I foråret 2020 fik fem talenter chancen for at deltage i LEAD THE TALENTs 12-ugers High Potentials
talentudviklingsforløb. Alle fem talenter havde baggrunde inden for formidling, kommunikation og/eller marketing, dog med forskellige kompetencer, der supplerede og styrkede hinanden for at nå et fælles mål.

Talenterne havde et bredt spektrum af arbejdsopgaver, disse inkluderede både markeds- og
konkurrentanalyser samt brandskifte og en digital profil, med afsæt i dataindsamlingen fra førnævnte
analyser.

Resultatet var et dynamisk og stærkt samarbejde, der satte ny retning for virksomheden.

 

Fra traditionel virksomhed til nye måder at gøre tingene på

Bendt Nielsen Udstillingsreklame ApS (BNU) er en virksomhed på Fyn, som arbejder inden for messestandsbranchen med fokus på at producere messestande i både ind- og udland. Derudover har virksomheden også en produktion af skilte, autodekoration og print.

Virksomheden giver deres kunder totalløsninger, hvor
kunderne er med fra idé til udvikling af design, BNU står for levering og montering til afhentning og opbevaring.

Idet Adm. Direktør og Indehaver, Peter indgik et samarbejde med LEAD THE TALENT i 2020, startede fem talenter et 12-ugers forløb i virksomheden, hvor de havde til opgave at udvikle en ny marketing- og branding strategi samt skabe en ny digital profil for virksomheden.

Corona kunne ikke spænde ben for talenternes indsats

På trods af at talenterne startede forløbet i virksomheden under ekstraordinære omstændigheder grundet COVID-19, formåede de at opnå mærkbare resultater med deres indsats ved at tage en systematisk tilgang til opgaven.

Situationen med COVID-19 krævede at man startede forløbet op virtuelt, dog blev dette ikke betragtet som
et bump på vejen for talenterne, da de var omstillingsparate og løsningsorienterede i deres tilgang, hvor de planlagde deres arbejdsopgaver flittigt samt gjorde fremskridt.

Fire uger inde i forløbet fik talenterne muligheden for at møde op fysisk og fortsætte arbejdet i virksomheden.

 

Talenternes fremgangsmåde

Da der skulle foretages en ændring i virksomheden, startede talenterne med at udføre en markeds- og
konkurrentanalyse med henblik på at indsamle data, der kunne belyse kunde efterspørgsler og
branchestandarder.

Disse var nødvendige at få et indblik i, for at kunne sætte en anden retning for virksomheden samt forbedre dens processer. Resultaterne af markeds- og konkurrentanalysen blev derfor også brugt til at udforme en ny mission, vision og værdier for virksomheden.

Derudover blev disse resultater også brugt til udformning af ny branding og marketingstrategi som blev inkluderet i en digital profil.

 

Værdiskabelse

Adm. Direktør, Peter udtaler om forløbet:

“Efter overtagelse af virksomheden har det været mit ønske at udvikle en ny marketingsstrategi og skabe en ny digital profil. Det har været en stor værdi for os, at talenterne har formået at kunne få disse ønsker søsat på blot 12 uger, da det for os kun er blevet ved snakken de sidste tre år”.

Talenterne uddyber omkring forløbet:

“Et udbytterigt og udfordrende forløb, hvor man fik mulighed for at gøre en konkret forskel og sætte sine kompetencer på spil, samtidig med at man fik sparret med teamet og virksomheden”.

Talenternes bidrag

Talenterne har siden deres opstart haft en klar problemstilling der skulle løses. Hovedtemaet var
den digitale profils etablering og oprettelse, virksomheden er allerede i dag til stede på de digitale kanaler, men ønskede en ny digital markedsføringsstrategi som en del af deres nye branding.

De arbejdede konkret med opsætning af ny hjemmeside, udviklingen af de sociale medier, en komplet design manual og meget mere. Den endelig strategi ligger i vente og bliver eksekveret senere i 2020, da COVID 19 har stukket en pind i hjulet på lancering af de nye tiltag og strategier.

Talenterne nåede i mål med problemstillingerne, via de metoder som er beskrevet i afsnittet ovenover, og de
opgaver der blev dem givet for at skabe mest mulig værdi for Bendt Nielsens Udstillingsreklame.

Takket være deres gode struktur og effektivitet, har de skabt plads til knivskarp tilpasning af den nye kommende digitale profil inden forløbets afslutning.

Grundstenene er blevet lagt for virksomheden af talenterne, sammen med en klar rød tråd for deres
fremtidige digitale markedsføring.

Teamet bestod af:

Inger-Marie Warnecke Pedersen, BA i klassiske studier og engelsk

Lotte de Vos, International Virksomhedskommunikation i Marketing og Engelsk

Christian Halsted Madsen, Cand. Negot Global Marketing Management

Selma Canbek, Cand.ling.merc.

Sarah Hoyer Holmgreen, Kandidat i Moderne kultur og kommunikation