Mens en stor del af Danmark var lukket ned, åbnede fem talenter i januar 2021 op for Lead the Talents 12 uger lange projektforløb High Potentials hos Odense Rengøringsservice. Her skulle fem forskellige fagligheder –  ingen med erfaring indenfor rengøringsbranchen –  samarbejde om at udforme en bæredygtighedsstrategi fokuseret på miljømæssig bæredygtighed samt en markedsføringsstrategi til fremtidig brug for virksomheden.

Først og fremmest skulle teamet lære Odense Rengøringsservice at kende, finde de tværfaglige kompetencer frem og strukturere projektforløbet. Efter at have fundet fælles fodfæste kunne fordelingen af arbejdsopgaver begynde. Herfra var teamet klar til at foretage kunde- og konkurrentanalyser, som skulle ligge til grund for markedsføringsstrategien.

Konkret handleplan for styrket indsats på Sociale Medier

Talent-teamet har gennem forløbet udarbejdet en konkret handleplan, som skal øge eksponeringen af Odense Rengøringsservice. Det gælder primært på sociale medier med henblik på at nå ud til nye kunder, hvorigennem virksomheden kan vækste. Inkluderet i handleplanen er konkrete tekstforslag, som er  udarbejdet enten ud fra eksisterende værdier i virksomheden eller ud fra fremtidige, værdiskabende tiltag, Odense Rengøringsservice kan implementere. Startskuddet til denne SoMe-kampagne fik teamet dog selv lov til at affyre. 

 SoMe-Indsats kodet sammen med en bæredygtighedsstrategi

Talenternes bæredygtighedsstrategi kommer derudover med konkrete tiltag, som Odense Rengøringsservice kan implementere for at blive mere miljømæssigt bæredygtige. Den er udarbejdet gennem blandt andet afdækning af brugerrejser, kvalitative interviews og grundig research. Resultaterne, som talenterne nåede frem til, kæder bæredygtighedsstrategien sammen med markedsføringsstrategien, da det er muligt at benytte dem i brandingen af Odense Rengøringsservice. Nogle af de nye tiltag, virksomheden kan implementere, sparer tid og penge, mens andre består af en afdækning af, hvad der skal til for at opnå diverse certificeringer – alt sammen noget, der bidrager til mere miljømæssig bæredygtighed, og som kan benyttes i brandingen af virksomheden. Yderligere har arbejdet med bæredygtighedsstrategien resulteret i, at teamet har identificeret en potentiel ny markedspositionering med et stort vækstpotentiale for Odense Rengøringsservice. Derudover har teamet udarbejdet en handlingsplan for, hvordan virksomheden kan strømline sin hjemmeside i form af konkrete tekstforslag samt ændringsforslag af grafisk og opsætningsmæssig karakter. 

”Teamet har under hele forløbet vist en ekstremt positivt og løsningsorienteret tilgang til deres opgaver. Talenterne kommer med vidt forskellige faglige baggrunde, og har været dygtige til selv at finde frem til de kompetencer, de hver især kunne byde ind med. Som deres primære kontaktperson oplevede jeg talenterne arbejde selvstændigt, struktureret og proaktivt ift. at nå i mål med deres case. Deres arbejde har i sidste ende medført, at de efter 12 ugers forløb har udviklet konkrete anbefalinger for Odense Rengøringsservice ift. deres fremtidige vækst og marketingsstrategi.” Beretter talenternes primære kontaktperson under forløbet. 

VIL DU HAVE LØST EN CASE FOR DIN VIRKSOMHED?

Skriv dig op til at blive ringet uforpligtende op af en af vores konsulenter. Så tager vi en snak om forløbet og om hvordan vi kan hjælpe dig.