I løbet af 12 uger har fire talenter fra LEAD THE TALENTs ”High Potentials”-forløb arbejdet intensivt med og hos Container Living i Vejle. Formålet har været at udforme et såkaldt bæredygtighedskatalog, som først og fremmest kan underbygge Container Livings koncept om at skabe bæredygtige byggerier ved at anvende containere. Dernæst skal kataloget også formidle ambitionen om at udfordre den traditionelle byggebranche og sætte nye, bæredygtige standarder. 

Høje ambitioner og større dagsorden 

Da de fire talenter mødte Container Living og startede arbejdet, blev det hurtigt klart, at Container Living havde en tydelig agenda – nok skulle der udformes et bæredygtighedskatalog, men dette katalog skulle sammen med resten af Container Livings arbejde også skubbe til traditionerne i byggebranchen og på sigt påvirke den generelle måde at opføre byggerier på. 

Ved første øjekast kunne det virke som en stor mundfuld, men vi er kun blevet klogere. Og så er det bare spændende at få indblik i en så innovativ virksomhed og samtidig få mulighed for at bidrage til noget, som potentielt kan ændre en hel branche” (Lonnie Dahl, talent) 

Struktureret researcharbejde med velfungerende diversitet blandt talenterne

Eftersom Container Living er en del af en stor – og i nogles øjne måske også konservativ branche, lå der et omfattende researcharbejde forude for talenterne. Samtidig skulle de dykke ned i Container Livings koncept, processer og holistiske tilgang til bæredygtighed. 

For bedst muligt at kunne tilgå arbejdet anvendte teamet teorier og processer, som talenterne havde fået kendskab til gennem hhv. egen uddannelse og ‘design sprints’ faciliteret af LEAD THE TALENT.

Med det indledende researcharbejde begyndte den kreative fase også. Jo dybere teamet dykkede ned iContainer Livings koncept og positionering på markedet, desto flere idéer dukkede der op fra de fire talenters meget forskellige hoveder. Netop forskellighederne gik allerede her godt i spænd – mens nogle fik idéer til grafiske udformninger, begyndte andre at tænke i tekster og andet content. På den måde dannede diversiteten grobund for et godt samarbejde i teamet. 

 

Værdifuldt udbytte i flere former 

Efterhånden formede der sig et katalog, som indeholdt alle Container Livings tanker om bæredygtighed og i tæt samarbejde med Container Living, udviklede talentholdet grafisk udtryk og indhold . På den måde blev det ikke blot talenterne, der søgte sparring hos Container Living, men også Container Living, der fik sparring fra talenterne. 

Ud over kompetent sparring har vi i Container Living også fået et mere håndgribeligt udbytte i form af et bæredygtighedskatalog, som bliver et meget værdifuldt værktøj i vores fremtidige arbejde med markedsføring og funding,” forklarer administrerende direktør i Container Living, Brian Gade. 

Fremtidigt samarbejde 

Container Living gik ind i samarbejdet med LEAD THE TALENT med et ønske om at få skabt et produkt, som kunne anvendes til markedsføring. Det var dog også deres forhåbning, at de kunne ende ud med en fastansat fuldtidsmedarbejder, som i kraft af casearbejdet havde dybdegående forståelse for og stort indblik i Container Livings koncept. 

LEAD THE TALENT har for os i Container Living været et værdifuldt bekendtskab, som vi forventer munder ud i en fuldtidsstilling til en af kandidaterne. I en innovativ virksomhed er det svært at definere fastlåste stillingsbeskrivelser, når vi søger medarbejdere. Vi er ikke bange for nye løsninger, og denne ordning har givet os mulighed for – fleksibelt – at afprøve kandidaterne og finde den helt rette” fortæller Brian Gade. afslutningsvist.

Talenterne består af: 

Aksel Nielsen – cand.scient i Fysik

Feiyin Wang – cand.it i IT-produktdesign 

Lonnie Dahl – cand.mag i Kommunikation 

Nadja Udby – cand.it i Oplevelsesdesign & Informationsteknologi

 

VIL DU HAVE LØST EN CASE FOR DIN VIRKSOMHED?

Skriv dig op til at blive ringet uforpligtende op af en af vores konsulenter. Så tager vi en snak om forløbet og om hvordan vi kan hjælpe dig.