I løbet af 12 uger har et team bestående af 4 talenter testet og fastlagt kommunikations- og marketingstrategi for den bæredygtige blomstervirksomhed, Living Flowers. Teamet har derudover udarbejdet målrettede Go-To-Market strategier for potentielle eksportmarkeder.  

Living Flowers er en nystartet virksomhed fra februar 2020, der designer og producerer bæredygtige blomster. Virksomheden har oplevet stor vækst, hvor det hurtigere end forventet er blevet relevant at etablere sig på det danske B2C-markedet.   

I samarbejde med LEAD THE TALENT blev et team på 4 unge talenter med forskellige uddannelsesbaggrunde og kompetencer udvalgt til at udarbejde en kommunikations- og marketingstrategi for virksomheden samt undersøge potentielle eksportmarkeder.

“Jeg vidste, jeg skulle i gang medorganisk indhold til sociale medier og have lavet Go-To-Market strategier til andre lande. Så er vi klar til at udvide og have gang i to ben udover Danmark engang i løbet af næste år”.  

– Henrik Overgaard, CBO​ (Chief Blomster Officer)

Den røde kommunikationstråd blomstrer på sociale medier  

Som første del af projektet har teamet lavet konkurrent- og målgruppeanalyse for bedre at kunne kortlægge potentielle marketingindsatser. Gennem fokusgrupper og spørgeskema har de udarbejdet tre personaer, der illustrerer den brede målgruppe, som den udarbejdede strategi og indsatser er blevet målrettet mod.  

Efter analyserne satte teamet sig for at undersøge, teste og udvikle kommunikative indsatser til nyhedsbreve, hjemmeside og sociale medier, inklusiv community management, som virksomheden kan anvende i det videre arbejde. Ved at afholde mini fotoshoots og lege med det skriftlige og grafiske udtryk har teamet skabt en rød tråd i virksomhedens eksterne kommunikation, der stemmer overens med målgruppens præferencer.  

Teamets arbejde har resulteret i, at Living Flowers’ tilstedeværelse på sociale medier er blevet styrket, bl.a. gennem øget followers og engagement rates og mere forskelligartet indhold. Derudover er der opsat templates til nyhedsbreve, e-mail flows og automation, og på hjemmesiden er storytellingen blevet udvidet og uddybet med fokus på SEO og bæredygtighed.  

  

Living Flowers er klar til at spire i nye lande  

I den anden del af projektet har teamet foretaget dybdegående analyser af relevante nærmarkeder for potentielle eksportmuligheder.  

Teamet har foretaget online research af de relevante nærmarkeders e-commerce tendenser, blomstertrends, interesse for bæredygtighed og dansk design, lovgivning, m.m. På baggrund af denne research udvalgte teamet ni lande, hvor der blev undersøgt fragtmuligheder samt afholdt møder med relevante organisationer, heriblandt Udenrigsministeriet og Erhvervshus Midtjylland.  

Som resultatet af det omfattende researcharbejde udvalgte teamet fem lande, hvor målrettede Go-To-Market strategier er blevet udarbejdet. Foruden step-by-step guides inkluderer strategierne landespecifikke forhold, man skal være bekendt med for at træde ind på de forskellige markeder. Derudover har teamet opstillet tidslinjer over ekspanderingen ide to top prioriterede lande, som følge af de tilhørende step-by-step guides.   

“Værdien, talenterne har skabt, vil jeg kunne se i det lange løb. Teamet af talenter har arbejdet godt og selvstændigt, og der har været en fornuftig fremdrift gennem forløbet, så jeg er positivt overrasket over samarbejdet. Vi er nu kommet godt i gang med den organiske del af sociale medier, og resultatet af dette vil kunne ses fremadrettet. Det har også skabt stor værdi for mig, at relevante eksportmarkeder er blevet undersøgt, for nu har vi den viden, vi skal bruge, til at komme i gang”

Henrik Overgaard, CBO, om værdien af ​ samarbejdet med talenterne hos LivingFlowers.