Et team af talenter fra LEAD THE TALENT har været i et 12 ugers caseforløb ved NGO-foreningen Grindsted den Grønne Hovedstad. De har hjulpet med at gøre foreningens ideer konkrete, udviklet et projektværktøj, et værktøj til fondssøgning og søgning af sponsorater – og dertil skaffet et rum til foreningen. Tilmed har de bidraget til at styrke samarbejdet mellem virksomheder, kommune og forening via dialog og konkretisering af tværgående projekter. 

“Talenternes faglige og personlige kompetencer har bidraget til GDGH gennem stort overblik, skarpe indsigter og højt humør. Deres strukturerede tilgang til at løse casen, kombineret med en god portion gåpåmod og en evne til at række ud til de rigtige mennesker har været enorm værdifuldt for GDGH. De har formået at få GDGH til at tage næste skridt på rejsen mod at Grindsted bliver Den Grønne Hovedstad.” fortæller Anders, projektleder i Grindsted den grønne hovedstad.

Casen for NGO-foreningen, Grindsted den Grønne Hovedstad, handlede om at udvikle tiltag, der kunne gøre foreningen mere økonomisk bæredygtig. Foreningen er drevet af frivillige, der hver især er tovholdere på et bæredygtigt tema. Da LEAD THE TALENT-teamet startede i marts måned, tog talenterne derfor straks fat i de forskellige tovholdere for at få en forståelse af deres projekter.

Konkrete løsninger – der strækker sig ud i fremtiden

I processen med at konkretisere temaholdernes ideer, har teamet udviklet et projekthjul, som skal overskueliggøre for temaholderne, hvilke fonde, som er egnede at søge – og hvilke kontaktpersoner, der kan spille ind i projektet.  Dertil blev der udviklet to værktøjer til tovholderne for at overskueliggøre deres arbejde med at søge fondsmidler og sponsorater.  

Talent-teamet har også skabt et netværk for foreningen og opstartet nye tiltag på tværs af foreninger, skoler og kommunen. Blandt andet er et samarbejde indledt med Aarhus Universitets teknologiske Institut i Herning, hvor en gruppe af studerende går i gang med at udvikle en interaktiv hjemmeside til forsyningsvirksomheden i Grindsted, GEV, til september.  

Talent-teamet har prioriteret god kontakt til lokalområdet, og det var i den forbindelse vigtigt at få en fysisk lokation i byen, så der var mulighed for at skabe et rum til dialog med borgere, politikere, foreninger, skoler og virksomheder. Lokalet er nu kommet i hus og foreningen flytter ind i løbet af sommeren. Der er blevet udviklet en aktivitetsplan, som skal synliggøre, hvilke spændende events, der kommer til at ske, og som skal sikre, at kendskabet til foreningen øges.  

Under arbejdet for Grindsted den Grønne Hovedstad har talent-teamet blandt andet anvendt interessantanalyser, målhierakier og er blevet verdensmestre i projektbeskrivelser. Alt arbejdet bygger på dialog og kvalitative interviews.  

De resultater, teamet har leveret, er nogle, som der skal arbejdes videre med. Det er processer, som er blevet sat i gang, og som tovholderne nu arbejder videre på. Det har skabt den værdi, at tovholderne er blevet mere klare på deres ideer, og hvad der skal til for at virkeliggøre dem. Og så har branding af foreningen hele tiden være en underliggende faktor i projektet, og kendskabet til foreningen er blevet yderligere styrket ved at få en Facebook-side op at stå.  

Plads til humor  

Ved projektets opstart var der fire talenter med på holdet. To af dem fik dog arbejde undervejs, mens Lotte og Marie færdiggjorde det store stykke arbejde. Fagligt har de to talenter suppleret hinanden ved at komme fra vidt forskellige uddannelser, som alligevel ikke har været så forskellige. Ærlighed og humor har fyldt en hel del i samtalerne, hvilket kun har gavnet samarbejdet.  

”Lotte har en uddannelse i designledelse, hvilket gør, at hun har et tydeligt øje for kreativt design, som har styrket vores udarbejdede materiale. Hun er analytisk stærk, som har været en fordel i at udfolde projektets kompleksitet og mål. Og så er hun god til at gå i ‘helikopterperspektiv,’ som har sikret, at vi har holdt projektet på rette vej.” fortæller talentet Marie Juncher. 

 “Maries drive og engagement skinner igennem alt hun gør, hendes forståelse for formidling og bredde erfaring og uddannelse inden for kultur, gør hende i stand til at omsætte idéer og visioner til konkrete projekter og fører dem ud i livet. “ supplerer talentet Lotte Lausten.

Teamet bestod af:  

Lotte Lausten – Cand. Mag. – Uddannelsesdesign 

Marie Juncher – Pba. – Natur- og kulturformidling  

VIL DU HAVE LØST EN CASE FOR DIN VIRKSOMHED?

Skriv dig op til at blive ringet uforpligtende op af en af vores konsulenter. Så tager vi en snak om forløbet og om hvordan vi kan hjælpe dig.