Hvad vil det sige at have talent? Er man født med det? Eller kan det mon tillæres? Talent er et begreb, der er blevet defineret forskelligt historisk set. Her får du en gennemgang af forskellige definitioner – og vores take på, hvordan talent i virkeligheden er noget, der har mulighed for at blomstre under de rette forudsætninger. 

Gennem tiden har der været forskellige fremherskende paradigmer for, hvordan talent er blevet opfattet. Opfattelserne er skiftet fra det biologiske, til det psykologiske og over til miljø-paradigmet.

Talent forstået ud fra det biologiske paradigme

Tidligere blev talent opfattet som noget, man var biologisk disponeret for – et genetisk potentiale, der skulle dyrkes (se eks. Ericsson & Pool, Peak, 2016). Talent var medfødt og ikke tillært. Det var altså noget, man enten havde eller ikke havde. Talent opfattedes ligeledes som noget for de få og særligt udvalgte, der havde medfødte evner.

Talent forstået ud fra det psykologiske paradigme

Talent, set ud fra det psykologiske perspektiv, tager udgangspunkt i tillærte færdigheder i kombination med medfødte egenskaber. Det vigtigste parameter i dette paradigme er dog træningen; tusindvis af timers træning hjælper udvikling af talent på vej. Her finder man også ’10.000-timers reglen’. Som navnet antyder, mener man, at 10.000 timers træning er en forudsætning for at mestre en disciplin.

Talent set i et miljømæssigt perspektiv

Den nyeste måde at anskue talent på, tager i høj grad miljøet med som faktor for talentudvikling. Miljøet spiller en afgørende rolle for, om talentets færdigheder udvikles. Det er altså ikke medfødt potentiale eller læring alene, der er afgørende for om talentet blomstrer.

Miljøet, eller rammen, omkring et talent fordrer om potentialet kan udfolde sig – og netop dén præmis anser vi i LEAD THE TALENT som afgørende.

 

LEAD THE TALENTS definition af talent

Hos LEAD THE TALENT siger vi ikke ’talent’ uden også at sige ’potentiale’. Vi arbejder med talent ud fra en opfattelse af, at talent er noget, alle har potentiale til at udvikle i det rette miljø.

Talent er altså et individs motivation, mindset, vilje og evne til at udvikle sig – i et miljø, der giver plads til, at talentet spottes og fostres.

”Talent findes i os alle – det er rammen omkring, der afgør, om talentet blomstrer”  

Ahmet Günes, foredragsholder og stifter af LEAD THE TALENT 

Vi anser ikke talent som kun tilhørende de særligt få, udvalgte individer. Talent skal i stedet findes og dyrkes, så det kan vokse og blomstre.

 

Forskning om talent og talentudvikling

Der findes et væld af litteratur om talentets DNA og talentudvikling. Som nævnt ovenfor, har tidlig litteratur om talentudvikling fokuseret på, hvordan talent udvikledes gennem mange tusind timers øvelse og intenst fokus på en enkelt evne. Men masser af nutidig forskning peger derimod i en anden retning – nemlig at talentet fostres i det rette miljø!

David Epstein, forfatter til Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World (2019), har gennemgået forskning om talent. Han fandt blandt andet, at talentfulde mennesker med bred erfaring fra flere fagområder har større kreativ gennemslagskraft, i forhold til dem som specialiserer sig fra starten af deres karriere. Innovation kommer i højere grad fra mennesker med bred erfaring, end fra specialister.

Det viser sig også, at generalister – ikke specialister – er primed til at excellere! Generalister er mere kreative, agile, og kan skabe forbindelser i deres arbejde, som deres mere specialiserede modparter ikke kan.

Forskning om verdens top-performere, fra professionelle atleter til Nobelprismodtagere, viser faktisk, at de, der har specialiseret sig fra en tidlig alder, er undtagelsen og ikke reglen (se også Rolf Carlsson, Vägen till landslaget, 1991).

Talentudvikling – miljøets påvirkning

Ulrik Wilbek peger i sin bog, Talent (2016), på at ”den særlige gave er , når man forstår hvad der skal til for at lykkes.” Medfødte evner gør det ikke alene – der skal øvelse til. Netop begrebet deliberate practice anser vi for vigtigt. Giver man talenterne mulighed for at udvikle sig gennem øvelse og træning, kan de nå langt.

Ulrik Wilbek advokerer desuden for, at man skal afprøve talenter i forskellige spilpositioner, og denne tankegang er i vores optik givende. Når vi afprøver talenterne i forskellige roller, opdager vi hidtil gemt potentiale og giver det mulighed for at blomstre. Netop hér kan vi høste de store gevinster af talentudvikling.

Ved at skabe gode rammer for talentudvikling, kan vi sikre, at talent udvikles og blomstrer.