I september 2020 startede fire talenter hos konsulenthuset Human Engage, hvor de i de efterfølgende tre måneder fungerede som projektteam hos virksomheden.  

Indgangsvinklen var virksomhedens ønske om at skabe en portal til kunde-, medarbejder- og lederundersøgelser, som kunderne selv kunne tilgå, men derudover fik teamet frie tøjler til at tilgå projektet.

Ved at afdække kundernes behov gennem kvalitative interviews blev det dog tydeligt, at kunderne værdsætter den personlige rådgivning, og ikke så samme værdi ved en kundeportal, som virksomheden selv gjorde. Det gav en vigtig indsigt, der ændrede projektets retning.  

Faglig diversitet skaber flere muligheder  

Frem for at samle alle de tråde, der tilsammen skulle skabe en kundeportal, fik hver af disse deres eget liv. Med talenternes meget forskellige profiler, blev det muligt at følge flere veje på én gang, der alle understøtter det igangværende arbejde hos Human Engage.  

“Alle medlemmer af gruppen besidder unikke fagkompetencer, som gør dem i stand til at løfte vidt forskellige opgaver. Alle medlemmer af gruppen udviser stor selvstændighed, flittighed og en evne til at tænke løsningsorienteret. Ligeledes er hvert enkelt medlem initiativrig og proaktiv inden for eget arbejdsområde, og kommer selv med løsningsforslag på udfordringer.”

– Emil Nicolaisen – Partner, Human Engage  

Talenterne har uddannelsesbaggrunde inden for IT-produktudvikling (cand.scient), Psykologi (cand.psych), Strategi, Organisation og Ledelse (cand.merc.sol) og Informationsvidenskab (cand.it), hvorfor de som team kunne bidrage med mange forskellige faglige såvel som personlige kompetencer. 

Resultaterne af de 12 uger  

Den tekniske del af projektet bestod i at lave en integration fra virksomhedens surveysystemer til Microsoft Power BI. Dermed blev det muligt at se besvarelser i realtid, samt at automatisere visualisering af besvarelser fra spørgeskemaer på en måde, som i højere grad understøtter arbejdsgangene i Human Engage og præsentationen af resultater for virksomhedens kunder.   

Den indholdsmæssige del bestod i at udvikle indhold og værktøjer til brug for Human Engage og deres kunder – dette værende både skabeloner, blogindlæg og whitepapers om trivsel, engagement og distanceledelse.  

Derudover har projektgruppen også:  

  • Foretaget konkurrent- og segmentanalyse  
  • Indsamlet data gennem kvalitative interviews  
  • Udarbejdet en bruttoliste med spørgsmål til engagementsundersøgelser  
  • Udtænkt, udarbejdet og opsat en ny undersøgelse om trivsel under hjemmearbejde  
  • Visualiseret og designet en prototype af en kundeportal  
  • Opsat kundeportal i WordPress  
  • Udtænkt SQL-skema

Vigtigheden af et godt samarbejde  

De forskellige profiler har muliggjort en bred, varieret arbejdsflade med tværfagligt samarbejde og spændende sparring. Hele forløbet har været præget af et tæt samarbejde mellem projektgruppe og virksomhed, hvor arbejdsopgaverne også har indebåret deltagelse i Human Engages igangværende arbejde.  

“Gruppedynamikken har været god, hvilket er en konsekvens af gruppens individuelle samarbejdsevner, og lysten til at få gruppen til at fungere. De har hver især nemt ved at indgå i et samarbejde, og er gode til at byde ind med deres individuelle kvaliteter og kompetencer.

Alt dette gør at Asbjørn, Caroline, Louise og Mikkel har været meget vellidte gennem hele projektforløbet, og vi vil fra Human Engage’s side klart anbefale hver af dem til andre virksomheder, som mangler skarpe talenter.”

– Emil Nicolaisen – Partner, Human Engage  

 

Det dygtige talentteam bestod af: