I løbet af de sidste tre måneder har fire talenter fra LEAD THE TALENT High Potentials foretaget en større undersøgelse, for digitaliseringshuset Ditmer A/S, om offentlige digitale selvbetjeningsløsninger.

De er gået i dybden med borgeres behov i de digitale selvbetjeningsløsninger og i mødet med kommunen, og hvordan oplevelsen kan forbedres. Gennem 19 kvalitative interviews og to spørgeskemaer har de indsamlet data. Det har genereret en viden med findings, som de fire talenter har brugt til at udvikle konkrete løsningsforslag, Ditmer kan gå videre med og benytte i markedsføringsøjemed og til fremtidig dialog med potentielle kunder.

Som et af talenterne i teamet påpeger, hersker der ingen tvivl om værdien i at løse en konkret case for en virksomhed:

“Det har været en rigtig god oplevelse at være her hos Ditmer. Vi er blevet taget seriøst under hele processen og har fået lov til at arbejde med opgaven selvstændigt med god støtte fra huset”, siger Janni Kristensen, uddannet i Corporate Communication.

Diversitet i teamet sikrer nytænkende løsninger

Teamet består af to kandidater som er uddannet antropologer, en kandidat i erhvervskommunikation og en kandidat i IT, kommunikation og organisation. Teamet har selv udviklet deres research design og har lavet en større kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af Ditmers slutbrugere. Der hersker ingen tvivl om, at netop diversiteten i teamet har givet klare fordele og bidraget til en dynamisk tilgang til opgaveløsningerne:

“Det har virkelig været en øjenåbner at arbejde sammen med de andre talenter, der har en anden baggrund end mig, fordi de har haft et helt andet syn på problemstillingerne. Jeg tror, det er en rigtig god forberedelse på arbejdslivet, og at blive bevidst om egne styrker og svagheder”, siger Nils Nørgaard, uddannet cand. It. ITKO.

Johan Bitsch Nielsen, CMO i Ditmer, siger om teamets præstation under forløbet:

“Teamet har virkelig imponeret os i forhold til hvor langt de har været i stand til selvstændigt at arbejde med en kompleks problemstilling inden for et område, de ikke alle sammen havde kendskab til.

Vi har skabt rammerne og hjulpet og støttet undervejs, men de har selv formet projektet og formået at udnytte hinandens styrker til at skabe et resultat, som rammer rigtig godt inden for skiven. Indsatsen fra teamet har givet os nogle indsigter fra brugere og kunder inden for digital selvbetjening, som har givet os værdifuld læring og samtidig kan anvendes i markedsføringsøjemed”

På billedet: (Øverst til venstre) Janni Kristensen, Corporate Communications, (øverst til højre) Nils Nørgaard, cand. it. ITKO, (nederst til venstre) Karen Sunesen Lesko, cand.scient.anth., (nederst til højre) Louise Nabe-Nielsen, cand.scient.anth.

TIL DIG DER VIL VIDE MERE

Vil du vide hvordan du selv får et team af talenter til at løse din udfordring, på 12 uger?

Skriv dig op til at blive ringet uforpligtende op af en af vores konsulenter. Så tager vi en snak om forløbet og om hvordan vi kan hjælpe dig.