Unge talenter skaber salgs– og marketingsstrategi, website og en GoToMarket plan på kun 12 uger  

En lun septemberdag rykkede fem talenter ind i en mindre softwarevirksomhed, kaldet BEMIIT. Opgaven lød på at udvikle et fundament for det splinternye brandComplianty, der er en online SaaS platform, som organiserer virksomheders informationer og brandidentitet.  

 

En overraskende iterativ proces  

De sidste 12 uger har talenterne arbejdet med at skabe værdi for brandet. Rejsen har været lang, og startskuddet gik med whiteboards, overfyldte A3ark, postits samt en omfattende brainstorm, der mundede ud i tre konkrete faser:  

Fase 1: Kortlægning af markedet for at få større forståelse af målgruppens behov.   

Fase 2: Udvikling og opbygning af Compliantys hjemmeside og brandidentitet.   

Fase 3: Eksekvering af salgs– og marketingsindsatser for at skabe trafik til hjemmesiden.  

Det viste sig sidenhen, at processen var meget iterativ imellem de respektive faser. Det gav grobund for spændende læring ift. design thinking, omstillingsparathed og at turde sadle omfor at opnå et bedre resultat.  

 Fra idéudvikling til et konkret koncept   

På trods af talenternes strukturelle tilgang, var udfordringerne store: Complianty var nemlig ikke på forhånd defineret – men bestod derimod af 16 forskellige moduler/løsningerDet krævede en handlekraftig tilgang. Efter flere samtaler med virksomhedsejeren, Bent Brix og den eksterne konsulent Torben Stigaard samt efter endnu flere kvalitative interviews med både potentielle kunder og samarbejdspartnere stod visionen klar: Talenterne ville skabe én samlet identitet, der var let, overskuelig og i øjenhøjde med kunden.   

“I denne proces viste det sig at være en styrke, at talenterne var  meget forskellige – både fagligt og menneskeligt. […] Deres tilgang til at arbejde i en gruppe og selv finde de kompetencer, de hver især kunne byde ind med, var imponerende. For BEMIIT var det skønt med den dynamik og videbegærlighed, samt nysgerrige tilgang, de havde til opgaven.”

Bent Brix, CEO hos BEMIIT

Forskellighed avler succes  

De unge talenter var en broget skare med vidt forskellige kernekompetencer. Talenterne var alle agile ift. at tilpasse sig ny viden og kompetencer inden for andre felter.  

Louise Lyngø (Cand.mag. Nordisk sprog og litteratur, underviser og iværksætter)  

Louise var projektleder og bindeleddet mellem virksomheden og projektgruppen. Hun var primær ansvarlig for at opretholde engagement og sammenhold i gruppen og stod for den kreative storytelling.  

Simon Banerjee (Cand.scient. i Astronomi, bachelor i fysik 

Simon fungerede som gruppens dataanalytiker. Han gjorde teknisk indhold let forståeligt. Med stærke databehandlingsevner, havde han primæransvar for hjemmesidens struktur og opbygning.   

Vinoth Sivapalan (Cand.merc. i Erhvervsøkonomi med speciale i International Business)  

Vinoth var gruppens forretningsanalytiker. Han arbejdede med udvikling af forretnings– og markedsanalyse. Vinoth havde øje for at finde de helt rigtige markedsføringsstrategier for Complianty.  

  

“På de 3 måneder forløbet varede, rykkede BEMIIT sig rigtig meget i vores Go-To-Marked plan, og det var ikke teoretisk, men arbejde efter ’learning by doing’ princippet, hvor resultater bliver skabt via en operationel og pragmatisk tilgang, og dermed ikke tungt analysearbejde – SUPER!”

– Bent Brix, CEO hos BEMIIT