I løbet af 12 uger har fire talenter fra LEAD THE TALENT lavet et omfattende analysearbejde for Intersport Group Denmark. Virksomheden ønskede hjælp til at få klarlagt logistikken og økonomien i vareflyt-processerne mellem alle butikkerne i Danmark. Talenterne har i den forbindelse både klarlagt og beregnet på de økonomiske processer samt klarlagt de IT-systemmæssige udfordringer – og kommet med løsningsforslag hertil. De har desuden udarbejdet to projektværktøjer til optimeringer for virksomheden. 

Da Intersport gik ind til samarbejdet med LEAD THE TALENT, var det med et ønske om at få hjælp til at kortlægge de udfordringer, som ofte finder sted på vareflyt-delen af deres arbejde. Udfordringer, der har medført ressourcekrævende arbejdsgange – hvilket har medindflydelse på de ansatte ude i butikkerne, logistikken og ikke mindst virksomhedens økonomi.

Gensidig forståelse og grundigt researcharbejde

Talenterne brugte de første to uger på at få klarlagt omfanget af de forskellige logistiske processer og lære hinandens personligheder og styrker at kende.

“Vi brugte først tid på at blive fortrolige med hinandens profiler, hvilket vi er taknemmelige for, vi gjorde, da det hjalp os i det senere arbejde at kende hinandens styrker” fortæller et af talenterne.

Efter grundig research fandt teamet ud af, hvor udfordringerne for Intersport Group Denmark lå. Det gjorde de ved at få kortlagt arbejdsgangene – både på lageret, på kontoret og via field research ude i butikkerne. Samtidig har de været i tæt dialog med samarbejdspartnerne.  

Grundig research og analyse fører til brugbare resultater

Talent-teamet gennemgik efterfølgende al data og fik regnet sig frem til indirekte omkostninger ved at bruge Activity Based Costing tilgangen. Det resulterede i et værktøj, som hjælper til i udregningen af de direkte og indirekte omkostninger blandt alle led i vareflytdelen. Derefter gennemgik de Intersports IT-systemer og fik udarbejdet en interactivt mockup prototype, der kunne optimere processerne for initiering af vareflyt delen. Resultaterne fremlade de for styregruppen, som ville videregive det til softwareudviklerne.

Talent-teamet bestod af:

Charlotte Starostka: Maskiningeniør og Diplom i ledelse 

Gunar Rajaratnam: – Cand. Oceon (Speciale i statistik og dataanalyse) 

Patrick S. Rasmussen: – Prof. Bachelor i digital konceptudvikling 

Daniel Baginski: – HD i Supply Chain Management(igangværende) og AU i International Handel og Speditøruddannet + Six Sigma ”Green belt” certificeret.   

VIL DU HAVE LØST EN CASE FOR DIN VIRKSOMHED?

Skriv dig op til at blive ringet uforpligtende op af en af vores konsulenter. Så tager vi en snak om forløbet og om hvordan vi kan hjælpe dig.