Sådan siger Sebastian Lykke Møller, der er Business Development Manager ved vandteknologivirksomheden Aquaporin i København. Han har ikke et sekund fortrudt, at hans arbejdsplads med ham i spidsen meldte sig til forløbet hos LEAD THE TALENT og nu har et ekstra firemandsteam i 3 måneder.

“Man kan ikke undgå at se sig blind på udfordringer over tid, når man arbejder i en virksomhed, så det er ekstremt værdifuldt, at teamet udfordrer os og tør være åbne overfor helt nye vinkler,”

 

– Sebastian Lykke Møller, Business Development Manager i Aquaporin.

Fundamentet til et skaleringseventyr

Aquaporin laver filterløsninger til drikkevand og spildevand. De er nået dertil i deres vækstrejse, hvor de er ved at få styr på product-market-fit og derfor står overfor en skaleringsudfordring.

Det stadie er de ikke kommet sovende til.

Medarbejderne har haft – og har stadig – travlt med at udvikle, opbygge netværk og prøve ting af. Derfor peger Sebastian på, at det netop er ekstra værdifuldt for Aquaporin at have et team, som kan samle trådene og som har tid til at bygge et fundament for skalering.

”Teamet skaber værktøjer og processer, som tager tid at få undersøgt, fastlagt og beskrevet, men som fremadrettet kan repliceres igen og igen og som ruster os til at skalere på den rigtige måde,” siger Sebastian.

Slutproduktet er bedre end forventet

De fire talenter arbejder på at finde ud af, hvordan Aquaporin i fremtiden udvælger nye markeder og partnere, og hvordan virksomheden bedst muligt kan skabe et tillidsfuldt samarbejde med de nye partnere.

To udfordringer, som er uundgåelige for Aquaporins vækst, da de er afhængige af partnere – eller resellers – rundt om i verden, der kan sælge deres produkter til slutbrugerne.

Teamets arbejde ender bl.a. ud i en procesbeskrivelse i form af en Playbook.

”Teamets Playbook bliver bedre, end jeg havde turde håbe på. Det gør den fordi, teamet har en rigtig god dynamik og får lov til at gå i dybden. De har både snakket med nuværende partnere, analyseret organisationen og researchet på, hvordan andre ude i verden gør. På den måde har de fundet frem til den bedste proces for os,” siger Sebastian.

Han anbefaler specielt LEAD THE TALENT til andre virksomheder, der også er på det stadie i deres vækstrejse, hvor de er på nippet til at skalere forretningen.

”Det er fedt med et team af grundere, som kan skabe det fundament, der gør virksomheden effektiv og bæredygtig på sigt, mens resten af medarbejderne har travlt med udviklingen,” siger Sebastian.

Skæve fagligheder i teamet overrasker positivt

Sebastian brugte bevidst forløbet til at prøve nogle andre baggrunde og fagligheder, end virksomheden normalt ville sætte på projektet. Det var desuden vigtigt for ham at få et sammensat team, da han mener, at forskellige baggrunde skaber dynamik i arbejdet.

”Alt litteratur siger, at det er bedst at være forskellige mennesker til at løse komplekse opgaver, men det sker sjældent i praksis. Forløbet har bevist, at teorierne passer, og det har vi lært noget af som organisation,” fortæller Sebastian.

Han understreger samtidig, at det har krævet en åben tilgang, en ærlig dialog og at Aquaporin har afsat tid, herunder hans egen, både i starten og løbende, for at  teamet har kunnet arbejde med at skabe mest værdi for Aquaporin.

 

 Et stærkt og dynamisk team

For Sebastian står oplevelsen med et team fra LEAD THE TALENT som en øjenåbner og en succes.

”Vi er så glade for at have et stærkt team, der kan løfte den opgave, vi ikke selv har tid og ressourcer til. De løfter opgaven rigtig godt, og så giver deres tilstedeværelse en god dynamik i vores virksomhed,” siger Sebastian.