Efter 12 ugers udviklende samarbejde har tre talenter undersøgt, analyseret og leveret anbefalinger til The SA Group – Scandinavian Avionics. SA Group er en organisation, som har udviklet sig gradvist i sin 40-årige levetid. Virksomhedens ønske med samarbejdet med LEAD THE TALENT, var at få skabt en ny ny marketing- og contentstrategi. Samtidig ville de gerne have anbefalinger til udvikling af hjemmeside og sociale medier. 

Avionik (også betegnet luftfartselektronik) er en nichepræget industri med mange specialister og kun få generalister. SA Group råder over mange produkter og ekspertiser – og har derfor en god position i industrien. Da de står midt i et generationsskifte, hvor flere spændende organisatoriske tiltag skal implementeres, er marketingstrategien i deres optik et væsentligt punkt at få opdateret. 

”Vores udfordring i SA Group ligger bandt andet i at få vores marketingstrategi ført up to date. Derfor så vi en mulighed i at få nogle friske øjne på sagen, med hjælp fra et talentteam. Værktøjerne inden for marketing og herunder i høj grad sociale medier er jo et ever changing univers, som vi helst skal navigere rigtigt i, uden at miste troværdigheden eller svække vores brand værdi”  fortæller Hardy B. Truelsen, Director – Sales & Marketing, Scandinavian Avionics 

Processen fra start til slut

Den første periode var dedikeret til at lære virksomheden og deres omgivelser at kende. Talenterne analyserede derefter organisationens og konkurrenternes hjemmesider samt færden på de sociale medier. Da virksomheden opererer i en yderst international branche, er direkte kanaler til kunder og partnere afgørende.

Overordnet set kan talenternes arbejde for SA Group inddeles i tre facer. 

Fase 1: Interne og eksterne analyser. Talenterne har udarbejdet følgende: 

  • Virksomhedsanalyse 
  • Konkurrentanalyse 
  • Markedsanalyse 
  • SEO analyse 
  • Google Analytics undersøgelse 
  • Content analyse 

Fase 2: Udfærdigelse af handleplan inklusiv funktioner på nye hjemmesider, oprettelse af Best Practices til sociale medier og systematisering af content produktion, der supporterer SA Group’s ledende position i branchen. 

Fase 3: Udarbejdelse af konkrete anbefalinger ud fra de resultater, teamet er kommet frem til. Sammenholdt med organisationens strategiske udvikling har en række anbefalinger set dagens lys i form af præsentationer og en samlet rapport, som kan bruges som opslagsværk for organisationen. 

Grundig metodisk tilgang 

Talenterne analyserede virksomheden ved hjælp af SWOT-rammen og Marketing Mix med de 7 P’er. Gennem observationer, interviews og analyse af eksisterende materiale har talentteamet opnået indgående viden om virksomheden, branchen og konkurrenterne. Google Analytics blev desuden benyttet til at researche sig frem til, hvordan og hvor meget hjemmesiden benyttes. 

Konkrete anbefalinger til udvikling af den nuværende marketingstrategi

Marketing har hidtil været en afdeling, som arbejder ad hoc i forhold til de gældende opgaver og den flydende udvikling qua projekter samt udvikling af spidskompetencer. Den organiske udvikling har hidtil været en force for SA Groups udvikling gennem årene, hvor marketing har været en støttefunktion til hele organisationen. Det skal marketing fortsat være, men nu er tiden inde til at implementere en tidssvarende marketing strategi, der er tæt knyttet til organisationens overordnede strategi. 

De konkrete anbefalinger til den nye marketingstrategi lægger op til en ny hjemmeside, hvor strukturen tilpasses den organisatoriske struktur. Samme struktur skal selvsagt være gældende på de sociale medier, så der skabes en rød tråd. Grundet de mange produkter og services er netop den røde tråd vigtig for både hjemmesider og sociale medier, så besøgende ikke er i tvivl om, hvilken del af SA Group de besøger. 

En SoMe Best Practice er derudover blevet anbefalet, hvor interaktion og ”Hvordan vil vi gøre i virkeligheden? ” har været omdrejningspunktet. Denne aktive involvering har allerede inden projektets afslutning båret frugt i form af styrkede relationer. 

Anbefalinger om hjemmesider har fokuseret på funktioner, SEO og brugervenlighed – herunder en udvidet og favnende søgefunktion. I den forbindelse er der også forskel på talenternes befalinger til henholdsvis gruppens hjemmeside (overordnet gruppefokus) og datterselskabers hjemmesider (fokus på produkter og services). 

”De seneste 3 måneder har vi haft fornøjelsen af 3 unge talenter fra Lead The Talent-projektet i Vejle. – Og de har i den grad haft mod på udfordringen vi har stillet dem. Nu glæder vi os til at dykke ned i den endelige rapport og hente de mange guldkorn frem, som talentteamet har udarbejdet til os. Det bliver spændende at arbejde videre med det herfra”  lyder det fra Anne Grauslund Hansen, Marketing Manager hos Scandinavian Avionics.

Et tværfagligt team af talenter 

Teamet bestod af tre talenter med vidt forskellige kompetencer og akademiske baggrunde. Et ungt og ambitiøst team, som har samarbejdet og bragt hinandens synspunkter og kompetencer frem i rapporten og diverse præsentationer. Da kun én havde direkte marketingerfaring, har teamet også fokuseret på hjemmeside, sociale medier og brugerrejse, samt implementering af marketing i organisationens strategi. Teamet bestod af følgende: 

  • Kristoffer Frydendal Kristensen – Cand.it – IT Management 
  • Aske Støttrup Olesen – Cand. Scient. – Nano Science, Webudvikler
  • Line Søgaard Schnegelsberg Magnussen – Cand. Negot. – MA in International Business, Language and Culture. Marketing & Communication. 

VIL DU HAVE LØST EN CASE FOR DIN VIRKSOMHED?

Skriv dig op til at blive ringet uforpligtende op af en af vores konsulenter. Så tager vi en snak om forløbet og om hvordan vi kan hjælpe dig.