Projektgruppen har I et 12 ugers forløb hos LEAD THE TALENT udarbejdet en business case for ProCon omhandlende decommissioning af vindmøller på det danske marked. Ved introduktion til business casen, blev projektgruppen præsenteret for seks faser;  

  • Fase 1: Undersøgelse, kortlægning og analyse af værdikæden for decomissioning herunder afsætning af komponenter   
  • Fase 2: Kortlægning af partners kompetencer og identifikation af øvrige potentielle partnere  
  • Fase 3: Kundesegmentering over de største vindmølleejere i Danmark on- og offshore 
  • Fase 4: Dokumentation for genanvendelse i forhold til ISO og SDG 
  • Fase 5: Udarbejdelse af salgsstrategier for at ramme markedet  
  • Fase 6: Opsætning af action plan, driftsbudget og risikovurdering  

De første par uger af forløbet gik med, at projektgruppen skulle lære hinanden at kende. Yderligere blev der brugt tid på at undersøge vindmøllers komponent sammensætning og forståelsen af, hvad decommissioning indebar, da ingen havde noget tidligere kendskab hertil. Endvidere blev der investeret en masse ressourcer i at få forventningsafstemt med ProCon omkring forventningerne til projektgruppen. Disse forventninger blev senere hen revurderet, i det projektgruppen ligeledes havde nye forventninger til ProCon. Efter den anden forventningsafstemning blev arbejdet mere målrettet, hvoraf projektgruppen så en mere klar fremgang i deres arbejde, og arbejdet med kunde- og partnerkontakt kunne begynde. 
 

Virksomhedsbesøg 

Under forløbet har projektgruppen været i kontakt med mange virksomheder, hvoraf det også blev til en del virksomhedsbesøg. Her kan bl.a. nævnes; Windtech A/S, Kingo Karlsen, Grenaa Havn og Stena Recycling. Disse besøg gav talenterne god indsigt i, hvordan møder, partnerskaber og etablering heraf foregik. Yderligere kunne møderne bruges til at få en bedre forståelse af virksomhederne og deres bidragelse til business casen. Hertil udtaler CEO’en fra Windtech, Jørgen Bang Jensen, i forbindelse med renovering af vindmøller; 

“I behøver slet ikke snakke med Vestas – vi kan sagtens ordne det her ude!”. 

Denne bestemte udtalelse, fik talenterne til at have en følelse af, at deres arbejde var meningsfuldt og gav værdi til ProCon.  

 
Resultater 

Projektgruppen har været med til at give ProCon større indsigt i det nuværende marked for decommissioning af vindmøller, samt at oprette et nyt og større netværk af evt. nye partnere til projektet. 
Talenterne har fået styrket deres kompetencer inden for kundesegmentering, samt deres kendskab til branchen og arbejdet omkring bæredygtighed samt certificeringer, såsom ISO og SDG. 
 

Lidt om talenterne bag arbejdet  

Projektgruppen har bestået af en gruppe mennesker der har haft en stor faglig diversitet, både geografisk, uddannelse og erfaring. Denne diversitet har bidraget til, at talenterne har kunne komplimentere hinanden i projektets forskellige faser.  

Talentteamet består af: 

Casper Jean Gehrcke – Cand. Scient. – sports, health and science.  
Gabriella Lopdrup – BA – Erhvervsøkonomi  
Simon Andreas Rauff Søgaard – Pba. – Chemical Engineering 
Simone Thøgersen Asmussen– Cand.polyt. – Teknologibaseret forretningsudvikling 

 

 

VIL DU HAVE LØST EN CASE FOR DIN VIRKSOMHED?

Skriv dig op til at blive ringet uforpligtende op af en af vores konsulenter. Så tager vi en snak om forløbet og om hvordan vi kan hjælpe dig.