Gennem tre måneder har 5 (senere 4) talenter fra LEAD THE TALENTs High potentials-forløb, været en del af dronevirksomheden, Dansk Drone Netværk (DDN) og Plan2Fly (P2F). 

Startup-virksomhed med mange jern i ilden 

Droneflyvning er noget som der de kommende år, vil vækste hos virksomheder, der i stigende grad vil anvende droner til forskellige arbejdsopgaver. Til disse flyvninger er der brug for en solid planlægning af flyvninger og management af piloterne. Her har P2F set en mulighed for at udvikle en kombineret planlægnings- og managementplatform til virksomheder der bruger droner.

Hertil arbejder DDN med at levere droneflyvninger som en ydelse til virksomheder, der har en stor kontaktflade med potentielle brugere af platformen og know how på området. Nogle af de ting, som foregår i DDN er inspektioner af bygninger, optagelser af film og fotos til kunder samt lancering af puslespillet, Vartegn. 

At give ansvar og se resultater

Da vi sagde ja til et forløb, var det et must for virksomheden, at vi ikke bare endte med “endnu en rapport”. Skulle vi onboarde 5 talenter, så skulle vi også rykke “tingenes tilstand”. Ved at give talenterne fuldt ansvar og implementere deres indsatser asap, må vi i den grad sige, at de 5 talenter har grebet opgaven og skabt fremdrift og momentum. På baggrund af deres indsatser, har vi bl.a. etableret nye forhandlerled samt åbnet døre til nye og vigtige partnerskaber,

 Ulrik Max Nielsen, Ejer og stifter af Dansk Drone Netværk og Plan2Fly 

Med uddelegering af forskellige ansvarsområder som talenterne har skulle arbejde med, er arbejdet forgået i tæt samarbejdede med Ulrik og de samarbejdspartnerne der allerede har været tilknyttet virksomhederne. Her har talenterne også haft en blandet arbejdsdag. Opgaver kunne komme ind ad døren uden varsel, og skulle løses inden for en given deadline.

Bl.a. blev der leveret 2000 puslespil op til jul, som skulle distribueres ud tilde lokale forretninger. Alle talenter tog derfor fat og fik leveret til tiden – selvfølgelig. 

Varierende opgaver 

Der er blevet arbejdet med nyt design af website til DDN, som ses ovenfor og kan tilgås her. Herunder har der været en del koordinering for den marketingsansvarlige. Hun har bl.a. fået samlet trådene mellem idéer, tekster, opsætning og eksekvering.  

Ydermere har der også været deltagelse i forskningsprojekter med forskellige universiteter omhandlende droner. Der er ligeledes lavet ansøgninger til forskellige fonde samt kontakt af mulige fremtidige samarbejdspartnerne.

Opsætning af wireframes, der viser, hvordan en fremtidig app skal se ud, er ligeledes udarbejdet af P2F designer, der også har været behjælpelig med design af DDN-hjemmesiden.

Derudover er der i udviklingsafdelingen påbegyndt udvikling af appen, Plan2Fly, der er det fremtidige bærende element for den virksomhed.  Den ses herunder.  

Dynamisk Team  

Ved opstarten var der 5 talenter der kom ind i DDN og P2F. De havde forskellige baggrunde i bl.a. Robotteknologi, IT-design, Marketing, Produktudvikling og Oplevelsesteknologi. Hver især blev sat til at arbejde med forskellige ting som passede til deres kompetencer.
 
Teamet har igennem forløbet lagt vægt på sammenhold og ærlighed, og derfor lavet små sociale ting på arbejdspladsen, som har rystet alle godt sammen. Derudover har der været en god og åben dialog om alt der rørte sig i temaet. Under forløbet forlod én af talenterne stedet, da vedkommende havde fået job udenlands. Ligeledes har en anden fået job uden for virksomheden efter endt forløb.

 Det innovative talentteam bestod af:

  • Sune Sylvester Laursen, (Cand. Polyt. Product Development and Innovation)
  • Peter Gissel Christensen, (Cand. Polyt. Lærings-og Oplevelsesteknologi)  
  • Katrine Truelsen, (Cand. IT. Produktdesign) 
  • Melissa Søholm Tygesen, (PBA. International Handel og Markedsføring)

Vil du have løst et projekt af et team af talenter?

Vores konsulenter i LEAD THE TALENT står klar til at hjælpe dig med at sætte rammerne for en case og finde de rette talenter til at hjælpe dig. 

Læs mere og skriv dig op til at blive kontaktet her.