Gennem efteråret 2020 har tre talenter fra LEAD THE TALENT hjulpet GF Forsikring med at forstå, hvordan de kan skabe øget involvering og værditilførelse for deres medlemmer. 

Hvordan skaber man et værdifuldt medlemskab i et notorisk lavinteresseområde som forsikringsbranchen? Hvordan gør man forretningen endnu mere medlemsrettet og demokratisk? 

Det er nogle af de spørgsmål som talenterne har arbejdet med, og fundet mulige løsninger på, gennem de sidste tre måneder. 

Unik spiller i forsikringsbranchen 

GF Forsikring startede i 1967 som en gruppeforsikring for bilejere, som var trætte af at forsikringsselskaberne skulle tjene overskuddet på deres forsikring. Derfor gik de sammen om forsikring, så overskuddet kunne betales tilbage til medlemmerne. 

Dette gør man stadig, og GF Forsikring har over årene udvidet deres forretning så de nu udbyder alle gængse forsikringer. Indtil nu har det dog stadig kun været bilforsikringstagerne som har været medlemmer i de lokale klubber og dermed haft stemmeret. Dette står GF overfor at ændre, så fra 1. januar 2021 bliver alle forsikringstagere, uanset forsikring, medlem i GF Forsikring. 

Denne unikke forretningsstruktur og det foreliggende skift fra kunder til medlemmer har været helt centralt i talenternes arbejde. 

Et blik udefra

Et centralt valg som talent-teamet hos GF Forsikring tog tidligt i forløbet var, at de aktivt udnyttede positionen som eksterne medarbejdere til at være nysgerrige på problemstillingen, og sammen med GF Forsikring har de udforsket mulighederne og de gemte potentialer.

”En af de store forhåbninger vi havde, til at få et team af skarpe talenter ind i virksomheden, var at de kunne se tingene fra en anden vinkel end vi selv kan. Det har de i høj grad levet op til, og til tider udfordret vores tankegang og givet os nye og spændende indsigter”

Pernille Eshøj, HR- og udviklingskonsulent

Design thinking som proces

Talenterne valgte fra projektets begyndelse at arbejde med design thinking som proces for systematisk at undersøge casens problemstilling ud fra et forbrugerperspektiv og nysgerrigt afdække forskellige måder hvorpå de identificerede problemstillinger kunne afhjælpes.  

For at løfte denne opgave valgte talent-teamet først, at arbejde med design af en brugerundersøgelse samt analyse af tidligere undersøgelser og intern CRM-dataudtræk.  

I den brugercentrerede tilgang valgte talenterne, med afsæt i casens overordnede udfordring, at springe ud i en både kvantitativ og kvalitativ brugerundersøgelse for, at skabe indblik i forbrugernes motivation, forventninger og adfærd.  

Teamet uddyber selv valget med: 

”Mange gange går man i gang med at lave noget, som man tror at medlemmerne ønsker sig, hvorefter at man i slutningen af processen inddrager medlemmer og hører deres mening.”  

Efter brugerundersøgelsernes afslutning arbejdede talenterne videre med design thinking i udviklingsprocessen hvor brugerdata var den styrende faktor mod udviklingen af en leverance. I arbejdet hos GF Forsikring har gruppen i høj grad udvist ansvar og færdighederne til at styre, udvikle og drive en process frem mod en endelige leverance og samtidig etablere et tæt og givende forhold til afdelingens ansatte. 

Talenterne har været engagerede, dedikerede og fagligt rigtig dygtige. De har løst problemer ud fra et analytisk udgangspunkt og med et strategisk mindset” 

Jesper Rømer Munk, Marketing Projektleder

 

Er et talentteam noget for din virksomhed?

Vores konsulenter i LEAD THE TALENT står klar til at hjælpe dig med at sætte rammerne for en case og finde de rette talenter til at hjælpe dig. 

Læs mere og skriv dig op til at blive kontaktet her.