I løbet af 12 uger har fire talenter fra LEAD THE TALENTs ”High Potentials”-forløb designet en app for virksomheden Investering og Feriebolig i Lunderskov. Formålet med appen har været at lette det administrative arbejde i virksomheden, at skabe en bedre brugeroplevelse for selskabets aktionærer og at gøre brugerne af appen til brandambassadører.   

Her kan ikke tænkes for stort 

Da de fire talenter mødte Investering og Feriebolig og startede arbejdet, blev det hurtigt tydeligt, at projektet, ligesom virksomheden, var karakteriseret ved ambitiøse visioner og en stålfast vilje til at kæmpe for en god idé.  

”Her må man gerne tænke stort. Der er faktisk ikke nogen idéer, der er for ambitiøse, og som I måske allerede har opdaget, har Bjarke virkelig en evne for at få de mest utrolige projekter til at lykkes.”  Emilie Vorager, administrationschef og tidligere talent ved LEAD THE TALENT. 

Det viste sig hurtigt at være en spændende udfordring for de fire talenter at turde tænke stort og samtidig konkret og resultatorienteret.  

Struktur og kreativitet hånd i hånd 

Eftersom projektet har været karakteriseret ved en høj grad af kompleksitet med mange ideer og visioner, har opgaveløsningen krævet evnen til at skabe struktur og overblik i et frugtbart samspil med kreativ designtænkning. I den proces har teamet draget fordel af deres forskellige fagligheder, interesser og personligheder. 

”Jeg har været ret overrasket over, hvor nemt og gnidningsfrit, vores samarbejde har været fra starten. Vi er på den ene side meget forskellige, og på den anden side fandt vi ret hurtigt ud af, at vi var meget enige om vores forventninger til samarbejdet og til arbejdsformen. De to ting har til sammen givet et virkeligt godt og problemfrit samarbejde.” Josefine Bak, talent.  

Forventningsafstemningen i teamet var på den måde et vigtigt udgangspunkt for projektet, og sammen med den faglige og personlige diversitet gav det en effektiv proces med et slutprodukt af høj kvalitet.  

Gensidigt udbytte 

Hos Investering og Feriebolig har talenterne parallelt med casearbejdet haft mulighed for løbende at deltage i den daglige drift. Det har givet talenterne mulighed for at afprøve og udvide deres kompetencer i flere forskellige opgaver, og virksomheden har haft et godt blik for, hvordan den enkeltes kompetencer kunne sættes i spil på en god måde.  

”Det gælder om, at alle medarbejdere skal arbejde med de opgaver, de er gode til, og som de godt kan lide. Sådan skaber vi de bedste resultater.” Bjarke Wolmar, CEO. 

Talenterne har på den måde fået en værdifuld indsigt i virksomheden, som på sin side har fundet god anvendelse for alle i teamet. Dette har resulteret i, at Investering og Feriebolig har besluttet at fortsætte med alle fire talenter efter forløbets afslutning. 

 

Talent-teamet bestod af: 

Julie Perruchon – Cand.Mag. i Interkulturelle Studier (fransk). Gruppens researchspecialist og sprogekspert. 

Jonas Bjødstrup Nielsen – Cand.Ling.Merc. i International Virksomhedskommunikation og Spansk. Gruppens løsningsorienterede realist og tekniske geni. 

Nawal Najem – Cand.Scient.Pol. Gruppens administrationsadmiral, bureaukratibekæmper og vejviser i det offentlige system. 

Josefine Bak – Cand.Mag. i Spansk og Historie samt B.A. i Antropologi. Gruppens projektleder og problemknuser.  

LYDER LEAD THE TALENTS FORLØB SOM NOGET FOR DIG?

Tjek vores aktuelle forløb ud og skriv dig op til at blive ringet uforpligtende op af en af vores konsulenter. Så tager vi en snak om forløbet og om hvordan vi kan hjælpe dig.