Laila Gottenborg Lauridsen, talent på High Potentialsprogrammet, slog sig ned til en kop kaffe og en sludder omkring hvad mentorskabet egentlig betyder for hende, hvad kan man lære som mentee og hvilke døre det kan åbne, hvis man lærer blot at ‘holde mund og lytte’.

Opbyg netværk. Tag på kaffe-dates. Få erfaring. Sæt dig selv i spil. Lyder det bekendt? 

Råd og fifs er der nok af når man er nyuddannet, jobsøgende eller i brancheskift, men langt kommer man altså ikke uden perspektiv. I denne artikel udforsker vi derfor mentorskabet fra mentees perspektiv. 

Mentorskabet er nemlig en indbygget del af talentudviklingsprogrammet, High Potentials, fordi vi ved hvor meget en udveksling af erfaring og oplevelser kan give en deltager, der enten som Laila er i brancheskift, eller er nyuddannet. 

Laila startede ud med en baggrund som lærer, hvor hun er velbevandret i alt fra folkeskolens klasseværelser, til efterskolernes fællessang og voksne menneskers læring, i sin tid som underviser for indsatte. 

Denne verden havde hun været i siden hun var 24 år, men nysgerrigheden efter at undersøge systemerne i samfundet og mennesker imellem, kaldte på et skift. 

Det var en infoaften på universitetet og faget, pædagogisk antropologi, der skulle vække en indre stemme der råbte: “Jamen det er da dét, jeg skal!”.  

Pædagogisk antropologi løb over i organisationsantropologi hvori det blev tydeligt, at der var en verden i det private erhvervsliv, der skulle udforskes. 

Laila har ikke prøvet at have en mentor, som var koblet på udefra – og særligt når man forlader én tryg verden til fordel for en anden, er det afgørende at møde et menneske, som kan støtte én i det skift: 

“For mig er det nye mentorskab afgørende, idet jeg gerne vil forlade den verden jeg kommer fra og komme over i noget andet. Det kan min mentor hjælpe mig med, fordi hun er i den verden, jeg er interesseret i at flytte mig over i.

Når hun f.eks. sidder og kigger på mit CV, kan hun sætte spørgsmålstegn ved noget, der for mig giver sig selv, fordi hun jo ikke kommer fra skoleverden. Hun hjælper mig til at se hvad jeg skal omskrive, for at passe i den verden, jeg gerne vil over i”

Hvorfor egentlig mentorskabet? 

Et succesfuldt mentorskab inspirerer mentee, strækker vedkommende, udvikler EQ’en og åbner øjnene for mulighederne der kan ligge lige foran én. At forstå en mentors måde at navigere gennem sin egen karrierevej, kan være give inspiration og vil med stor sandsynlighed smitte af på mentee. 

Man kan lege med tanken og se det som en mulighed for at følge en mere erfaren version af én selv. Én der allerede har taget turen rundt i manegen og derfor kan guide dig igennem din. 

Vi mennesker har en tendens til at omgive os med folk, der i forvejen minder utroligt meget om os selv, men det er i mødet med forskellighed at vi virkelig får en chance for at rykke på sagerne! Netop forskellighed er stikordet, der bringer denne historie videre. 

For Laila Gottenborg Lauridsens mentor var en diametral modsætning til de mennesker hun plejer at omgive sig med, hvilket gav plads til at rykke ved grænserne. Lailas mentor havde selv erfaring med at skifte branche og havde mere end én gang prøvet at sige “fanden ta’ det” og bare kaste sig ud i det. 

Erfaringen i selv at tage de store skridt og omfavne forandring er omdrejningspunktet i denne mentorfortælling, for Lailas mentor kunne skubbe til det selvfølgelige og slå en stor fed streg over “plejer”, hvilket Laila reflekterende uddyber: 

Mentorskabet er bedst når vi kommer ud over det, at rette ansøgninger – det er i perspektiverne, dialogerne og diskussionerne at man finder den virkelige inspiration, mentor og mentee imellem.” 

Åbenhed og modet på at få det personlige med 

At være jobsøgende, nyuddannet og/eller én der kaster sig ud i en ny branche, rummer en god portion tvivl, spørgsmål og måske endda frustration. Her kan der komme en del ud af dialogen i mentorskabet, hvor man kan sammenholde hinandens fortællinger og skabe nye perspektiver.  

For Laila var den første øjenåbner, mentorens indledende opfordring i deres første møde: “Det er dig der bestemmer hvad vi skal tale om.”  

Og så er linjen sådan set lagt. Og det er både fedt, men også udfordrende, for der foreligger jo ikke heri en dagsorden, hvilket stiller høje krav til mentee. For hvad er det egentlig man har brug for? Hvordan finder man ud af det?  For Laila handlede det meget om at møde op med åbenhed: 

Hvis man skal have noget ud af det, så kræver det en vis åbenhed; at man er interesseret i at give noget af sig selv personligt. For hvis du kun ønsker scenariet: ‘vil du se mit CV og ansøgning og give feedback på det?’, får du ikke det personlige med.

Man skal jo have både en evne, og en lyst, til at åbne op for nogle ting, som måske også kan være rigtig svære at tale om. Man skal også både have lyst, og evne til, at holde mund og lytte til hvad mentoren fortæller.”

“Man skal aldrig, aldrig, aldrig undervurdere erfaring!” 

… For i virkeligheden er det fedt at få tingene sat i perspektiv og opdage at det menneske du sidder overfor, selv har været i præcis samme situation som dig.

 

OM LAILA

Laila var deltager på High Potentials, hvor hun arbejdede som Business Development Researcher, hos casevirksomheden SIGNAfilm.