Hvad gør man når ens erhverv er så småt, at private udbydere ikke vil udvikle et journalsystem? Man laver den da bare selv. 

NIKKB, eller Kiropraktorernes Videnscenter i daglig tale, udviklede selvstændigt et journal-og økonomisystem til kiropraktorklinikker for en håndfuld år siden, og er ved at etablere en dominans på markedet.

Journalsystemet har haft vokseværk over årene, men er nu kommet dertil, at det snart kræver en videregående uddannelse at forstå dets mange funktioner.  Problematikken blev nu: Hvordan klæder man klinikker på til at benytte et sådant program? 

NIKKB ønskede at få udført “blueprints” for best-practise, til at hjælpe klinikkerne med at benytte programmet.

Talenterne havde et lidt andet fokus.

Der blev startet en udførlig dataindsamlingsproces, der bl.a. omfattede en gennemgang af support tickets, hvor brugere kunne skrive ind når de oplevede fejl og mangler, samt semi-strukturerede interviews med klinikker, brugere og programmørerne bag programmet.  

På baggrund af data blev det tydeligt for talenterne, at problemerne opstod ved introduktionen til systemet, samt at det haltede på brugervenligheden. 

Talenterne startede helt forfra og designede et udførligt introduktionsprogram for nye klinikker, med formål at sætte nye brugere ind i journalsystemet flere uger før, at de går “live” med systemet i klinikkerne.

Dette skulle på sigt mindske den belastning NIKKB har oplevet på deres support, samt styrke brugertilfredsheden i begyndelsen af den forandringsproces, det er, at skulle overgå til et helt nyt system.  

“Det har været rigtig givende at få nogle medarbejdere med nogle andre og nye kompetencer end øvrige medarbejdere, og det har givet en mulighed for at komme videre i processen.

Forløbet har åbnet op for en masse ideer og nye syn på sagen. Talenterne har både kommet med nye ting og bekræftet gamle teser, hvilket har været rigtig spændende at få indblik i.”, udtaler Andreas Bue Tøllner, UX Designer, NIKKB. 

Herudover fokuserede talenterne på front-end af programmet, bl.a. med nye tiltag ift. at sikre et mere logisk flow i systemet, omplacering af visse funktioner og knapper, samt at give systemet et visuelt løft, der bedre reflekterer dets professionelle virke.

Teamet bestod af:

Elisabeth Ertner Linnebjerg, Cand. Scient. i teknoantropologi

Louise Lykke Mortensen, Bibliotekar db

Frederikke Guldborg Faurschou, Product Development and Innovation

Bo Kristian Sejer, Kandidat i Uddannelsesvidenskab