IPSCenter Danmark er en konsulentvirksomhed, der har specialiseret sig i den evidensbaserede IPS-metode.

Med udgangspunkt i denne hjælper IPSCenter Danmark’s konsulenter jobcentre med at skabe jobs eller uddannelse til mennesker med psykiske diagnoser eller psykisk sårbarhed. Talent Teamet fik til opgave, at udarbejde en Go-to-market strategi, der skal understøtte afklaringen af markedet, samt implementeringen af de komplementære produkter, som IPSCenter Danmark har udviklet.

Læs mere om IPSCenter Danmark her.

Tværfagligt samarbejde og nye indsigter

Talenterne tager en del læring med fra projektet, virksomheden og hinanden. Talenterne, som er fra vidt forskellige faglige baggrunde, har hver især bidraget med netop de kompetencer og fagligheder, de er skarpe til. Det var en udfordring, at ingen af Talenterne på forhånd havde erfaring med Anden Aktør produkter i kommunal regi. Derfor var vurderingen, at det var vigtigt at der blev afsat tid til at Talenterne kunne tilegne sig megen formel basisviden via online information og virksomhedens eget skriftlige materiale, for at kunne starte på casen.

Covid-19 og løbende omstilling

Geografisk er IPSCenter Danmarks konsulenter fordelt over hele landet og har altid haft hjemmearbejdspladser. Covid-19 restriktionerne forhindrede, at Talenterne kunne afholde fysiske møder med ansatte, og indsamle viden i felten. Det vanskeliggjorde til tider arbejdsprocessen, og der måtte tænkes i nye baner. Al kommunikation blev konverteret til online møder, telefoninterviews og spørgetimer med kontaktpersoner. Det hjalp til løbende at indsnævre hvilke emner, der skulle arbejdes videre med.

Kommunikation & forstyrrelse

I deres projektarbejde satte Talenterne fokus på den måde IPSCenter Danmarks interne, såvel som eksterne kommunikation udfolder sig hos forskellige målgrupper, og har introduceret handlemuligheder i forhold til den overordnede formidling af produkter, samt positionering i forhold til andre aktører.

Ligeledes har talenterne sat fokus på de muligheder, som en flerstrenget online strategi / social media strategi kan give af fremtidige handlemuligheder. Dette er af stor værdi i forhold til snitfladen til det kommunale kundesegment, der i stor grad stadig gør brug af de mere analoge måder at interagere og købe ydelser ved Anden Aktør.

”Vi blev forstyrret i vores tænkning og i måden vi kommunikerer på – Overraskende var det, da vi i forvejen bruger både ressourcer og økonomi på vores markedskommunikation. Det er sundt at lade sig forstyrre, og flere af Talent Teamets forslag er hurtigt omsættelige, hvilket de vil blive.”

Lars Olaf Nielsen, Direktør i IPSCenter Danmark

”Vores Case har stillet store krav til talenterne i forhold til at forstå hvordan IPSCenter Danmark, som Anden Aktør, samarbejder med vores kunder. Her skulle talenterne tilegne sig indsigt i hvordan salgsarbejdet udfolder sig i et krydsfelt mellem Social- og beskæftigelsesloven, den kommunale forvaltnings virksomhed og den enkelte borger.”

Trung Holm-Nguyen, Chefkonsulent i IPSCenter Danmark

Det tværfaglige Talent Team bestod af:

  • Mads F. B. Hansen, Kandidat i Kultur og Udvikling, Bachelor i Marketing og Antropologi – Linkedin
  • Martin Kæreby Lund, Civilingeniør i digitale medieteknologier – Linkedin
  • Julie Streit Pilegaard, Bachelor i Erhvervsøkonomi og Virksomhedskommunikation – linkedin
  • Sarafina McPherson Kimø, Kandidat i Journalistik, Bachelor i Nanobioscience – linkedin

 

Vil du også have et talentteam ud i din virksomhed?

Vores konsulenter i LEAD THE TALENT står klar til at hjælpe dig med at sætte rammerne for en case og finde de rette talenter til at hjælpe dig. 

Læs mere og skriv dig op til at blive kontaktet her.