Talent-teamet fra LEAD THE TALENT har igennem 12 uger arbejdet for virksomheden Egekærslund, hvor de blandt andet har løftet opgaver i forbindelse med digitalisering af regnskabet og udformet en kommunikations- og markedsføringsstrategi. Der er blevet indsamlet data gennem desk research til omverdensanalyser og via interviews af ledelse, medarbejdere, kunder og potentielle kunder har teamet fået et godt indblik og kendskab til virksomhedens styrker, svagheder og kompetencer. Med afsæt i teamets analyser, vurderedes det, at hjemmesiden skulle opdateres og hertil har teamet udviklet prototyper til virksomhedens fremtidige udseende og opsætning. 

Egekærslund har opnået øjeblikkelig værdi gennem implementeringen af deres nye regnskabssystem, som på daglig basis frigiver en del tid til andre opgaver. Samtidig har talenternes arbejde ført til afgrænsning af nye markeder og målgrupper, og givet øget kendskab blandt potentielle kunder. Anbefalinger og tiltag til eftertiden, som indgår i den omtalte kommunikations- og markedsføringsstrategi, vil give værdi til virksomheden i form af bedre kundehåndtering, bedre pleje af medarbejderne, bedre kommunikation internt såvel som eksternt og en fokuseret indsats på bestemte kundegrupper. Endvidere vil materialet også hjælpe virksomheden med vækste og øge deres kundeportefølje. 

Det endelige resultat er blevet præsenteret for ledelsen, såvel for medarbejderne. 

Tværfagligt Talent-team

Teamet er sammensat af fire talenter – alle med forskellig faglig baggrund og personprofiler. Det har resulteret i forskellige syn på opgaverne, gode diskussioner og en bred udnyttelse af teamets faglige kompetencer i opgaveløsningen. 3 ud af 4 talenter har været fast på arbejdspladsen, hvor den sidste har været hjemme, af corona hensyn. Dette har faciliteret, at talenterne har udviklet og styrket deres evner til at arbejde med casen og dele viden virtuelt samt formidle den samlede koordinering og ledelse af projektet. 

Talenterne har arbejdet tæt og godt sammen med virksomhedens ledelse såvel som medarbejdere. Ledelsen har altid været til at komme i kontakt med og har været til stede, hvis eksempelvis problemer skulle vendes. Medarbejderne har ligeledes taget godt imod talenterne og har stået til rådighed, skulle det vise sig nødvendigt. 

Styrkede evner indenfor projektledelse, koordinering og formidling

Under forløbet har de opgaver, som virksomheden har efterspurgt en løsning på, vist sig at være lidt afvigende fra den generelle casebeskrivelse. Dette har resulteret i, at talenterne har styrket og forbedret deres evner inden for projektledelse, koordinering og formidling, da der har været brug for at skabe en struktur hen ad vejen og der er løbende blevet forventningsafstemt med ledelsen. 

Talent-teamet bestod af: 

Thomas Eichler Andersen – Cand.merc.aud.  

Sofie Bomme Sander – BSc in Economics and Business Administration 

Kim Hannesbo -  Service Økonom 

Anja Bech Knudsen – Bachelor Idéhistorie, Master i Socialt Entreprenørskab 

 

 

VIL DU HAVE LØST EN CASE FOR DIN VIRKSOMHED?

Skriv dig op til at blive ringet uforpligtende op af en af vores konsulenter. Så tager vi en snak om forløbet og om hvordan vi kan hjælpe dig.