12 ugers målrettet projektforløb har givet 4 unge talenter nye kompetencer inden for forretningsudvikling, design thinking, marketing og sociale medier. Talenterne Ida, Tugba, Mathias og Gitte har bidraget med nye og kreative inputs til FOF´s forretning, mens de ligeledes har udviklet en ny marketingstrategi til virksomheden. FOF er en folkeoplysningsvirksomhed og en dansk kursusudbyder. De udbyder kurser i alt fra sprog til madlavning og korsang til private forbrugere. FOF har oplevet en stigende interesse fra virksomheder, som kan se en værdi i deres udbud, og FOF ville derfor gerne have undersøgt markedspotentialet ved at målrette udvalgte kurser til erhvervslivet (B2B), og ønskede helt konkret at få udarbejdet koncepter som kunne testes af i markedet. 

FOF gik ind til samarbejdet med LEAD THE TALENT med et ønske om at få hjælp til at afdække markedspotentialet samt validere antagelsen af et uudnyttet potentiale på B2B markedet i forhold til FOF´s allerede eksisterende kursusudbud. I løbet af projektets 12 uger har teamet lavet research, analyseret og udviklet forretningsmodellerne til tre udvalgte kursusområder; FVU, førstehjælp og sprog. De nyudviklede koncepter er klar til implementering på det aarhusianske B2B marked. 

Omdrejningspunktet og resultaterne af processen er i november 2021 gode, relevante indsigter og successiv bearbejdning af disse i forhold til udviklingen af koncepter inden for 3 specifikke fagområder i FOF’s portefølje. 
Talent-teamets 4 deltagere har hver især aktivt og konstruktivt bidraget i og til den samlede proces. Og samtalerne – såvel fælles som individuelle – har i processen bidraget til et samlet og anvendeligt aftryk i FOF, der danner et fornuftigt afsæt for den videre proces udtaler FOF direktør Søren Peter Hansen 
 

Design sprint og onboarding 

Forløbet startede med et 3 dages veltilrettelagt kursus i design sprint som var udgangspunktet for et fælles sprog og en konkret værktøjskasse til at løse casen. 

De første par uger af forløbet var dedikeret til at lære hinanden bedre at kende, lære om casen – og ikke mindst om selve virksomheden. Talenterne kom hurtigt ind i den organisatoriske arbejdstilgang, hvor en klart formuleret projektplan og god gensidig kommunikation lagde fundamentet for projektets succes. Sammen med FOF`s direktør Søren Peter Hansen, blev teamet hurtigt enige om casens vigtigste fokusområder, som kunne inddeles i fire forskellige faser:  

Casen og dens faser  

 Fase 1: Analyse (indsigt og bearbejdning) 

  • Kvalitativ dataindsamling gennem interviews 
  • Konkurrent- og målgruppeanalyse, samt opsamling af indsigter 

Fase 2:  Idéudvikling – Udvikling af kursus konceptet FOF overfor B2B markedet 

  • Med Business Model Canvas og design sprint som værktøj er der blevet arbejdet med USP, målgruppe og værditilbud. 

Fase 3: Test af koncept 

  • Udvikling af prototype til test 
  • Interviews og undersøgelse af markedet omkring vores koncepter. 

Fase 4: Operationel Plan  

  • Udarbejdelse af forretningsplan og markedsføringsplan 
  • Intern handleplan og go to market strategi. 

 

Lidt om FOF´s team af talenter  

Diversiteten i teamet dækkede ikke kun over en række forskellige akademiske baggrunde. Også alder, erfaring og nationalitet varierede. Det skabte et dynamisk og tværfagligt arbejdsmiljø i teamet. 

Ida Staats Bilander: Stærk projektleder udstyret med en skarp pen, i besiddelse af en stor forretningsforståelse i forhold til udvikling. Uddannet i krydsfeltet mellem antropologi og bæredygtighed. 

Mathias Lyngby Johansen: Med en pædagogisk og samfundsvidenskabelig tilgang til læring og uddannelse har Mathias bidraget konstruktivt og idérig til projektet.  Bachelor i uddannelsesvidenskab og kandidat i generel pædagogik.

Tugba Karadeniz:  Skarpt blik på processer og forbrugeradfærd. Hun identificerer hurtigt udviklingsmuligheder og gode løsninger. Uddannet inden for teknoantropologi og Digital Design.  

Gitte Poulsen: Forretningsudvikler og dygtig netværker. Hun går til nye opgaver med gå-på-mod og idérigdom. Uddannet i krydsfeltet mellem innovation og forretning  

VIL DU HAVE LØST EN CASE FOR DIN VIRKSOMHED?

Skriv dig op til at blive ringet uforpligtende op af en af vores konsulenter. Så tager vi en snak om forløbet og om hvordan vi kan hjælpe dig.