Økologisk Landsforening har siden 1981 været en af de primære drivkræfter for økologien i Danmark. I begyndelsen af 2019 igangsatte organisationen en ny strategi, som skal bevæge foreningen fra at være primært en brancheorganisation til en bred NGO.   

Holdet fra LEAD THE TALENT har stået for at udarbejde en rapport, der afdækker en lang række forhold i den proces. Det har resulteret i tre scenarier, der hver især kan skabe rammen for den transition, foreningen er i gang med. Det overordnede formål for gruppen har været at analysere hvordan Økologisk Landsforening kan tiltrække flere private medlemmer.   

Rapporten indeholder en grundig analyse af bl.a. samfundstendenser og potentielle målgrupper, holdninger til transitionen blandt de mange interessenter i foreningen og analyser af konkurrencesituationen.   

De tre scenarier indeholder flere elementer. Holdet har bl.a. udarbejdet en go-to-market strategi, der viser hvordan man kan tiltrække forskellige kundetyper, samt en tidshorisont for implementeringen og hvordan konkrete initiativer kan gennemføres i faser, så foreningen kan sikre proof of concept, før store investeringer rulles ud.  

Derudover er der også blevet udarbejdet en grundig økonomisk analyse, der viser de økonomiske konsekvenser og de nødvendige investeringer for hver af de tre scenarier.   

Holdet har også peget på en række konkrete tiltag der allerede i dag kan implementeres i foreningen for at styrke deres tilstedeværelse for private medlemmer.  

De forskellige faglige baggrunde på holdet har gjort det muligt at komme hele vejen rundt om de udfordringer der i transitionsprocessen fra en strategi til en anden. Det har givet Økologisk Landsforeningen et stærkt fundament at arbejde videre med og en rapport med en faglig tyngde, der gør den til et nyttigt redskab i foreningens videre arbejde med at blive en bredere NGO.

 

Udtalelse fra kontaktperson Line Hedeboe, kommunikationschef ved Økologisk Landsforening:  

Gruppen fra LEAD THE TALENT har vist at forskellige fagligheder i den grad er en styrke. De har alle effektivt indgået i et team og de formår at løfte deres viden ud af bøgerne og omsætte den til konkret, handlingsanvisende, analyse. De er nået godt i mål med et ambitiøst projekt med en kort deadline og vi kan fra Økologisk Landsforening varmt anbefale alle i gruppen.