I løbet af tre måneder har fire talenter gennem LEAD THE TALENT hjulpet Difko A/S med (blandt andet) at implementere nye forretningsgange, som er i overensstemmelse med FAIF-loven, for at kunne imødekomme en ny målgruppe af investorer.

Hvordan skal der implementeres nye procedurer for håndteringen af de mindre investeringsindskud, samt nye arbejdsgange til at imødekomme den nye målgruppe? Det var den opgave de fire talenter fik stillet under matchdagen hos LEAD THE TALENT, og som de skulle arbejde med i løbet af deres 12 uger hos Difko A/S.

De fire talenter bidrager med hver deres sæt af kompetencer med uddannelser inden for cand.mag, cand.scient.san, cand.oecon og cand.merc. Konkret har de arbejdet med oprettelse af compliance for den nye forretningsmodel, procesoptimering, rating system af investeringsprojekter og implementering.

 

Skabt en gennemskuelighed

En stor del af talenternes arbejde har været fokuseret omkring udarbejdelse af rapporteringsskemaer, skabeloner og årsplaner. Resultatet heraf er at Difko A/S har fået et overblik over de implikationer FAIF-loven har for dem, samt givet Difko A/S en god start på tilværelsen som forvalter af alternative investeringsfonde.

En af de ansatte, der har fået ændret sin arbejdsgang, på grund af FAIF-loven, er Søren Brøcker. Han er især taknemlig for det arbejde, som talenterne har lavet:

”Talenterne har formået at simplificere og skabe struktur i en meget kompliceret situation for de enkelte i Difko A/S. For mig især, er der frigivet et mentalt frirum, ved udarbejdelse af skabeloner og årsplan.

Der er ikke noget værre end at komme i gang med en opgave, hvor der er tvivl om, hvordan den skal håndteres, når opgaven kun skal klares en gang om måneden eller kvartalsvist. Det ses ofte at sådanne skabeloner og planer er meget statiske, men det materiale som talenterne har udarbejdet, er dynamisk, hvor der løbende nemt kan ændres, hvis tingene er anderledes om et års tid.”

Styrken findes i forskelle, ikke i ligheder

Diversitet lever på tværs af alle niveauer og kan være en styrke til implementering og udvikling af komplekse projekter, hvis håndteret på korrekt vis.

I Difko A/S har fokus været på at anvende diversiteten blandt talenterne på bedste vis. Det viste sig, at talenterne kunne bidrage med mere end deres faglige baggrund til implementering af Difkos nye forretningsgange. Kombinationen af talenternes forskellige profiler betød, at flere perspektiver har været inkluderet i implementeringsprocessen, hvilket har resulteret i, at det arbejde talenterne har leveret, er velovervejet og anvendelig til en bred vifte af personligheder i Difko A/S.

Talenterne har opbygget relationer med hinanden gennem deres samarbejde, hvor vidensdeling og en nysgerrig tilgang har været central for måden, der er arbejdet i gruppen. Det har helt klart været en stor styrke og gevinst, at talenterne har kunnet supplere hinanden både fagligt og personligt i implementeringsprocessen for Difko A/S.

”Det er vores overbevisning, at vi kan komme frem til bedre idéer ved at dele dem med hinanden, være kritiske og samtidigt tænke ud af boksen”, udtaler teamet.

TIL DIG DER VIL VIDE MERE

Vil du vide hvordan du selv får et team af talenter til at løse din udfordring, på 12 uger?

Skriv dig op til at blive ringet uforpligtende op af en af vores konsulenter. Så tager vi en snak om forløbet og om hvordan vi kan hjælpe dig.