I sammenlagt 12 uger har fire high potential talenter arbejdet med markedsanalyser, interessentanalyse og salgsmuligheder indenfor mobile støjskærme ved firmaet SafeRoad Daluiso A/S. Den mobile støjskærm de arbejdede med kaldes SafeSound og er en mobil støjskærm monteret på et T3-godkendt trafikværn, hvilket er en betonklods som står på asfalten. Trafikværnene kan så placeres direkte fra en lastbil og fylder kun 60 cm i bredden. Støjskærmene kan også monteres inde fra arbejdsområdet, hvilket gør at vejen skal afspærres i minimal tid. Støjskærmene er testet til at kunne absorbere 14 dB (A4) og reflektere 26 dB (B3). Derfor vil arbejderne og omgivelserne være mindre generet af støj fra et byggeri.

Stor nysgerrighed og ny viden tillært 

Casen begyndte med 5 talenter som blev kastet ud i at afdække markedet og promovere et nyt produkt fra SafeRoad, som er den eneste mobile absorberende støjskærm på markedet.   

Opgaven lød på, at hjælpe SafeRoad med, at få deres helt nye støjabsorberende støjskærm godt fra start. Produktet var så nyt, at virksomheden først offentliggjorde produktet, da teamet ankom i virksomheden. Derfor skulle de hurtigt i gang med at få kortlagt det nuværende marked, undersøge efterspørgslen, og skabe kontakt til myndighederne for at oplyse om de nye muligheder. Især dette var, hvad teamet især fandt spændende: at få lov til at være first movers på markedet. Dette giver i sagens natur nogle andre udfordringer, men dem tog de kært til sig.  

Det gode samarbejde 

Gruppen blev sammensat af Søren Neergaard, business unit manager hos SafeRoad. Gruppens medlemmer er 5 forskellige mennesker med hver deres personlighed og faglige kompetencer og baggrunde. Derfor valgte de tidligt i forløbet at lave forventningsafstemning med hinanden og virksomheden. Herudover blev der lagt en klar rollefordeling blandt medlemmerne, samtidig med at de kunne skiftes til at have disse roller for at udfordre og udvikle deres evner. Dette skabte en rigtig god atmosfære, hvor alle bidrog med deres kompetencer og var opmærksomme på at stille gode og nysgerrige spørgsmål til hinanden. Dette har været vigtigt for dem, da de på den måde fik en større viden og anerkendte det de ikke vidste på forhånd.  

Gruppens medlemmer har i denne periode også ses privat med hinanden, hvilket har gjort at de har lært hinanden bedre at kende. Også virksomheden har været investeret i det sociale og derfor har gruppens medlemmer været inviteret med på frokost på storms Pakhus, medarbejdernes julefrokost, skitur og modtaget julegaver. De er blevet set som medarbejdere fremfor praktikanter, der har gjort det til et rigtig rart sted at være for gruppens medlemmer. Desuden er talenterne kommet vidt omkring i virksomheden ved at have besøgt alle 4 afdelinger af virksomheden, som udover at ligge i Odense også ligger i Greve, Aarhus og Aalborg.   

VIL DU HAVE LØST EN CASE FOR DIN VIRKSOMHED?

Skriv dig op til at blive ringet uforpligtende op af en af vores konsulenter. Så tager vi en snak om forløbet og om hvordan vi kan hjælpe dig.