Fra deres hovedkvarter i Kolding arbejder Sourzing med at designe og udvikle emballageløsninger og salgsmøbler til store danske og udenlandske brands, som bliver distribueret i Skandinavien og resten af verden. Med 10 år i branchen opleves behovet nu for at formulere en bæredygtig strategi. Sourzing rakte derfor ud til LEAD THE TALENT for at finde talenter, som kunne hjælpe med at udarbejde det første udkast af en engelsksproget velfunderet CSR-rapport.   

Talenterne blev hurtigt en integreret del af virksomheden – med titlerne CSR Project Specialist, egen arbejdsmail og adgang til relevante dokumenter. Selvom den første måned foregik online, forhindrede det ikke talenterne i at have høje ambitioner for det færdige produkt. Der blev hurtigt lagt en plan i samarbejde med gruppens kontaktperson, Business Development Manager, Simon, og CEO, Michael, og så gik researchfasen i gang.    

Grundig research som grundlag for strategien

Talenterne formåede at kombinere arbejdet med de bløde og faktabaserede elementer, der knytter sig til CSR og bæredygtighed – herunder værdikædeanalyse. Analysen var med til at kortlægge Sourzings nuværende tiltag og optimeringsmuligheder til en fremtidig strategi. Der blev udarbejdet interviews med kollegaer på tværs af organisationen, via Teams og e-mail, analyseret konkurrenter og kundecases. Da talenterne endelig kunne mødes på kontoret, var strategien så godt som fastlagt. 

Midt i chokolade, kaffe, og post-its stod det hurtigt klart, at for at få Sourzing til at fremstå som troværdige eksperter, skulle der ikke fremgå nogen grønne floskler som: mere bæredygtigt, 100% bæredygtigt, en grønnere løsning, klimavenlig, miljørigtig osv. Det krævede ikke noget videre forsvar for beslutningen fra talenternes side, da sælgerne ofte oplevede forvirring omkring begreberne i dialog med kunderne. Derfor var der enighed om at udarbejde et fælles sprog for at skabe troværdighed og værdi hos modtageren.  

Fra Sourzings side var forventningerne klare fra starten: Talenterne havde fri mulighed til at præge processen og retningen for arbejdet med rapporten. De blev opfordret til at forholde sig kritisk til virksomhedens hidtidige arbejde med både bæredygtighed og kommunikation.

“Talenterne har været ihærdige og idérige i deres research og har præsenteret os for løsninger for at undgå greenwashing. Det var meget vigtigt for os, at drivkraften bag projektet var gennemsigtighed – og på en måde, som ville kunne forstås blandt vores globale kunder og stakeholders. Den kommunikationsopgave har talenterne forstået og forvaltet med stor integritet. Undervejs har vi også udvekslet mange muligheder, blandt andet et medlemskab af Global Compact, brugen af certifikater og Verdensmålene som kommunikationsværktøjer, og den proces har givet os mange værdifulde perspektiver” lyder det fra folkene bag Sourzing. 

Når fire bliver til tre… 

Tidligt i processen blev de fire valgte talenter reduceret til tre, men det standsede ikke de tre sidste for at bibeholde det høje ambitionsniveau og det gode humør. Den tabte kompetence i det ene talent blev erstattet af et udviklingsfokus hos de resterende tre.  

Talenternes udbytte 

I slutningen af forløbet fortæller talenterne, hvordan de seneste 12 uger har bidraget til at verificere deres respektive kompetencer indenfor konkurrentanalyse, strategiudvikling og kommunikation. Deres forskellige baggrunde og profiler har været grundlag for en konstruktiv dialog, som har afgrænset retningen for projektet. Samarbejdet med Sourzing har derudover været en utrolig tillidserklæring, med råderum til både at tænke stort, balancere strategiske overvejelser direkte og vurdere tidens tendenser løbende. De fortæller desuden, hvordan arbejdet har været en øjenåbner for, hvordan en SMV fungerer i en international sammenhæng.

Talent-teamet bestod af:

Katrine LinnemannPba. i e-handel og passioneret omkring bæredygtig forbrugeradfærd – gruppens digitale og kreative konsulent, trendforsker og idé-jonglør. 

Lea Bjødstrup Nielsen – cand.mag. Kultur, kommunikation og globalisering, dataknusende realist og gruppens referent samt struktur- og kommaminister.    

Sussie Grønfeldt – cand.mag. i engelsk og dansk, flipboard-præsentatør, post-it pædagog, gruppens storyteller og synonymordbog.  

 

VIL DU HAVE LØST EN CASE FOR DIN VIRKSOMHED?

Skriv dig op til at blive ringet uforpligtende op af en af vores konsulenter. Så tager vi en snak om forløbet og om hvordan vi kan hjælpe dig.