Gennem tre måneder har tre talenter fra LEAD THE TALENTs High Potentials-forløb endevendt Halbergs hoteller for bæredygtige tiltag og kommunikation udadtil.

Så hvordan skaber man forandringer i en evigt skiftende organisation? Hvordan sætter man fokus på bæredygtigheden og får medarbejderne til at tænke FN’s 17 verdensmål ind i deres arbejdsgang? Hvordan skaber man synlighed for de tiltag, man har, og hvordan rammer man sin målgruppe på bedste vis?

Vi skal se fremad mod den bæredygtige drøm

Det kommer ikke som en overraskelse, at hotelbranchen er presset under Covid-19. Hotellerne har skulle tilpasse sig nye restriktioner. Disse ændrer sig ugentligt, og hotellet skal med kort varsel kunne rumme en stor del ændringer i både dagligdag, arbejdsgange og kundestrømmen. Talenterne har derfor været på noget af en opgave i forhold til at skulle skabe bæredygtige tiltag og ændringer i organisationen.

På trods af den nationale situation har drømmen om en mere bæredygtig fremtid ikke ændret sig. Talenterne har derfor været i gang med at skabe et veldokumenteret grundlag for de udviklingsskabende forandringer. Hertil har talenterne kontaktet og interviewet både medarbejdere og kunder, samt kigget på konkurrenter.

Det kvalitative dataarbejde viste, at hotellerne allerede er godt i gang med en masse bæredygtige tiltag, men de oplever vanskeligheder med at skabe synlighed og kommunikere dem ud. Derfor blev løsningsforslaget at skabe medansvar og et større fokus på storytelling.

Medindsigt, Medansvar og Medarbejderdag

Talenternes dybdegående arbejde med at forstå, hvad en bæredygtig arbejdsplads indebærer, kulminerede i en årlig medarbejderdag på hvert hotel. Her præsenterede talenterne deres indsigter for henholdsvis 23 og 35 medarbejdere og faciliterede derefter en workshop, hvor medarbejderne blev inddraget i at skabe bæredygtige tiltag. Dette viste sig at være en rigtig god beslutning, da der opstod spændende ideer til bæredygtige tiltag på hotellerne. Samtidig blev der åbnet for den generelle dialog om, hvad verdensmålene egentlig omhandler, og hvor simpelt arbejdet med dem egentlig kan gøres.

Medarbejderne blev i løbet af dagen guidet gennem en iterativ proces, hvori de idégenererede, arbejdede med storytelling og skabte et produkt af deres udvalgte idé. Storytellingen i forhold til verdensmålene havde et stort fokus på medarbejderdagen. Denne teknik kan nemlig være med til at få medarbejderne til at forstå, hvorfor verdensmålene er vigtige, og hvorfor hotellerne vælger at arbejde med dem.

Samtidig har historier været en del af os i mange mange år, og undersøgelser har vist, at folk bedre husker historier end fakta. Derfor ville talenterne gerne sætte en tankestrøm i gang hos medarbejderne i forhold til fortællingen i de forskellige tiltag.

Ved at skabe denne forståelse giver det et bedre udgangspunkt for medarbejderne at fortælle historierne om verdensmålene videre til gæster, kunder og samarbejdspartnere.

”Når du sætter folk sammen med forskellige faglige baggrunde, så sker der noget magisk, og der kommer nogle kreative og innovative idéer ud af det”

Henrik Halberg, ejer af Halberg Hotel

Fantasien slippes løs og medarbejderne finder deres indre motivation for bæredygtighed

Medarbejderne oplever på dagen medansvar i at udvikle egne arbejdsgange og skabe en mere bæredygtig tilgang. Medarbejderdagen forløb med latter og store smil og fik sat synlighed på både idéer og deres mulige faldgrupper.

Som i de fleste forandringsprocesser er det vigtigt, at medarbejderne involveres på en hensigtsmæssig måde, når det gælder beslutningsprocesser, der påvirker deres arbejdsgange. Der var det også glædeligt, at de efterfølgende feedback og evaluering viste, at medarbejderne følte sig langt bedre klædt på til at tænke bæredygtighed ind i deres arbejdsgange, og hvilket narrativ de kan skabe om deres arbejde.

Sidsel, Henrik og Christian, som er de tre talenter, kommer med en stor faglig ballast og en baggrund som henholdsvis Professionsbachelor i Leisure Management, Cand.mag Turisme og Cand.IT., hvilket som kombination skaber en arbejdsgruppe med stor indsigt i branchen, arbejdsgangene og implementering af nye tiltag.

 

Vil du have løst en case på 12 uger af et talentteam?

Vores konsulenter i LEAD THE TALENT står klar til at hjælpe dig med at sætte rammerne for en case og finde de rette talenter til at hjælpe dig. 

Læs mere og skriv dig op til at blive kontaktet her.