Work-Live-Stay (WLS) står bag det tre-årige projekt Moving Global Talent, der har fokus på at få international arbejdskraft til syddanske virksomheder.

Som en del af dette projekt er WLS ved at udvikle en chatbot, der på sigt skal hjælpe danske virksomheder med at finde relevant viden og information, når det kommer til at tiltrække, modtage og fastholde internationale medarbejdere.

Dertil har et team, bestående af fire talenter fra LEAD THE TALENT forløbet High Potentials, i løbet af de sidste 12 uger været koblet til projektet omkring chatbotten. 

 

Fra brugerrejse til SoMemarkedsføring  

Konkret har talenterne bidraget til chatbot-projektet på to fronter. På den ene side har teamet arbejdet med at få en dybdegående forståelse af behov, vigtige tematikker og søgemønstre ude hos chatbottens målgruppe.

På den anden side, er der foretaget flere grundige undersøgelser af relevante trends og værktøjer inden for marketing og branding af chatbots. Værdien af dette har ikke været til at tage fejl af:

Vi har allerede implementeret mange af de forslag teamet er kommet med, udtaler Randi Mørk Lildballe, Chatbot Lead på udviklingsprojektet.  

Resultaterne fra flere interviews samt usability tests af prototypen og flere andre chatbots har givet ny indsigt til WLS. Med ny viden fra målgruppen, har teamet udarbejdet en konkret marketingsstrategi, hvilket blandt andet også har resulteret i en visuel identitet til chatbotten samt digitalt content til WLS’ sociale medier.

Som led i det digitale content har teamet produceret adskillige videoer, der har til formål at skabe opmærksomhed omkring udviklingen af chatbotten inden lancering.

Hertil udtaler WLS’ Kommunikationschef, Marianne Solkær: Der er opnået et godt resultat af videoproduktion, der stemmer overens med foreningens brand.”

I forlængelse heraf tilføjer både Mariane og Randi: “… det er lykkedes teamet – både sammen og hver for sig – at udarbejde undersøgelser, konkrete anbefalinger, idéer og kommunikationsprodukter til lanceringen af chatbotten.” 

Desuden har teamet udarbejdet et idékatalog, der indeholder alle de resultater teamet har opnået i løbet af de 12 uger såvel som research, findings og tiltag, som holdet bag chatbot-projektet kan arbejde videre med.  

Diversitet styrker de kreative løsninger  

De fire talenter har gennem forløbet bidraget med hver deres sæt af både faglige og personlige kompetencer, hvor vidensdeling og en nysgerrig tilgang har været central for måden, der er arbejdet på i teamet.  

“Vi har i vores team brugt vores forskellige faglige baggrunde til at udfordre hinanden i vores måder at tænke på. I vores arbejde har det betydet, at vi alle er blevet udfordret til at tænke ud af boksen og arbejde anderledes end vi plejer.

Det har været en rigtig god måde at skabe kreative løsninger på., udtaler Camilla Troue Kragelund Jensen med opbakning fra resten af talenterne.

Teamet, som ses på billedet ovenfor, bestod af (fra venstre mod højre):

Anders Corneliussen Fischer, Cand.IT i Webkommunikation

Rikke Frimodt Pedersen, Cand.negot. i HRM

Camilla Troue Kragelund Jensen, Cand. mag. i Kultur og formidling

Cecilie Wang Justesen, Civiliingeniør i Velfærdsteknologi

TIL DIG DER VIL VIDE MERE

Vil du vide hvordan du selv får et team af talenter til at løse din udfordring på 12 uger?

Skriv dig op til en uforpligtende snak med en af vores konsulenter. Så tager vi en drøftelse om forløbet og om hvordan vi kan hjælpe dig.