Falcks Uddannelsescenter Langvang har de sidste tre måneder haft besøg af tre talenter, som har arbejdet med at realisere programforløbet ”Brandsikring i Børnehøjde”.

Alle kan blive enige om at det at lære børn om brand, brandsikkerhed og brandforebyggelse er vigtigt. Men hvordan udvikler man et programforløb, som er økonomisk holdbart, har læringsmæssig kvalitet og et langsigtet anvendelsespotentiale? Netop dette har tre unge talenter fra Lead The Talent de seneste tre måneder arbejdet med at svare på. 

En positiv tilføjelse til Falcks Uddannelsescenter Langvang

”For Falcks Uddannelsescenter Langvang har det skabt stor værdi at arbejde sammen med de energiske og entusiastiske talenter fra LEAD THE TALENT, som i deres caseperiode har skabt et fuldt udviklet produkt – Brandsikring i Børnehøjde – som er klar til markedsføring og implementering i vores produktportefølje.

Samtidigt har de med deres forskellige baggrunde, viden og kompetencer bidraget til en dynamisk og inspirerende case udvikling, samt løbende positivt udfordret vores organisation”, udtaler Henrik Peder Pedersen, daglig leder på Falcks Uddannelsescenter Langvang.

Talenterne har på baggrund af interviews med skoleledere, lærere og læringskonsulenter udviklet et komplet og bæredygtigt programforløb, som også inkluderer fysiske undervisningsmaterialer og grafiske materialer som led i deres kort- og langsigtede kommunikations- og markedsføringsstrategi.

 

 

Samarbejde på tværs af fagligheder

Et af de tre talenter er 28-årige Fadumo Hussein, som har en BA i Arabisk & Virksomhedskommunikation.

”Det, at vi kommer med forskellige faglige baggrunde, har gjort, at vi hver især har kunnet komme med indsigter og kompetencer, der har beriget vores case arbejde og formet vores produkt bedre. Med forskellige tilgange til tingene, er vores opgaveløsninger kommet fra flere vinkler.

Havde vi alle siddet med samme baggrund, ville vi have været farvet af den samme tilgang til tingene og dermed ville vores case arbejde muligvis have været mere ensformigt og ikke nær så udfordrende og spændende”, siger Fadumo Hussein.

Talenterne fortæller, at forudsætningen for det gode samarbejde for dem har handlet om, at have den rette indstilling til gruppearbejdet og få lagt nogle retningslinjer for gruppeadfærd og konfliktløsning tidligt i forløbet.

”Det har egentlig været vigtigt for os fra start, at tale om hvordan vores forskellige fagligheder kan bringes i spil, så vi får et så godt og gennemarbejdet produkt som muligt i sidste ende. Vi kan nogle forskellige ting og har alle været rigtig dygtige til også at ville arbejde med de områder, hvor vi ikke har været så stærke. På den måde er produktet blevet resultatet af en fælles indsats”, sådan siger Didde-Sofie Dalsgaard, som har en cand.mag. i Engelsk & International Virksomhedskommunikation.

 

Passionen og det gode samarbejde driver arbejdet

Undervejs i deres arbejde har talenterne mødt flere udfordringer i udviklingen af ”Brandsikring i Børnehøjde”, som fx da et fjerde talent tidligere i forløbet blev tilbudt et job og derfor valgte at stoppe. Til det siger de, at de på trods af udfordringer undervejs føler, at det har været en god proces det meste af tiden og at de har lært rigtig meget og udviklet deres kompetencer.

For talenterne har case arbejdet givet dem en mulighed for at prøve kræfter med nogle af de ting, som de har lært på universitet i en praktisk kontekst. Dette på en anden og mere givende måde end et typisk 4-8 ugers virksomhedspraktikforløb vil kunne give. Derudover har det været særligt motiverende for dem at arbejde med et emne, som de brænder for og ønsker skal lykkes.

 

Talenterne

Hos Falcks Uddannelsescenter Langvang havde vi fornøjelsen af at samarbejde med disse tre begavede talenter:

Fadumo Hussein / Bachelor i Arabisk & Virksomhedskommunikation / LinkedIn

Diana Poder Brodersen / Kandidat i Uddannelsesvidenskab (cand.soc.) / LinkedIn

Didde-Sofie Dalsgaard / Kandidat i Engelsk & International Virksomhedskommunikation med specialisering i Organisation og ledelse (cand.mag.) / LinkedIn

 

TIL DIG DER VIL VIDE MERE

Vil du vide hvordan du selv får et team af talenter til at løse din udfordring, på 12 uger?

Skriv dig op til at blive ringet uforpligtende op af en af vores konsulenter. Så tager vi en snak om forløbet og om hvordan vi kan hjælpe dig.