Mads og Isabella har arbejdet med det marketingsmæssige arbejde, hvor der er blevet lagt en So-Me strategi, lavet grafisk arbejde til firmalogo, produkt video, flyers, brochurer m.v. Sophie og Zuzanna har arbejdet med markedsundersøgelse og fundet grundlag for at gå ind på det Europæiske marked og dannet overblik over de europæiske distributører.

Teamet har alle haft forskellige baggrunde, som har hjulpet tiat give input til opgaverne der dækker bredt. Imens de individuelle medlemmer har haft hver deres opgavefokus, har de under hele forløbet kunne hjælpe hinanden og give input når der var behov. Det har hjulpet dem til at levere et stærkere slutprodukt til Spin Robotics, som dækkede deres ønskede output for forløbet.  

Teamet dækkede bredt, ikke bare i akademiske baggrunde, men også i alder, erfaring og nationalitet. Teamet arbejdede derfor med deres internationale profil på engelsk.

Robotteknologi og desing thinking går hånd i hånd

Ved forløbets start satte hele teamet sig ind i branchen og lærte om robotteknologi og collaborative robotsTeamet analyserede distributørkæden og distributørprocessen, hvortil de brugte design thinking i deres arbejde til at generere nye ideer. Under hele forløbet præsenterede teamet løbende deres resultater for Spin Robotics stiftere og fik derigennem feedback og justeret ønsker om output 

Vi er i Spin Robotics meget tæt på at være klar til markedsintroduktion. For at blive klar til det, havde vi behov for at få et overblik over, hvilke europæiske markeder der skulle satses på. Teamet af akademikere har ud over markedsanalyser og overblik over distributører arbejdet på vores kommunikationsstrategi bestående af SoME strategi, aktivitetskalender for marketingindsatsen, materialer til print, billeder m.m. Vi har i forløbet fået udviklet grafisk materiale i form af salgspræsentationer, produktvideo, brochurer og redesignet vores firmalogo. 

Vi har fået indblik i 5 talenters individuelle kunnen og evne til at samarbejde og samtidigt har vi fået masser af værdi ud af forløbet og valgt at fortsætte samarbejdet med 2 af talenterne.
 

 

 

Teit Silberling, Bestyrelsesmedlem i Spin Robotics

Markedsanalyse og strategi

Spin Robotics ønskede support til en gennemgribende markedsanalyse og strategi til at træde ind på undersøgelsens udvalgte europæiske markeder. 

Igennem grundig dataindsamling, bestående af dybdegående interviews med brancheeksperter og digitale kilder, tilvejebragte teamet håndgribelige resultater og information som Spin Robotics kan bruge i forhold til at udvælge markeder med størst potentiale.  

Teamet satte en række faktorer op, som gjorde det muligt at tage højde for faktorer som arbejdsløshed og lønomkostning, således at der kan opstilles Return On Investment kalkuler, som kan være en blandt flere argumenter for hvorfor Spin Robotics løsning er en god ide. Denne information sammenholdt med densitet af distributører er vigtige argumenter for at etablere sig på et marked eller muligvis vælge et andet marked at investere tid og ressourcer i.  

Presse, SoMe og grafisk materiale

Ud over markedsanalyser, har teamet lavet en marketing og kommunikationsstrategi bestående af pressemateriale, So-Me strategi, aktivitetskalender for marketingsindsats, reklamer til print, billeder mv. Ydermed har teamet udviklet grafisk materiale i form af salgspræsentationer, produktvideo, brochurer og firmalogo, som Spin Robotics kan bruge fremover i deres marketing og salgsarbejde.  

Teamet har over de 12 uger lært meget om samarbejde på tværs af faglige baggrunde og i at imødekomme en virksomheds ønsker.  

 Det seje talentteam bestod af:

  • Mads Søie – Cand.merc. Brand management and marketing communication 
  • Isabella Agerbeck-Hansen Bianchi – Cand.mag. – Design management 
  • Zuzanna Satkova – Cand.merc. – Human resources management  
  • Sophie Carstensen – Cand.merc. – International business and management

     

Er et talentteam noget for din virksomhed?

Vores konsulenter i LEAD THE TALENT står klar til at hjælpe dig med at sætte rammerne for en case og finde de rette talenter til at hjælpe dig. 

Læs mere og skriv dig op til at blive kontaktet her.