En økonom, en robot-filosof-kunstner og en sundhedsfaglig kandidat går ind af døren til et forsikringsselskab…

… i starten af april 2020, og går ud ad døren igen i slutningen af juni 2020. I den mellemliggende tid har de tre talenter fra LEAD THE TALENT, Jesper, Karsten og Julie, arbejdet på at afdække ønsker og behov, lære om Power BI, opsætte brugervenlige rapporter til de fem afdelingsledere i ETU Forsikring, og sikre den daglige brug af dem.

For at understøtte ETU Forsikrings målsætninger, har vi brug for, dagligt, at kunne følge med i forretningens nøgletal. De tre talenter fra LEAD THE TALENT har derfor hjulpet os med at udvikle, opbygge og forankre Power BI i vores hverdag.”, udtaler Steffen Rathke, Økonomichef i ETU og teamleder på forløbet.

 

”Et dagligt her-og-nu overblik, giver mulighed for at handle med omhu, rettidigt” – Steffen Rathke

Tidligere skulle skade-, salgs- og privatkundechef ind forbi økonomichefens kontor for at få relevante nøgletal. Det var en langsommelig proces, og Steffen skulle manuelt aflæse uoverskuelige excelrapporter for at finde de efterspurgte nøgletal, og derefter manuelt videreformidle disse. Derfor investerede de i Microsofts Power BI-løsning.

De tre talenters arbejde har skabt mærkbar værdi:

Jeg har fået en bedre forståelse af hvad Power BI er, og hvad jeg kan bruge det til i dagligdagen. Det giver mig et nemt, og meget mere uddybende indblik i og overblik over min afdelings opgaver.” fortæller Mona S. Bergholt, privatkundechef.

Hun, og de andre chefer, har investeret ca. 70-90 minutter af arbejdstiden, på at fortælle om ønsker og behov til egen rapport, samt teste og optimere de udviklede rapporter.

Det giver dem automatiske daglige overblik om præcis de informationer de har brug for, hvilket sparer dem for rigtige mange timer hver eneste uge.

 

Forskelligheder som drivkraft, styrke og stort læringsudbytte

Hvordan får man tre vidt forskellige mennesker med vidt forskellige baggrunde, til at arbejde i én og samme retning? Forventningsafstemning, nysgerrighed på hinandens viden og kompetencer, samt strategisk rolle- og opgavefordeling.

Og så et par enkelte ”fun facts” om hinanden undervejs, for når man lærer hinanden at kende, kan man også opdage hvad man har til fælles. Så bliver det nemmere at være konstruktivt uenige i professionel sammenhæng.

Med det som udgangspunkt, har teamet virkelig udnyttet forskelligheden konstruktivt i løsningen af casen, og alle i teamet har været uundværlige på hver deres måde og på forskellige tidspunkter i forløbet.

De tre talenter har også hver især taget en hel del læring med sig:

Det er gået op for mig, at metakommunikation forstås og bruges helt anderledes i psykologien end i filosofien, og det er en læring jeg vil tage med mig videre”, siger teammedlemmet Karsten Nymand.

De er alle tre enige om, at det både har været udfordrende og lærerigt at arbejde tværfagligt; de er både blevet skarpere til at argumentere og videndele med udgangspunkt i egen faglighed, og de har lært noget helt nyt af hinandens fagligheder:

Karsten metakommunikerer mere, Jesper har fået et indblik i brugervenlighed og Julie kan opsætte rapporter i Power BI.

Teamet bestod af:

Jesper Povlsen, cand. oecon. (Har været skarp på at opbygge PBI-dashboards, så de viser den korrekte information, ved at kombinere sin nysgerrighed på at forstå terminologien i forsikringsbranchen, med sin kernefaglighed fra uddannelsen i økonomi)

Karsten Nymand, cand.IT – Webkommunikation (Har været med til at sikre forankring og hverdagsbrug af dashboards, ved at analysere og forstå afdelingsledernes brug af dashboards, og koble det med den nyeste viden om, og trends inden for, brugervenlighed)

Julie Dahl, cand.scient. i Idræt & Sundhed og Psykologi (Har haft et øje på teamets arbejdsprocesser og været med til at skabe overblik over, samt den røde tråd igennem, forløbet, ved kontinuerligt at metakommunikere, strukturere og visualisere teamets arbejde)