Allison har årtiers erfaring som produktionsvirksomhed inden for personlig pleje, og var faktisk den første FN-certificerede personlig pleje-virksomhed i Danmark. Det stemmer overens med Allisons mission om at tilpasse sig FNs verdensmål; især delmål 12, der omfatter ansvarlig forbrug og produktion. Det bindes sammen med Allisons tre overordnede nøgleord: trygt, grønt og godt. 

PROBLEMSTILLINGEN 

Formålet var at finde frem til om og hvordan Allison kan entrere personlig pleje-markedet på en måde, der fremover kan levere et frugtbart resultat for virksomheden som private brand, og dermed ikke blot figurere som producent for private label og andre private brands. Altså vil Allison gerne etableres som en hovedaktør inden for personlig pleje i Danmark, ikke blot som erfaren producent, men som indehaver af et genkendeligt private label, der kan opnå og opretholde en betydelig grad af popularitet hos forbrugerne. 

EN GOD START 

Talenterne var efter indledende manøvrer hos virksomheden enige om, at en stor del af det indledende arbejde ville bestå af indledende undersøgelser og analyser. Det medførte beslutningen om at undersøge både kunder – dels deres forbrugsvaner, dels deres kendskab til Allison – og konkurrenter. 

”Jeg har fået et indblik i en spændende industri, som jeg ellers aldrig ville have haft muligheden for at få. Jeg har været en del af en organisation i fremgang, og jeg har lært en masse kloge og dygtige mennesker at kende.” – Jeppe Laursen, talent 

Dermed blev der fra starten udført både kvantitativ (spørgeskema) og kvalitativ (interview) dataindsamling til videre kundeanalyse, og sidenhen blev der kigget grundigt på markedet, både med Allisons og forbrugerens briller, i håbet om at finde et bredt billede af personlig pleje-markedet, online såvel som offline. Sagt på en anden måde: websider, profiler på sociale medier samt online markedsføring blev gransket på lige fod med de egentlige, fysiske rammer, som både Allisons og konkurrenternes produkter til stadighed befinder sig i for på den måde at få et indblik i, hvor man kan udfylde potentielle huller.

TID TIL FORDYBELSE 

Efterhånden som projektet skred frem blev det klart, at talenterne skulle gøre brug af både uddannelsesmæssige kompetencer og andre erfaringer, professionelle som personlige. Hvad har virksomheden brug for? Hvad tænker forbrugeren? 

Da personlig pleje-markedet er meget mættet, var den største udfordring ikke længere ’at finde på’, men ’at finde ud af’. Kan man bruge moderne teknologi og den kommunikations- og salgsrelaterede udvikling på sociale medier til at fremme sit eget brand? Hvilke ressourcer skal der til for at opretholde det skabte ry? Kan man læne sig op ad nuværende markedstunge konkurrenter og deres strategi, eller skal man arbejde innovativt? 

FORSKELLIGHEDER MØDES 

I form af projektets natur har en særlig sammensætning af talenter fundet sted. Én føler sig hjemme i antropologien, en anden foretrækker det kommunikative, en tredje har det bedst i international sammenhæng… Men forskellighederne til trods er det lykkes talenterne at arbejde sammen, og bruge hinanden hvor de relevante styrker var at finde. 

Casen har kaldt på erfaringer og kompetencer, der var at finde hos en eller flere af talenterne, og alle fik deres tid til at stråle som ’kenderen’ inden for de relevante arbejdsopgaver. Derudover har talenterne fået rig mulighed for at arbejde sammen som gruppe i stedet for som en samling af individer, der hver har fået deres område at fordybe sig i. 

”Det har været interessant at se hvor mine egne grænser går, når det gælder professionelt teamwork med fremmede i et uvant miljø.” – Anne Friis, talent 

I sidste ende er gruppen nået frem til et resultat, der besvarer de overordnede spørgsmål, der i sin tid blev stillet af virksomheden, og resultatet af talenternes arbejde har vist sig ikke blot at afføde et alternativt kig på markedet for virksomheden, men også nutidige/relevante kompetencer for talenterne, og dermed skabet en gensidig belønning. 

 

DELTAGENDE TALENTER: 

Anne Friis

Jeppe Laursen  

Anette Grøntved 

Freja Flodgaard Madsen 

LYDER LEAD THE TALENTS FORLØB SOM NOGET FOR DIG?

Tjek vores aktuelle forløb ud og skriv dig op til at blive ringet uforpligtende op af en af vores konsulenter. Så tager vi en snak om forløbet og om hvordan vi kan hjælpe dig.