I 12 uger har et team bestående af fem talenter fra LEAD THE TALENTs ”High Potentials”-forløb arbejdet på at udforme en række anbefalinger til en optimeret og digitaliseret tilgang til nogle af de daglige udfordringer hos Encode. For derefter at ideudvikle på et koncept der kan nedbringe det manuelle arbejde til et absolut minimum. 

Encode er en SaaS-virksomhed (Software-as-a-service), der tilbyder deres kunder en no-code, fleksibel platform til styring af marketingsprocesser. De har over 20 års erfaring i at hjælpe deres globale kunder til at digitalisere og optimere deres workflows.

De første skridt på vejen 

Da de fem talenter mødte Encode var det første skridt at få snakket med nøglepersonerne i de berørte afdelinger med henblik på at tappe ind i deres viden og skabe et overblik over de nuværende interne tidsregistreringsprocesser. Samtidig havde Encode et ønske om at få belyst hvilke påvirkninger disse processer havde på resten af de interne workflows. På baggrund af dette havde teamet nu mulighed for at begynde dataindsamlingen der skulle danne baggrund for deres anbefalinger.  

Flersidet metodisk tilgang 

Teamet har arbejdet både med Design Thinking, interviews og udsendt et spørgeskema som metodisk tilgang til ideudviklingsfasen. Jo dybere teamet dykkede ned i Encode platformen og de interne processer desto flere idéer dukkede der op fra de fem talenters meget forskellige måder at tænke.  

Vores forskellige faglige og personlige baggrund har dannet grobund for ikke blot et rigtig godt samarbejde men også flersidet aspekter til problemstillingen og dermed også løsningen i sidste ende.”, fortæller talenterne.  

Udbytte i flere former 

På baggrund af ovenstående dataindsamling fik teamet detaljeret kortlagt processerne som de er nu, men også hvordan de i fremtiden kunne se ud hvis de anbefalinger teamet kom frem til blev implementeret. En fyldestgørende rapport blev basis for klarlægningen af teamet tid hos Encode, indeholdende resultater af dataindsamlingen, ideudvikling og fremtidige anbefalinger. Efter en præsentation blev denne sendt til ledergruppen og blev taget enormt vel imod. Encode ser nu frem til at dykkere dybere ned i resultaterne og er sikker på det de vil gavne virksomheden på den lange bane. “Med fem talenter fra LEAD THE TALENT har Encode fået kompetent sparring og input til løsninger af interne processer, samtidig med, at vi har fundet en ny rekrutteringskanal med spændende kandidater”, fortæller Kuno Kristensen CFO hos Encode.  

 

Talent-teamet bestod af: 

Caroline Kjærgaard Hansen – Cand. IT – Webkommunikation og Interaktionsdesign 

Sandra Ósk Karlsdóttir – MSc Operations Management – Global Supply Chain  

Signe Eithz – Cand. Scient. Oecon 

Mirel Dedeic – Cand. Mag. International Virksomhedskommunikation 

Lisa Sabroe – Cand. Merc. International Virksomhedsudvikling 

VIL DU HAVE LØST EN CASE FOR DIN VIRKSOMHED?

Skriv dig op til at blive ringet uforpligtende op af en af vores konsulenter. Så tager vi en snak om forløbet og om hvordan vi kan hjælpe dig.