Hvis den digitale tidsalder viser os én ting med sikkerhed, så er det at den kommer, om vi kan lide det eller ej. Hos Finanssektorens Uddannelsescenter (FU) går de forrest i den digitale omstilling.

FU er et konsulenthus og en uddannelsesvirksomhed, som tilbyder sparring og uddannelse til hele den finansielle sektor. Med en stor digital satsning ønsker de at komme mere effektivt ud til egne kunder, men også kundernes kunder, der bliver mere og mere indstillede på, at ting foregår digitalt.  

I ni uger har FU via LEAD THE TALENT haft et team på fire personer med til at implementere et helt afgørende og nyt system: Moodle.

Det er et nyt Learning Management System (LMS), som både skal styrke virksomhedens ansigt udadtil og lette interne arbejdsgange. Som en sammensat gruppe med forskellige evner og spidskompetencer kunne Talent-teamet tilbyde hjælp til alt fra at sætte Moodle op og teste systemet til at arbejde med forandringsprocessen. 

En stor investering i læring og Lean 

For FUs ledelse er der ingen tvivl om, at Moodle skaber værdi på mange planer, fra læring til Lean: 

Det (Moodle) vil give os unikke muligheder for at skabe et brugervenligt læringsflow, optimere vores arbejdsprocesser, sikre ensartethed i vores tilgang til undervisning og spare administrativ tid.” – Søren Laursen, Administrerende direktør. 

De kolleger, der arbejder med at skabe gode rammer om læringen, fremhæver hvordan Moodle bliver et centralt internt værktøj til: 

stilladsering, rammesætning, strukturering og formidling af seminarer, kurser og forløb – altså et vigtigt element i FU’s anvendelse af online uddannelse. Anni Bitsch Thisted, Chefkonsulent. 

Samtidig er Lean-gevinsten afgørende på en ambitiøs arbejdsplads med mange jern i ilden: 

“… Projektet vil desuden optimere vores interne arbejdsgange, så vi kan arbejde effektivt og fokusere på det, der skaber ægte merværdi. Mette Wendel Henriksen, Projektleder. 

Et alsidigt team løfter hele løsningen 

FU har sat stor pris på, at teamet hurtigt har kunnet løfte en bred vifte af opgaver på tværs af organisationen: 

Tilmed har I været et uvurderligt bindeled mellem projektlederen, arbejdsgruppen og resten af organisationen. En helt igennem flot indsats, som I alle kan være stolte af. Tusind tak for samarbejdet.” Søren Laursen, Administrerende direktør 

De kolleger, der havde ansvar for Moodle, fik stor hjælp af teamet til analyser og implementering: 

Både i forhold til struktur, sproglig opbygning og bearbejdning, dykke ned i tekniske spidsfindigheder og support samt en drivende faktor ift. udvikling af hjælpemateriale og afholdelse af webinarer/spørgetimer.” Anni Bitsch Thisted, Chefkonsulent 

Moodle er et stort forandringsprojekt, som bliver mere succesfuldt af, at teamet kunne: 

omfavne, rumme og gribe alle mulige forskellige typer af personer og behov. I har skabt både grundlæggende oplæring og gejst. Alle har haft mulighed for støtte og sparring – og dermed ingen undskyldninger for ikke at komme i gang.

I har også været supergode til at dokumentere jeres indsatser med videoer og vejledninger, som dog ikke kan erstatte jeres tilstedeværelse, men som kan være med til at sikre, at vi ikke står tilbage på bar bund, når I forlader os.” Mette Wendel Henriksen, Projektleder

Vidt forskellige baggrunde supplerede hinanden perfekt 

Der er mange fordele ved at være flere personer med meget forskellige kompetencer i et projekt som Moodle-projektet på FU. Teamet dækkede alt fra UX-design, Uddannelsesvidenskab, Latin og Nanoscience til Forskning og Undervisning.

Tilsammen var de stærke i IT-support og problemløsning, de kunne stilladsere og strukturere undervisning, de kunne lave lækkert layout, og de kunne sprognørde med korrektur. 

Med så forskellige baggrunde kommer også en masse forskellige perspektiver, vi har altid haft en person at sparre med, internt på Talent-teamet – og tre kolleger at lære af. 

Det har været superfedt at vide, at hvis man sad fast i en opgave, kunne man altid få hjælp og sparring. Uanset hvad man var gået i stå med og hvor henne i opgaven, var der altid en person i teamet med frisk energi og gåpåmod i situationen.” Anders Johansen, Talent-teamet. 

Teamet bestod af:

Anders Johansen, Cand.scient. i Nanoscience 

Andreas Diemer, PBA i Digital Konceptudvikling 

Camilla Horster, ph.d. i Latin 

Helle Svinth, Cand.soc. i Uddannelsesvidenskab 

TIL DIG DER VIL VIDE MERE

Vil du vide hvordan du selv får et team af talenter til at løse din udfordring på 12 uger?

Skriv dig op til en uforpligtende snak med en af vores konsulenter. Så tager vi en drøftelse om forløbet og om hvordan vi kan hjælpe dig.