Corporate Garage er den innovative del af fagforeningen Krifa, hvis mission er at fremme arbejdslysten hos deres medarbejdere, medlemmer og samfundet. Talentteamet skulle i Corporate Garagen arbejde med tematikken og megatrenden “vi flytter til byerne”.

Talenternes opgave var at udvikle nye idéer i toppen af innovationstragten til nye markeder og teste potentielle business cases, der fremtidigt kan skabe værdi og samtidig er i overensstemmelse med strategien “et bedre arbejdsliv”.

Det må siges at være en bred opgavebeskrivelse, som betød muligheder for at køre stærkt samt tænke stort og kreativt fra starten.

Robotterne kommer

Brainstorming og research resulterede i mange spændende emner, bl.a. mere skævvridning i samfundet mellem by og land, mental sundhed, grønne områder i byerne, gentrificering, varme hænder, uddannelsessystemet og automatisering i form af, at robotterne kommer.

Alle disse emner blev parkeret udenfor Garagen, og vi nåede frem til fremtidens arbejdsmarked i form af platformsøkonomi og atypiske ansættelser, som det emne, der skulle køres videre, og senere parkeres inden i Garagen.

”Vores case har stillet store krav til teamets evne til at være proaktive og opsøgende, og det er en udfordring de har løftet på kompetent og professionel vis.

De har sat fokus på en problemstilling, der er enormt vedkommende for os som fagforening, og de efterlader både en masse viden og nogle konkrete koncepter, som kommer til at gavne vores fremadrettede arbejde i Krifa Corporate Garage.”

Søren Rømer, Innovationskonsulent i Krifa

Løsningen er en ny interesseorganisation

Via workshops, brainstorming, dataindsamling, brugerinterviews, kunderejse, design sprint, prototype udvikling, test interviews samt en masse læring og gode grin undervejs, kom talenterne frem til produktet.

Løsning: En interesseorganisation, som kan skabe et fællesskab blandt platformsarbejdere, der kan klæde dem bedst muligt på til at varetage de udfordringer, de har i det daglige arbejde.

Organisationen skal ses som et alternativ til den danske arbejdsmodel. Et sted der kan varetage de sikkerhedsmæssige problemer som en fagforening traditionelt tager sig af, for at sikre de bedste arbejdsforhold for den enkelte, så platformene selv kan fokusere på blot at udøve den bedst mulige service de kan, uden hele tiden at skulle lægge arm med den danske lovgivning.

Humor og gensidig respekt i teamet

Som et team sammensat af forskellige fagligheder og personligheder har humor, kommunikation, samarbejde og gensidig respekt været nøgleordene. Talenter tager en del læring med fra projektet, virksomheden og hinanden, og de har hver især bidraget med netop de kompetencer og fagligheder, de er skarpe til.

Det innovative talentteam bestod af:

  • Søren Schack Andersen, Cand. Mag. i Robot filosofi, LinkedIn

  • Lene Højmark, Cand. Mag. i Oplevelsesøkonomi og medievidenskab, LinkedIn

  • Majken Rasmussen, Cand. Mag. i Designledelse, LinkedIn

  • Gitte Holst, Cand. Merc. i International Virksomhedsøkonomi, LinkedIn

 

Er et talentteam noget for din virksomhed?

Vores konsulenter i LEAD THE TALENT står klar til at hjælpe dig med at sætte rammerne for en case og finde de rette talenter til at hjælpe dig. 

Læs mere og skriv dig op til at blive kontaktet her.