Gennem 12 uger har et team bestående af tre talenter samarbejdet om at udvikle en strategi til det kreative transformationsbureau PENATOS. Formålet med samarbejdet var at få identificeret PENATOS’ styrker og udviklingsmuligheder – og få lavet en plan, der kan gøre PENATOS skalerbar og personuafhængig. Teamet har blandt andet fået afklaret PENATOS’ DNA, værdier og proces og har fået udviklet en strategi, rekrutteringsplan og identificeret forskellige optimeringsmuligheder.  

Både processen og resultatet har været værdifuld for PENATOS, da de undervejs er blevet mere skarpe på deres styrker og retning. Derudover har de modtaget en masse ny viden og indsigter, nye redskaber, anbefalinger og en handlingsplan.  

“Teamet har igennem deres casearbejde skabt bevidsthed for vores virksomheds fremtidige rejse, samt sikret at vi med jævne mellemrum kom op i helikopteren og fik stillet skarpt på hvor vi er på vej hen og med hvilket setup. Teamet har været værdiskabende for Penatos i form af deres forskellighed og nye øje ind i vores maskinrum.” – Anne Halskov, grundlægger og medejer af PENATOS.  

Et metodesæt, som blandt andet er inspireret af PENATOS egne metoder

Til art løse casen har talent-teamet anvendt en design thinking tilgang, hvor udfordringerne identificeres grundigt, før man kommer med løsningsforslag. Derfor var den første fase af processen præget af research blandt andet gennem interviews af ledelsen, medarbejdere, samarbejdspartnere og tidligere kunder. 

PENATOS fungerer som en slags konsulenter, der hjælper andre virksomheder med at transformere deres virksomhed, strategi, medarbejdere og produkter og dermed skabe positiv udvikling og vækst. Teamet blev inspireret af PENATOS’ metoder i arbejdet med deres klienter og projekter – og har derfor anvendt PENATOS’ proces og metoder i deres egen proces, og blev på den måde klogere på både PENATOS og deres metoder samtidigt. 

Tværfagligt samarbejde og gensidig læring 

For at nå frem til den samlede løsning, har det været en fordel, at teamet har bestået af talenter med forskellige uddannelsesbaggrunde. De mange forskellige kompetencer har nemlig ført til en holistisk tilgang, hvor alle dele tilsammen skaber en samlet løsning. Ved at arbejde sammen, har teamet inspireret hinanden og samtidig kunnet komme med optimeringsforslag inden for både designmetoder, branding, kultur, kommunikation og økonomi og meget mere. 

Slutteligt har projektet vist sig at være en stor gensidig succes. PENATOS har fået en større viden og bevidsthed om deres virksomhed, styrker, fået nye redskaber og en plan for fremtiden. Mens teammedlemmerne hver især har fået mere viden og erfaring samt et bedre indblik i, hvordan de, deres kompetencer og evner er værdifulde hver især, i samspil og samarbejde med andre mennesker.  

 

 

 

VIL DU HAVE LØST EN CASE FOR DIN VIRKSOMHED?

Skriv dig op til at blive ringet uforpligtende op af en af vores konsulenter. Så tager vi en snak om forløbet og om hvordan vi kan hjælpe dig.