for den endelige løsning

Gennem workshops, brainstorming, dataindsamling, fokusgruppeinterviews, kunderejse, design sprint, prototype udvikling og testinterviews kom talenterne frem til en løsning, som kunne løfte Min Bedste Bog på flere parametre.

“Det var en fornøjelse at arbejde sammen med talenterne i dette forløb, da de var meget professionelle og talentfulde. Vores casebeskrivelse var ganske bred, og der var mange muligheder for, at talenterne kunne forme processen ud fra deres interesse og erfaring.” Konstaterer Lisa MBB.

Talenternes løsning på Min Bedste Bogs case

“En af de første ting, vi lagde mærke til, var mangel på storytelling og purpose hos Min Bedste Bog. Det kommer til dels af, at Min Bedste Bog opererer på tværs af mange markeder og kulturer. I vores løsning valgte vi at fokusere på, hvad der er fælles for alle Min Bedste Bogs kunder – fremfor hvor de differentierer sig.” Fortæller et af de tre talenter.

Talenternes løsning tager i den forbindelse udgangspunkt i at re-positionere Min Bedste Bog som en international virksomhed med et klart budskab på tværs af alle markeder. For at opnå dette, udviklede talenterne flere løsninger ud fra ideen om, at de skulle kunne implementeres på tværs af alle de markeder, som Min Bedste Bog opererer på. Det ledte overordnet set frem til følgende idéer til nye tiltag: 

  • En forenet kommunikations og branding strategi, der blandt andet sætter fokus på, hvordan Min Bedste Bog kan bruge indpakning som led i historiefortællingen.
  • En abonnementsbaseret bogklub.
  • En multikulturel børnebog skrevet af børn fra Min Bedste Bogs markeder. Bogen fungerer som en fysisk repræsentation af Min Bedste Bogs budskab.

Et tværfagligt talent-team med forskellige personligheder

“Gennem hele forløbet har vi været en godt sammentømret team.” Fortæller talenterne, som blandt andet også sætter fokus på, hvordan deres forskellige personligheder og fagligheder har bidraget til, at de alle på forskellig vis har kunnet bidrage med indsigter og perspektiver til casen.

“Vi tager alle videre fra Min Bedste Bog fyldt med positiv energi og en masse erfaringer rigere.”  Lyder det fra de tre talenter. 

 

Teamet bestod af

Anders Søndergaard – Digital Konceptudvikler

Amanda Pons Bertelsen -Erhvervsantropolog 

Souade Nadia Braikia – Marketing & Kommunikationsstrategi 

 

VIL DU HAVE LØST EN CASE FOR DIN VIRKSOMHED?

Skriv dig op til at blive ringet uforpligtende op af en af vores konsulenter. Så tager vi en snak om forløbet og om hvordan vi kan hjælpe dig.