Gruppen fra talentudviklingsforløbet, High Potentials, har arbejdet på et specifikt forretningsområde for Aarhus Havn, som ikke tidligere har været analyseret fra havnens side. Forretningsområdet er inkluderet i strategiplanen for Aarhus Havn, og deres bidrag er inkluderet som et led i denne plan. Dette betyder at gruppens arbejde har direkte betydning for Aarhus Havns ageren inden for dette forretningsområde.

“Aarhus Havn fik ved LEAD THE TALENTS henvendelse mulighed for at få bearbejdet og undersøgt et strategisk forretningsområde. LEAD THE TALENTS kandidater udførte et meget værdifuldt arbejde ved at, med kritiske øjne, se på og udfordre det strategiske forretningsområde fra andre vinkler.

Udover værdifulde og informative scrummøder blev der i perioden udarbejdet en markedsundersøgelse, som Aarhus Havn vil anvende i det videre strategiske arbejde”, udtaler Lars-Michael, afdelingsleder for kundecenter ved Aarhus Havn.

De 3 unge mennesker fra High Potentials har været utroligt engagerede i deres arbejde med opgaven og man har kunnet mærke, at der har været lidt mere liv i bygningen end tidligere. De fandt, på trods af deres forskellige baggrunde, hurtigt et godt samarbejde og flow, som har givet Aarhus Havn en masse emner og viden der kan arbejdes videre med.

De har i deres arbejde med casen kunne bruge hinandens kompetencer og har brugt hinanden som sparringspartnere gennem hele forløbet. Det har skabt meget værdi til opgaven, at de alle har haft forskelligt syn på opgaverne og området, hvilket har givet mange konstruktive diskussioner.

Deres analytiske sans har været meget i spil, da området har været særdeles komplekst. De har arbejdet med en masse data på området såvel som afholdt interviews med alle interessenter. De har i deres arbejde haft fokus på dataanalyse i programmer som Targit, PowerBI og Excel. Derudover har der været stor fokus på miljømæssige aspekter, da shipping-industrien står over for en stor forandring på dette punkt.

“De 3 kandidaters forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, ser Aarhus Havn som en værdifuld styrke i forhold til gruppens arbejde. Udover at supplere hinanden har kandidaterne også anvendt deres kompetencer både i forhold til fremdrift, men i lige så høj grad for at kvalitetssikre gruppens og dermed deres arbejde.

Aarhus Havn kan varmt anbefale et samarbejde med LEAD THE TALENT”, afslutter Lars-Michael.

TIL DIG DER VIL VIDE MERE

Vil du vide hvordan du selv får et team af talenter til at løse din udfordring, på 12 uger?

Skriv dig op til at blive ringet uforpligtende op af en af vores konsulenter. Så tager vi en snak om forløbet og om hvordan vi kan hjælpe dig.