WHITEWEAR står med en case, hvor de mangler en leverandør af personalebeklædning til deres nye strategiske forretningsområde. Hertil har vi i teamet undersøgt potentielle markeder og relevante leverandører. Vores markedsundersøgelse har for WHITEWEAR skabt indsigt i de forskellige landes tekstilindustri, tekstil historik, tekstil kultur og tekstil egenskaber er.  

Denne viden har dannet grundlaget for udvælgelsen af potentielle lande for kommende leverandører. På tværs af landene er omkring 70 forskellige leverandører blevet interviewet, med henblik på undersøge, hvorvidt de opfylder kravspecifikationer samt referencer. Dybdegående interviews er blevet foretaget med 17 udvalgte leverandører, hvortil kvotering på udvalgte styles yderligere er blevet forhandlet.  

Afslutningsvis er en Cost Comparison samt en individuel vurdering af leverandørerne blevet udformet. Denne sourcing research er resulteret i en afsluttende præsentation og rapport af 5 leverandører som WHITEWEAR kan udvikle et videre leverandørsamarbejde med, indenfor kategorien personalebeklædning.  

Perioden har budt på både bred læring, gode grin og højt humør. Heriblandt en dybdegående viden inden for sourcing af leverandører, forhandling, samt en undersøgelse af bæredygtige certificeringer inden for tekstilindustrien.  

 Udtalelse fra WhiteWear:  

WHITEWEAR ApS er leverandør til sygehusvaskerier, offentlige såvel som private. Vi leverer patientog personalebeklædning, linned samt eksempelvis mikrofiberklude. Sygehusvaskerier vasker og udlejer disse produkter til hospitalerne.  

WHITEWEAR ApS har behov for at udvide leverandørs karen og dermed finde nye samarbejdspartnere specielt i Fjernøsten, for at sikre og forbedre vores markedsposition og ligeledes udvide produktsortimentet.  

WHITEWEAR ApS opererer indenfor et nichepræget område, men konkurrencen er hård og prisniveauet er et afgørende parameter. God kvalitet er en forudsætning.  

I denne forbindelse blev vi opmærksom på facilitering af projekter gennem LEAD THE TALENT. LEAD THE TALENT-teamet hos WHITEWEAR ApS bestod af Natalie Jessen, Janne Hoyer og Marie Carlsen.  

Efter en grundig og omfattende introduktion til vores virksomhed, vore produkter og vore arbejdsrutiner påbegyndte teamet deres opgave mht. identificering af mulige nye leverandører og samarbejdspartnere på personalebeklædning primært i Fjernøsten.  

Forløbet har været rigtig positivt og vi står nu med et brugbart resultat, så vi som virksomhed kan komme videre og styrke vores supply chain og dermed understøtte vores fortsatte vækst.  

Faktuelt har WhiteWear oplevet følgende med LEAD THE TALENT-teamet:  

  • Åben tilgang til den stillede opgave  
  • Selvstændig opgavefordeling i teamet med god kommunikation indbyrdes i teamet Struktureret arbejdsgang internt i teamet  
  • God opbygning af casen til opfølgningsmøder mv.  
  • God inddeling af casen til at nå det givne mål inden for den til rådighed værende tid  
  • Teamet var god til at spørge ind til de forskellige aspekter/muligheder ifm. casen  
  • Teamet er god til at tage imod vejledningen og tolkning/bearbejdning af kritiske spørgsmål fra virksomheden for derigennem at komme ”på rette spor” igen