Sparfönster er allerede tilstede i Sverige og ønsker at øge salget og kendskabsgraden af deres brand gevaldigt. Teamet har haft til opgave at bl.a. undersøge brugerrejsen, segmentets forventninger til produktkategori og markedsfaktorerne, der er forbundet med E-handel i Sverige som en dansk E-handelsvirksomhed.  

Arbejdsområderne har været en kombination og bred palet af kommunikation og content marketing. Anvendte modeller og analyser har haft sin betydning i: Intern analyse, brandingstrategi, brugerrejser/kundeanalyse, SEO-optimering, konkurrentanalyse, CSR-implementering, digital kommunikation og SoMe-håndtering.  

Formålet med casen har været: Øge salget og kendskabsgraden hos Sparfönster i Sverige gennem en udarbejdet kommunikations- og markedsføringsstrategi.  

Sparfönsters casebeskrivelse er udarbejdet og løst vha. intern analyse af kerneværdierne, interne ressourcer og forventninger til det svenske marked: muligheder, styrker, svagheder og udefrakommende trusler i Sverige.  

Anvendte analyser og modeller

Virksomhedsanalyse, kulturanalyse, SWOT-analyse, købsadfærd, Konkurrentanalyse – differentiering, Positioneringsanalyse – Spiderweb,  SoMe – analyse og håndtering samt kommunikationsanalyser. 

Analyser og modeller er understøttet med observationer i form af spørgeskemaundersøgelse (nuværende kunder og potentielle kunder) ved hjælp af SurveyMonkey. 

Observationerne har be- eller afkræftet undersøgelserne samt de overvejelser Sparfönster skal gøre sig i forbindelse med markedsføringen for de nuværende og potentielle kunder. Sparfönster skal udnytte markedet på bedste vis og udkonkurrere konkurrenterne i Sverige ved brug af den nye kommunikations- og markedsføringsstrategi.  

Kommunikations- og markedsføringsstrategien bør opfattes som en retningslinje for, hvordan den nuværende markedsføring skal eksekveres med brug af digital kommunikation. På sigt skal strategien resultere i mersalg, øget kendskabsgrad og hjælp til at differentiere sig fra konkurrenterne på det svenske marked.  

Det anbefales, at kommunikations- og markedsføringsstrategien justeres løbende, så den passer til markedet, der er påvirkelig. På denne måde er Sparfönster omstillingsparat og dækket ind. 

Den overordnede resultatet – Kommunikations- & Markedsføringsstrategi 

Kommunikationsstrategien har til formål at skabe content marketing for Sparfönster. Ensformigt kommunikation, tilgængelighed, synlighed, troværdighed, der involverer modtagerorienteret marketingindhold med det formål at tiltrække engagere nuværende og potentielle målgrupper med henblik på at skabe troværdige kunderelationer, der fører til økonomisk vækst (salg, mersalg) og relationsskabende boost på det anvendte medie.

 

Delresultater

Sparfönster kan ikke være ledende i Sverige ved at implementere den danske forretningsmodel af Sparvinduer i Sverige.   

Sparfönsters hjemmeside er ikke tilpasset svensk “hjemmesidekultur” og fremstår ikke synlig, tilgængelig med tilpasset kommunikation til den svenske modtager og deres forbrugersegment.  

Købsadfærden er anderledes i Sverige. Svenskerne er forsigtige ved et køb og undersøger gerne i længere tid (beslutnings- og købsprocessen).  

Opfordrende tekster med bydeform: “Køb, Hent, Giv, Tilbud, Rabat, Spar” er ikke interessevækkende og overbeviser ikke en svensk køber til at handle hos Sparfönster.    

Kommunikation og markedsføring (Content marketing) på SoMe eksekveres ikke ud fra en fastlagt strategi. Den overordnede resultat skal implementeres og del resultaterne skal tages i betragtning. 

Den kortsigtede effekt er, at Sparfönster nu har ledetråde til, hvordan kommunikation og markedsføring skal fremstå udadtil i henhold til content marketing. Den langsigtede effekt er målinger af, hvordan trafikken vil se ud ved brug af den nye strategi. Teamet har et ønske om, at den langsigtede effekt vil øge salget og kendskabsgraden af Sparfönsters brand.  

Strategien er ikke fast. Det anbefales, at Sparfönster løbende justerer kommunikation og marketing, så det tilpasses markedet.  

Sparfönster har fået nyt indsigt i det svenske marked, forbrugersegmentets forventninger, aldersgupper samt bopæl. Sparfönster har fået ny viden og data svensk kultur, uden at være farvet og påvirket af virksomhedens forventninger, da casen er udarbejdet af fire udefrakommende specialister med fire forskellige baggrunde.  

Casen er udarbejdet af et team med dynamik og uformel tone. Arbejdsopgaverne er fordelt med henblik på faglige kompetencer og interesse for den enkelte arbejdsopgave. Teamet har haft glæde af hinanden og har lært at tilgå arbejdsopgaverne ved brug af forskellige modeller som man er blevet introduceret for. Teamet har lært at arbejde professionelt sammen uanset uddannelse, faglig baggrund og interesser.  

Talent-teamet bestod af: 

Saniye Sonja Oz

Jonas Kosmos Gram  

Lisa Hansen  

Anna-Sofie Boye-Christensen 

.

 

VIL DU HAVE LØST EN CASE FOR DIN VIRKSOMHED?

Skriv dig op til at blive ringet uforpligtende op af en af vores konsulenter. Så tager vi en snak om forløbet og om hvordan vi kan hjælpe dig.